SKAL FINNE MILJØSYNDERE. Droner brukes allerede i dag av EMSA til blant annet å oppdage miljøsyndere. Her et eksempel på skjermbilde under operasjon. Foto: EMSA

Kjemper om 200-millioners dronekontrakt

De to norske droneselskapene Nordic Unmanned i Sandnes og Norse Asset Solutions i Stavanger kjemper om dronekontrakt for maritim overvåking i Europa til 200 millioner kroner.
Ole Dag Kvamme

Anbudene omhandler maritim overvåking fra land og fra skip i fire år fremover, omtalt her i det europeiske anbudssystemet Ted. 

Kystverket har skrevet anbefalingsbrev til begge tilbydere.

Konkurransen er lyst ut av EUs sjøsikkerhets-organisasjonen EMSA (European Maritime Safety Agency), med hovedsete i Lisboa, Portugal. Anbudet ble åpnet 12. mars, med svarfrist 13. mai. Avgjørelsen faller i sommer.

– Ja, jeg kan bekrefte at vi begge er med i anbudet, sier daglig leder Knut Roar Wiig i Nordic Unmanned.

Anbudet verdt 200 millioner

Anbudet er delt i to konkurranser, hvor den første gjelder større droner med minimum fire timer flytid. Den andre gjelder droner under 25 kilo, som skal brukes til havneovervåking på mindre områder.

I den første delen deltar tre tilbydere, norske Nordic Unmanned og Norse Asset Solutions samt østerrikske Schiebel. Schiebel er særlig kjent for sitt Camcopter S-100.

I den andre delen deltar de samme to norske selskapene samt fire internasjonale tilbydere.

Kontraktene er anslått til en samlet verdi av 20 millioner Euro, minst 200 millioner kroner.

Norse Asset Solutions har ikke besvart Dronemagasinets henvendelser om saken.

Nordic Unmanned i Europa

EMSA benytter satellittovervåkning, og har skip til disposisjon for å bistå nasjonal opprydning etter oljesøl. Men EMSA har også sett fordelen med droner, og har utviklet et program for miljøovervåking med droner.

Nordic Unmanned har de siste halvannet årene slått kloa i to EMSA, kontrakter, med samlet verdi på nesten 17 millioner euro over fire år. 

Den ene avtalen innebærer å detektere utslipp av svovel fra skip, den andre er knyttet til oljevern.

– Den nye kontrakten er en fortsettelse og utvidelse av det arbeidet vi allerede gjør for EMSA, sier Wiig.

Mens Nordic Unmanned har 27 ansatte i dag, vil antallet øke betydelig om de vinner.

– Det vil i så fall bli nye ansatte, først og fremst i Norge. Vi er optimistiske, sier Wiig.

Konflikt i Norge

Nordic Unmanned (NU) og Norse Asset Solutions (NAS) står for tiden i en hard konflikt med Kystverket. Bakgrunnen er at Nordic Unmanned for to år siden tapte en kontrakt til 14 millioner kroner om dronekontrakt til Kystverket, og deretter anklaget avtalen med konkurrenten inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Saken gjelder utplassering av fem droner på Indre Kystvakt, som skal avdekke miljøkriminalitet, overvåke oljesøl, finne radioaktivitet med videre. Oppdraget er likt det EMSA nå ber om.

Konflikten er omtalt flere ganger av Dronemagasinet. NU har fått medhold i at Kystverket ga dem for lav poengsum i sammenligningsgrunnlaget, og har varslet milliongebyr til for ulovlig kontrakt. Saken er  ikke endelig avgjort.

Les også: Varsler millionbot til Kystverket

Les også: Kystvakten får vinger

Støttebrev til NAS

Midt i kampens hete har Kystverket skrevet et anbefalingsbrev til EMSA, hvor de anbefaler Norse Asset Solutions og deres tjenester. Med Dronemagasinets oversettelse fra engelsk:

«NAS leverte RPAS-løsninger, som flyr med enten en av Kystverkets spesifiserte sensorer, DSA-sensoren eller NMA-sensoren (tre ulike sensorpakker, red. anm.), er egnet for en lang rekke oppdragstyper i det norske territoriale farvannet. Dette inkluderer oppdrag som generell sjøovervåkning, deteksjon av oljeutslipp, påvisning av svovelutslipp, deteksjon av kjernefysisk stråling, støtte til tollkontroll, SAR (søk og redning), støtte til politiets operasjoner, fiskeri-inspeksjon, nødslepestøtte, sjøpattedyr og miljø forurensningskontroll, identifisering av både AIS- eller ikke-AIS-synlige fartøyer, og målsporing.», heter det i brevet.

Brevet er datert 5. mai, like før anbudsfristen til EMSA gikk ut 13. mai. Her anbefaler Kystverket NAS varmt overfor EMSA, til deres spesifikke behov:

pastedGraphic.png

ANBEFALING: I brevet 5. mai anbefaler Kystverket NAS overfor EMSA, særlig til anbudet som nå gjelder. FOTO: Skjermdump brevet av 5. mai 2020.

«Kystverket er veldig fornøyd med de leverte systemene og arbeidet som er utført av NAS, og vi kan anbefale NAS for tjenestene som EMSA etterspør for sine RPAS VTOL-tjenester for overvåkning av utslipp fra land og fra fartøyer.» heter det i brevet.

Nye tall om flytimer

I brevet kommer det også frem at Kystverket noen dager tidligere har valgt å forlenge dronekontrakten med NAS. 

pastedGraphic_1.png

FORLENGET KONTRAKT: Kystverket forlenget den omstridte kontrakten med Norse Asset Solutions i april. FOTO: Skjermdump anbefalingsbrevet av 5. mai 2020.

Den går ut i går, men i april har Kystverket forlenget kontrakten med NAS med ett år – den samme kontrakten som altså står i fare for å bli kjent ulovlig i løpet av noen uker.

Kystverket ønsker ikke å la seg intervjue om brevet, eller svare på spørsmål om innholdet. Beredskapsdirektør Hans Petter Mortensholm i Kystverket svarer generelt om temaet i en e-post til Dronemagasinet, hvor han påpeker at det ikke er påfallende at Kystverket anbefaler NAS under konflikten, og forsvarer også videreføringen av kontrakten.

– Frist for forlenging av rammeavtalen var nådd før KOFA-avgjørelsen forelå, og alle etatene var enstemmige om å forlenge denne rammeavtalen, opplyser Mortensholm.

Han sier man skrev det samme brevet da Nordic Unmanned hadde behov for samme to år tidligere:

– Kystverket har etter forespørsel utstedt et dokument til nåværende leverandør, tilsvarende som Kystverket gjorde til forrige leverandør Nordic Unmanned til EMSA. Utover å gi rene faktaopplysninger, bekrefter brevet at Kystverket er meget godt fornøyd med produkt og tjenester levert av NAS, skriver Mortensholm.

Dronemagasinet har hentet inn anbefalingen Kystverket ga til Nordic Unmanned 13. august 2018. Den inneholder ingen anbefalinger, men er en ren konstatering av kontrakt, oppgave og flytid:

pastedGraphic_2.png

BREVET AV 2018: Her er brevet Kystvakten skrev til Nordic Unmanned i 2018. FOTO: Skjermdump

Ikke dokumentert flytid

Dessuten heter det i brevet at dronesystemet, som enda ikke er fullstendig levert, har gjennomført 50 flytimer til sjøs, og 50 andre timer, til sammen nærmere 100 flytimer.

pastedGraphic_3.png

NÆRMERE 100 TIMER: Kystverket skriver i anbefalingsbrevet at NASs droner har fløyet nær 100 timer. FOTO: Skjermdump anbefalingsbrevet av 5. mai 2020.

Ut fra dokumenter i den pågående konflikten om kontrakten om droner til Kystvakten, opplyste Forsvarsdepartementet i februar at dronene fløy 16 timer i fjor. 

Dronemagasinet har spurt Kystverket, Forsvarsdepartementet og Kystvakten om bakgrunnen for påstanden om 100 flytimer. Men vi har ikke fått noen bekreftelse, utover Kystvaktens årsrapport for 2019.

Der heter det at dronene hadde 16 operative flytimer i 2019, og at «Kystvakten satser på at RPAS vil være fullt integrert og operativ i løpet av 2020.»

– Forsvarsdepartementet er ikke kjent med referansen som oppgis som bakgrunn for øvrige spørsmål, heter det i e-post fra Forsvarsdepartementet på Dronemagasinets spørsmål om de oppgitte «nærmere 100» flytimene.

Mortensholm svarer ikke på spørsmål om bakgrunnen for at dette tallet økte fra 16 ved nyttår til 100 i april.

Knut Roar Wiig i Nordic Unmanned reagerer på antallet, og har bedt om bakgrunnstall. Wiig viser til at EMSA krever 150 flytimer for at tilbudet i det hele tatt skal bli vurdert, og anser brevet fra Kystverket som påstand uten dokumentasjon.

– Kystverket står fritt til å gi sine anbefalinger. Men vi forventer at de kan dokumentere flytimene, særlig i en slik konkurransesituasjon. Vi anser opplysningene i brevet som udokumenterbar informasjon, som går direkte inn i en konkurransesituasjon om anskaffelsen, sier Wiig.