Anders Martinsen, daglig leder i UAS Norway, åpnet Security Summit 2022 på Forus i Stavanger mandag klokken 12.
Foto:Hans O. Torgersen

Drone Security Summit åpnet på Forus:Luftromskontroll og antidrone-tiltak i fokus

- Denne konferansen er unik, ikke bare i norsk, men internasjonal målestokk, sa Anders Martinsen i UAS Norway før han mandag klokken 12 gikk på scenen og åpnet Security Summit 2022 på Forus i Stavanger.
Hans O. Torgersen

– For fjerde gang setter vi fokus på sikkerheten rundt dronebruken. I høst har det vært økt oppmerksomhet også fra aktører som ikke nødvendigvis har vært spesielt begeistret for dronebruken. Vi ser at det har vært et økt behov for å se på sikkerhetsdelen, sier Martinsen, daglig leder i UAS Norway, til Dronemagasinet. 

Les mer: Testet anti-drone systemer på Gardermoen

Konferansen er lukket, med deltakere og innledere fra en lang rekke offentlig og private aktører, blant annet politiet, Interpol, Luftfartstilsynet, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Avinor.

Utenfor konferansesalen viser flere internasjonale firmaer frem utstyret sitt, fra stasjonært utstyr for å detektere droner til personlig utstyr som for eksempel politifolk eller soldater kan bære på seg.

Fra utstillerområdet på Security Summit 2022 på Forus i Stavanger. Her vises blant annet frem personlig anti-drone-utstyr. FOTO: HANS O. TORGERSEN

– Formålet er at vi skal lære gjennom gode foredrag og workshops, og vi skal samtidig også få et innblikk i hvordan ulike teknologier for deteksjon kan hjelpe folk til å forbedre luftromskontrollen. Det siste er noe som i Norge har vært mangelvare hos veldig mange aktører. Per i dag har man veldig lite kunnskap om hva som skjer rundt seg, men vi skal ikke glemme at det er over 500.000 nordmenn har en drone, ifølge Norsk dronebarometer, så droner i Norge er veldig normalt.

Han kaller konferansen en læringsplattform, der man jobber sammen med gode internasjonale partnere.

Les mer: CUAS-rapporten fra Gardermoen – ingen enkel løsning mot droneangrep

– Når vi ser på interessen for konferansen, så er det ikke  tvil om at behovet er stort. Jeg er litt stolt, fordi jeg opplever at kulturen vi har i Norge for å dele erfaringer er god. Vi ønsker i størst mulig grad å skape en åpenhetskultur rundt dette, sier Martinsen. 

– Hvorfor er denne sikkerhetskonferansen viktig for dronebransjen?

– Fordi hvis ikke vi løser det som enkelte omtaler som en drone dilemmaet, så vil man jo til syvende og sist ikke kunne få brukt det til felles luftrommet som alle sammen må dele på. Dette er en problemstilling som dronebransjen har vært opptatt av i mange år, og som vi i fellesskap må løse for at lufttrafikken skal være sikker og trygg.

Martinsen sier at bransjen har nulltoleranse for aktivitet som setter flysikkerheten i fare.

– Derfor er det viktig å finne teknologi som kan balansere dette ved å kontrollere, detektere og til syvende og sist potensielt stoppe uønsket dronebruk. 

Fra utstillerområdet på Security Summit 2022 på Forus i Stavanger. Her vises blant annet frem personlig utstyr for å detektere droner. FOTO: HANS O. TORGERSEN

Les også: Dette er Norges nye dronejeger – skal stoppe uønsket droneflyging