Senseloops drone i aksjon I Oslo onsdag. Total ble det utført 12 flyvninger mellom Rikshospitalet og Ullevål.
Foto: Senseloop

Unik transport med drone:Fraktet blodprøver med drone over Oslo sentrum

På andre forsøk lyktes det for Senseloop å utføre testflyvningen mellom Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Denne gangen ble alt gjennomført etter planen.
Jan Frantzen

– Onsdag utførte vi tolv flyvninger mellom Rikshospitalet og Ullevål sykehus i et tidsvindu på to og en halv time, forteller daglig leder og pilot i Senseloop, Roger Gildseth, og sikter til dronefrakten av blodprøver som opprinnelig skulle gjøres for to uker siden.

Den gangen ble flyvningene avbrutt grunnet tekniske problemer. Nå er de altså utført.

Gildseth forteller at det var planlagt 16 flyginger, men det ble noe ventetid i forbindelse med at Luftambulansen hadde flyvninger til og fra Rikshospitalet i samme periode.

– Det var ingen store overraskelser. Vi har gjort akkurat det samme som vi planla 24. februar, og gjennomført i henhold til planen. Vi gjorde grundige forberedelser, og det er hele tiden en læringsprosess. Det viktige er å bygge erfaring for å kunne evaluere og se hva som fungerer, sier Gildseth.

Roger Gildseth, Senseloop. Foto: Senseloop

Han slår fast av den viktigste læringen er integreringen med andre luftfartsaktører.

– Vi fikk testet samspillet med Oslo Universitetssykehus (som avleverte blodprøvene), AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) og Luftambulansen, og det var gode og interessante erfaringer. Alt i alt er vi godt fornøyd med dagen. Vi har fått gjort det vi sa vi skulle gjøre. Vi jobber hele tiden for at det vi har gjort i dag kan anvendes i andre settinger hvor man trenger et godt fungerende rammeverk for sikker gjennomføring av flyvninger utenfor synsrekkevidde. Problemstillingen dreier seg ikke om å teknisk være i stand til å fly noen kilometer fra A til B, det handler blant annet om sikker integrasjon med andre aktører i luftrommet, sier han.

Blodprøver fraktes i dag mellom ulike sykehus og laboratorier ved hjelp av drosjer, budbiler og buss. Dette er kostbart, og det forventes at bruk av droner vil kunne gi betydelige besparelser og mer effektiv sykehusdrift.

Senseloop brukte en drone fra tyske Globe UAV til frakten av blodprøvene i Oslo sentrum. Foto: Senseloop

Det har vært ulike testprosjekter med frakt av blodprøver i Norge tidligere, men ikke i urbane omgivelser i Oslo sentrum. Bak prosjektet i hovedstaden står selskapet Dronebud Solutions, som håper å kunne tilby frakt av blodprøver med droner som en regulær tjeneste i nær fremtid.

Les også: Disse skal frakte blodprøver i Oslo 

Foreløpig foreligger det ingen videre avtale mellom partene.

– Vi vil nå evaluere prosjektet internt og sammen med vår oppdragsgiver, sier Gildseth.