UASN-leder Anders Martinsen foran publikum under UNC 2019. I år blir konferansen en kombinasjon av digitale og fysiske møteplasser.
Foto: Hanne Rebecca Nilsen

Call for speakers: Hva vil du ha på UNC 2020?

Har du et tema du ønsker på agendaen under UNC 2020? Da vil prosjektleder Anders Martinsen høre fra deg.
UAS Norway

Årets UNC-konferanse vil trolig nå flere mennesker enn noen gang. I tillegg til én fysisk hovedlokasjon hos Statens Vegvesen i Oslo, vil det bli mulig å delta fra flere andre lokasjoner – både fysisk og digitalt.

UAS Norway jobber i dag sammen med Statens Vegvesen og partnere for å finne gode møteplasser som ivaretar til enhver tid gjeldende smittevernsregler. Martinsen forteller at det ikke er avklart med alle lokaliteter, men sannsynligvis vil man kunne delta fra mer enn 10 ulike  “satelitter” rundt i hele Norge når konferansen avvikles i november.

UNC 2020 går av stabelen 23. og 24. november. Prosjektleder Anders Martinsen jobber nå med programmet, og ønsker innspill fra bransjen.

– Vi ønsker å invitere alle som føler at de har et tema, en løsning eller en utfordring som bør belyses på konferansen til å ta kontakt med undertegnede. Vi ønsker at flest mulig tar kontakt for å komme med sine innspill, og vi vil høre fra hele bredden av industrien. Husk også at konferansen ikke bare fokuserer på ubemannet luftfart, men også andre typer droner, sier UASN-lederen.

Les mer om UNC 2020

Covid 19-situasjonen gjør at vi ser en ny måte å avvikle konferanser på, og Martinsen mener denne tilnærmingen åpner flere muligheter for UNC-deltakerne. Digitalt er det også ubegrenset med billetter, og det kan bety et større publikum enn noen gang og også et enda større mulighetsrom for utstiller. Bakgrunnen for dette er at utstillere vil få anledning til å demonstrere teknologi og løsninger gjennom sendingen – da gjerne som forhåndslaget materiale gjennom ulike tilpassede demonstrasjoner i oktober og november.

– De siste to årene har det vært venteliste på konferansen, men med denne løsningen kan vi få større og bredere deltakelse. UNC er en konferanse hvor nettverksbygging og faglig påfyll står i fokus, og med både fysiske og digitale møteplasser ivaretar vi dette, samtidig som vi åpner for nye muligheter. Man vil kunne delta fra steder hvor det tradisjonelt sett ikke har blitt avholdt denne type arrangement tidligere. Tilbudet blir også bedre fordi vi i større grad har mulighet til å demonstrere praktisk anvendelse av droneteknologi, og vi vil oppfordre flere i leverandørmiljøet til å ta kontakt. Nå har vi et enda større utstillingsvindu enn før, sier Martinsen, som altså denne uka jobber med Statens vegvesen for å finne ut hvilke fysiske lokasjoner som vil være tilgjengelig under konferansen.

– Det vi kan love er en meget god digital konferanse, med utvalgte fysiske møteplasser for mindre grupper. Og jeg lover vi skal ta hele landet i bruk. Vi skal utnytte Statens vegvesen sitt unike nettverk over hele landet. Vi vil foreta en nøye risikovurdering, slik at deltakerne er trygge, sier Martinsen.

UNC arrangeres for 12. gang i år, og er Norges største dronekonferanse. Du kan allerede nå bestille Early Bird-billetter her.

For innspill til programmet, kontakt Martinsen på anders.martinsen@uasnorway.no