Dronemagasinet 2018

Dronetrusselen

Droner er ikke bare en ressurs, de kan også utgjøre en sikkerhetstrussel. Vi dro til Countering Drones-konferansen i London for å møte ekspertene på området.

-De lo av oss som holdt på med droner

-Det var nok de som lo av oss og tenkte at dette med droner bare var en lek på gutterommet. I dag ser man at det dreier seg om et seriøst arbeidsverktøy.

Dronesjefen

Det fins de som bare omtaler Rune Storvold som «Mister Drone». Forskningssjefen ved Norut mener droner kan bli en viktig del av fremtidens forskning.

Droner kan forstyrre dyrelivet

Gunhild Lutnæs jobber i miljøvernavdelingen hos Sysselmannen på Svalbard, og har de siste årene fått mange henvendelser om droner.