Under fjorårets Security Summit ble det demonstrert deteksjon av droner (CUAS) i reelle omgivelser i Sandnes havn i Rogaland. FOTO: Anders Martinsen

CUAS – Security Summit – en internasjonal møteplass i forkant av hendelsene

Konferansen CUAS - Security Summit som avholdes senere i år kommer på et svært viktig tidspunkt. Med utgangspunkt i den internasjonale sikkerhetssituasjonen har det aldri før vært viktigere å forstå hvordan droner kan bli brukt eller misbrukt mot kritisk infrastruktur til lands og offshore.
Petter Emil Wikøren

Konferansen CUAS – Security Summit som avholdes i Stavanger senere i år har fått undertittelen “droner i asymmetrisk krigføring – luft, land og sjø”.

Bakteppet, som også gjør konferansen svært relevant og på et strategisk viktig tidspunkt, er fjorårets mange påståtte droneobservasjoner rundt kritisk infrastruktur her i landet, samt den sikkerhetspolitiske situasjonen som verden befinner seg i. Under CUAS Security Summit i 2022 var det fullsatt sal og nå ønsker arrangøren, UAS NORWAY å utvide årets konferanse.

– I fjor høst opplevde dronebransjen i Norge en av sine største kriser. Nyhetsbildet var preget av at mange mente de hadde observert uønsket droneaktivitet rundt eller i nærheten av kritisk infrastruktur på land og offshore, sier hovedarrangør og daglig leder for UAS NORWAY, Anders Martinsen.

LES MER: 

Bildespesial fra Security Summit 2022

DJI-sjef: Du får ikke automatisk godkjent geofence

Luftromskontroll og antidrone-tiltak i fokus

CUAS – Security Summit henvender seg hovedsaklig til eiere og ansvarshavende for kritisk infrastruktur til lands og offshore.

Påståtte droneobservasjoner

Politiet registrerte i løpet av høsten 2022 hele 115 saker som omhandlet uønsket droneaktivitet rundt norske installasjoner og kritisk infrastruktur. Men det ble kun opprettet sak på fire av forholdene.

-Antallet droneobservasjoner i fjor utfordret dronebransjen og samfunnet. Observasjonene og fokuset i etterkant avdekket også at mange aktører og eiere av kritisk infrastruktur ikke hadde hatt tilstrekkelig fokus på security, men desto større fokus på safety. Man hadde ganske enkelt større fokus på at de ansatte ikke skulle brenne seg på en varm kaffekopp enn å ta inn over seg mulige trusler fra uønsket droneaktivitet fra lufta, sier Martinsen.

Behovet for at eiere og aktører av kritisk infrastruktur skal forstå hvordan droner kan bli brukt og misbrukt i asymetrisk krigføring danner derfor bakgrunnen for den internasjonale konferansen i høst. CUAS – Security Summit lokker ikke bare til seg deltakere og publikum med bakgrunn fra kritisk infrastruktur og næring, men har også vekket både interesse og delaktighet fra et internasjonalt sett av aktører.

Blant annet er Interpol en av aktørene som både er med på konferansen, men som også har støttet opp om arbeidet med å få løftet fokuset på sikkerhet.

Klare målsetninger

Et av hovedmålene som Martinsen ønsker å oppnå er å bistå eiere, aktører og selskaper som ivaretar eller arbeider ved kritisk infrastruktur, med å få en bred forståelse av dagens trusselbilde. Martinsen lister opp følgende fokuspunkter for konferansen:

  • Belyse problemstillinger
  • Bidra til å finne løsninger og teknologi som kan redusere risiko for uønskede hendelser
  • Begrense muligheten for at uønskede hendelser skal inntreffe
  • Bidra til større forståelse hvordan man kan forhindre uønskede hendelser

-Vi må erkjenne den sikkerhetspolitiske situasjonen verden nå befinner seg i. Det blir viktig å belyse temaet for at den legitime dronevirksomheten skal ha best mulig klima for å kunne fortsette mest mulig upåvirket, sier Martinsen.

CUAS- Security Summit arrangeres i samarbeid med Sea Brokers Group og skal i utgangspunktet rette seg mot aktører innen samfunnssikkerhet og beredskap.

LES MER: 

Bildespesial fra Security Summit 2022

DJI-sjef: Du får ikke automatisk godkjent geofence

Luftromskontroll og antidrone-tiltak i fokus