PANTENTRETT? Danske Explicit hevder å ha patent på å bruk av alle typer droner med tilhørende sensorer som kan måle utslipp fra skipseksos. Faksimile: Patentbeskrivelsen

Dansk selskap vil forfølge patentrett – Noen har sovet i timen

Danske Explicit selskapet vil forfølge hva selskapet oppfatter som brudd på patentrett når Sjøfartsdirektoratet sniffer miljøgasser i eksosen på skip med droner.
Ole Dag Kvamme

– Vårt metodepatent gjelder alle typer droner med tilhørende sensorer som måler utslipp fra skipseksos. Her virker det som noen har sovet i timen, sier medeier Bettina Knudsen i selskapet Explicit i Danmark.

Hvis Knudsen og Explicit har rett, kan Sjøfartsdirektoratets bruk av droner for å sniffe gasser i skipseksos være en saga blott, og i tillegg står en 200 millioners kontrakt på spill for Stavanger-baserte Norse Asset Solutions.

METODE FOR SNIFFING: Som illustrasjonen vises man metodisk hvordan man ved hjelp av sniffer kan utføre inspeksjon ved hjelp av drone. Blant annet Identifikasjon av fartøyet, posisjon, kurs og fart og bestemmelse av meteorologiske forhold i området er omfattet av beskrivelsen i patentet. Faksimile: Patentbeskrivelsen

Sjøfartsdirektoratet svarer at de regner med å bli kontaktet av Explicit hvis selskapet mener direktoratet bryter patentrettighetene.

Storsatsingen

Hvis NASs dronesniffing i skipseksos med sensorpakker fra Scanmatic er i strid med Explicits patentrettigheter, vil altså ikke bare få problemer med miljøsniffingen til Sjøfartsdirektoratet, men de vil også kunne være ute av konkurransen om storleveransen til EMSA.

Patentbeskrivelsen

Patentbeskrivelsen sier at det omhandler en metode for å bestemme utslippsgasser i eksos fra forbrenningsmotorer på skip med hjelp av droner. Metoden inneholder bestemte skritt, blant annet:

  • Identifikasjon av fartøyet, posisjon, kurs og fart
  • Bestemmelse av meteorologiske forhold i området
  • Sørge for en drone som: har et elektronisk kontrollsystem, har minst én sensor som kan bestemme utslipp rundt skipet, kunne fly gjennom eksosen, bestemme gassen, ha utstyr for å dele data med ekstern enhet

PATENTBESKRIVELSE: Patentet gjelder for Europa, USA og Kina. Foto: Faksimile patentbeskrivelse.

Hun sier det ikke er selskapet hennes, men de som driver med tjenesten, her sniffing av miljøgasser etter skip, som plikter å sjekke om noen har rettigheter på området.

VIL FORFØLGE NORSK BRUK: – Det ser ut som patentbrudd. Vårt patent gjelder alle typer droner med tilhørende sensorer som måler utslipp fra skipseksos, sier medeier Bettina Knudsen i danske Explicit. Foto: Explicit

– Vi har ingen opplysningsplikt, andre markedsspillere har ansvar selv for å se om det finnes patenter, sier Knudsen.

Hun regner med Sjøfartsdirektoratet selv har interesse av å undersøke patentet, særlig nå som det blir kjent.

– Jeg kan ikke forestille meg at norske myndigheter ikke ville rette seg etter patentrettighetene våre, men nå får vi ta ett skritt av gangen. I de fleste tilfeller går man i forhandlinger og finner løsninger, sier Knudsen.

– Regner med de tar kontakt

Dronemagasinet har forelagt problemstillingen for Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Norse Asset Solutions og Scanmatic.

Kystverket peker på at Sjøfartsdirektoratet er rette instans å svare. Sjøfartsdirektoratet er forelagt uttalelsene til Knudsen samt patentbeskrivelsen. Dronemagasinet spør om det stemmer at de har sovet i timen, om de kjenner til patentet, og om ikke Sjøfartsdirektoratets bruk strider med patentet.

– Vi har ingen kommentar til denne problemstillingen nå. Skulle et firma mene at vi, eller andre, bruker løsninger uten å ha lov til dette så regner vi med at de tar direkte kontakt med oss, eller dem det gjelder. Vi kan uansett ikke vurdere eller behandle påståtte problemstillinger gjennom media, skriver kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt i Sjøfartsdirektoratet i en e-post.

VIL IKKE KOMMENTERE: Sjøfartsdirektoratet og kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus ønsker ikke å kommenter saken i media. Men følger det Danske selskapet opp patentet kan Sjøfartsdirektoratet bli nødt til å komme med en forklaring på sin bruk av sniffer som kan bryte med patentet til danskene. Foto: Sjørfartsdirektoratet

– Har Sjøfartsdirektoratet ansvar for å påse at løsninger man bruker ikke er i konflikt med patentrettigheter?

– Som sagt ønsker vi ikke å kommentere ut over det vi har sagt på nåværende tidspunkt, svarer Aarhus.

Scanmatic

Administrerende direktør Kim Steinsland i Scanmatic opplyser at de leverer utstyrspakker, såkalte payloads, til Norse Asset Solutions, men sier det er opp til kunden hvordan dette blir brukt.

– Vi leverer payloader, som måler gasser, radioaktivitet og annet ved hjelp av drone. Hvor de benyttes er opp til kunden, ikke opp til oss, sier Steinsland

– Vi leverer payloader, som måler gasser, radioaktivitet og annet ved hjelp av drone. Hvor de benyttes er opp til kunden, ikke opp til oss, sier Steinsland

Dronemagasinet sender ham beskrivelse av patentet, og spør om bruken kan bryte med patentretten.

– Jeg har skummet raskt gjennom vedlegget og kan ikke se at dette er relevant for noen av våre leveranser, sier Steinsland.

19 mars i fjor publiserte Sjøfartsdirektoratet en nyhet om at de skal sniffe etter miljøgasser i eksosen på skip.

Nyheten var en del av en stor pakke, hvor Kystverket kjøpte inn seks dronesystemer sammen med Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Norse Asset Solutions fikk kontrakt med Kystverket om leveransen av droner, som med ulike utstyrspakker, payloads, skal kunne utføre ulike oppgaver.

Ett av dem var altså sniffing av miljøgasser i eksosen på skip.

Norse Asset Solutions kjøpte sensorpakken av Scanmatic i Kilsund i Agder.

Patentrett fra 2014

Danske Explicit er et lite selskap med fem ansatte, som har holdt på siden 1998. Ett av deres store satsingsområder har vært nettopp slik miljøsniffing i skipseksos.

I januar 2014 registrerte Explicit et såkalt metodepatent, for å sikre seg kommersielle rettigheter for testing av gasser i skipseksos.

Etter nærmere seks års saksbehandling, ble patentet i fjor høst godkjent for bruk i Europa, USA og Kina. Slik patentrettigheter virker, gjelder det fra første registreringen 28. januar i 2014.

– Ja, det er en dyr prosess, men vi driver en kommersiell virksomhet, og har investert i å patentere det vi driver med, for å sikre oss tilgang til markedet, sier Knudsen.

– Ja, det er en dyr prosess, men vi driver en kommersiell virksomhet, og har investert i å patentere det vi driver med, for å sikre oss tilgang til markedet, sier Knudsen.

Gjennom Dronemagasinets reportasjer har det kommet frem at Kystvakten flyr droner og bruker snifferen for Sjøfartsdirektoratet.

NORSK BRUK: Nordic Unmanned fra Sandnes har benyttet teknologien og samarbeidet med den Danske leverandøren. Her fra en demonstrasjon med Indago fra Lockheed Martin og sensor fra Danske Explicit. Foto: Nordic Unmanned

Dette har fått det danske selskapet til å reagere. Knudsen viser også til Sjøfartsdirektoratets egne nettsider, og det samme gjelder Norse Asset Solutions.

– Beskrivelsen fra Sjøfartsdirektoratet viser sniffing av miljøgasser i skipseksos med droner, og det er akkurat hva vi har tatt patent på, sier Bettina Knudsen.

Hun reagerer også på at Sjøfartsdirektoratet beskriver sin løsning som en verdensnyhet.

– Det er faktisk feil, all den tid vi satt med løsningen flere år tidligere, sier Knudsen.

Kan ramme stor-kontrakt

Denne uken ble det også kjent at Kystvakten overfor Det europeiske sjøsikkerhetsbyrået EMSA har beskrevet at man sniffer miljøgasser i skipseksos.

Opplysningene kommer frem fordi EMSA for tiden gjennomfører en stor anskaffelseskonkurranse. I den forbindelse har Kystverket skrevet et anbefalingsbrev for Norse Asset Solutions, som deltar i konkurransen. I Kystverkets svar beskrives omfattende bruk av droner og sensorpakker.

Her ligger en stor betydning for diskusjonen: Hovedkonkurrentene om EMSAs dronekontrakt til 200 millioner kroner er nettopp Norse Asset Solutions (NAS) i Stavanger og Nordic Unmanned i Sandnes.

NAS deltar med Scanmatic som underleverandør, altså de samme som i dag leverer tjenester for Sjøfartsdirektoratet, mot Nordic Unmanned, som på sin side bruker Explicits løsninger allerede til en mindre kontrakt hos EMSA.

Dronemagasinet omtalte konkurransen 4. juni i år. EMSA har ennå ikke bestemt seg for leverandør.

BESKRIVELSE AV PATENTET: Patentet som gjelder fra 28. januar 2014, gjelder sniffing av miljøgasser i skipseksos med droner. Foto: Faksimile patentbeskrivelsen.

Vil undersøke

Bettina Knudsen mener beskrivelsen Norse Asset Solutions og Sjøfartsdirektoratet har av bruken ser ut til å være i direkte konflikt med patentrettigheten Explicit har.

– Ja, det ser ut som bruken er hva vi har patentert. Vi har dermed rett på oppfinnelsen, og andre kan ikke benytte den uten å ha dialog med oss. Det har vi ikke hatt, sier Knudsen.

Knudsen sier selskapet vil kontakte sine juridiske rådgivere, og finne ut hvorvidt den norske sniffingen bryter med deres patent.

– Det er klart at dette er noe vi vil undersøke, sier Knudsen.

Hun kjenner ikke til noen andre tilfeller enn dette, hvor patentet ser ut til å bli utfordret. Det kom heller ingen innsigelser i perioden fra patentet ble akseptert i fjor høst, frem til i sommer, hvor andre selskaper hadde en mulighet til å komme med innsigelser.

– Andre selskaper kan vel ha utviklet teknologi i god tro uten å kjenne deres patent?

– Verden er stor, men det fjerner ikke det grunnleggende faktum at patentrettigheten ligger der, og skal overholdes, sier Knudsen.

Hun presiserer at ansvaret for å overholde patentretten ikke bare gjelder den som selger selve produktet, men også kjøper og den som bruker den.

– Vi forstår at den norske sniffingen for Sjøfartsdirektoratet er en del av større leveranse. Vi må se om vi skal henvende oss til alle eller bare enkelte parter, sier Knudsen.