Fredag 19. mars fløy for første gang den spesialbygde dronen. Nå starter den omfattende testingen for det som kan bli en viktig brikke i utviklingen av logistikk-tjenester innenfor helsetjenesten. Foto: Airlift Solutions
Foto: Airlift Solutions

Airlift Solutions og Helse Vest i testprosjekt:Denne dronen er spesialbygd for frakt av blodprøver – her flyr den for første gang

Dronefrakt av blodprøver og medisinsk utstyr er stadig nærmere å bli en realitet i Norge. Airlifts Solutions nye drone er spesialbygd for dette formålet, og ble fredag testet ut for første gang.
Jan Frantzen

– Første tur gikk etter planen, med test av hardware som batterier, motorer, kabler osv. Det var lite vibrasjoner og dette lover godt for testene videre, sier daglig leder Børre Eimhjellen i Airlift Solutions, etter at selskapet hans fredag for første gang testet ut dronen Sabrinus 4-20, som er spesialbygget for frakt av blodprøver og medisinsk utstyr.

– Løsningen er designet for helsevesenets behov rundt logistikken med blodprøver, patologiske prøver og medisinsk utstyr. Det går på lastekapasitet, styringssystemer, sikkerhet og integrasjon i luftrommet, forteller Eimhjellen.

Selskapet flyr på en testsite som de har fått tillatelse fra Luftfartstilsynet til å fly på. Området er på Østlandet og er valgt fordi det har en lav bakkerisiko, og operatøren har full kontroll på luftrisiko under testene som utføres.

– Vi sitter igjen med en god følelse etter testene nå i helgen. Vi ser at struktur og komponentene har potensial til å levere etter forventningene, og over dette. At dronen kommer i luften tar vi bare som en del av alle de stegene som vi må gjennom mot en full løsning. Vi skal gjennom mange tester og utfordringer fremover, og vi gleder oss til fortsettelsen. For oss som er så tett opp i produktutviklingen er selve liftoff en av mange gleder i hverdagen.

– Hvilke tester skal dere gjøre fremover?

– Vi skal nå teste mye nå frem mot september, da vi ser for oss nye milepæler sammen med spennende kunder. Dette betyr at vi har frem mot september på å bevise systemene og optimalisere til vi skal øke kravene til dronen der den må bevise at den vil fungere i krevende forhold og med høy regularitet, forteller Eimhjellen

Børre Elmhjellen i Airlift Solutions. Foto: Fredrik Naumann

Airlift Solutions har i lang tid vært involvert i et testprosjekt rundt denne typen frakt. Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge, og innbefatter en rekke ulike foretak innen regionen Helse Vest.

Det er de norske design- og produksjonsselskapene Sea Technology og Easy Form som har utviklet dronen, som for første gang ble utprøvd på en testfasilitet på Østlandet fredag. Sabrinus er navnet på en flygeekorn-art, som også har inspirert formen på dronen. Systemets lastekapasitet er på fire kilo, totalvekten er 20 kilo og rekkevidden er på 20 kilometer.

– Vi skal nå gjøre en rekke sikkerhetsmessige og flyoperative tester fremover for å avdekke eventuelle svakheter med design og de ulike komponentene. Vi begynner helt i det små, og øker kompleksiteten gradvis med økt bakke- og luftrisiko. Til slutt skal vi vise at vi kan integrere dronen trygt og sikkert med annen luftfart, forklarer Eimhjellen.

Det er foreløpig usikkert hvem som først vil ta i bruk løsningen, men Eimhjellen slår fast at Airlift Solutions ønsker å være en banebryter for dronenæringen på dette feltet.

– Vi jobber med å gi helsevesenet kunnskap om dette slik at de får tilstrekkelig kompetanse til å gjøre innkjøp av dronetjenester i fremtiden, sier han.

En konseptskisse av hangarløsningen for Sabrinus 4-20 som viser hvordan også hangar tilknyttet droneløsningen kan kommme til å se ut. Skisse. Airlift Solutions

Prosjektet er ett av flere som er knyttet til frakt av blodprøver og medisinsk utstyr i Norge. Nylig skrev Dronemagasinet om Senseloop og Dronebud Solutions som har utført testflyvninger i Oslo sentrum.

Blodprøver fraktes i dag mellom ulike sykehus og laboratorier ved hjelp av drosjer og annen tradisjonell transport. Det forventes at bruk av droner vil kunne gi betydelige besparelser og mer effektiv drift.