Foto:Fredrik Naumann

Derfor må RO1-operatører registrere seg på nytt

Luftfartstilsynet har ingen nøyaktig oversikt over RO1-operatører i dag. Alle disse må derfor re-registrere seg innen 1. april. I tillegg kommer et gebyr på 350 kroner.

Jan Frantzen

For en tid siden ble det klart at RO1-operatører må re-registrere seg hos Luftfartstilsynet, for å bekrefte at de fortsatt er aktive. Denne re-registreringen må gjøres via Altinn innen 1. april, og medfører et årsgebyr på 350 kroner. Dersom dette ikke gjøres, vil den opprinnelige registreringen opphøre.

Bente Heggedal Løvold er seksjonssjef for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet, og forklarer at registreringen av RO1-operatører hittil er gjort manuelt. Det er ikke gjort kontroller om disse fortsatt er aktive. Luftfartstilsynet har derfor ingen nøyaktig oversikt over RO1-operatører i dag.

– Noen har registrert seg, og så glemt hele registreringen. Derfor kan vi ikke bare fakturere alle som ligger i databasen. Vi må finne ut hvem som fortsatt er operative, sier Heggedal Løvold.

Automatisering og nytt gebyr

Seksjonssjefen sier at bakgrunnen for gebyret er at Lutfartstilsynet har et inntjeningskrav fra Samferdselsdepartementet.

Tidligere har Luftfartstilsynet hatt en person ansatt på fulltid for å registrere RO1-operatører. Nå blir det helautomatisering, og RO1-gebyret vil blant annet gå til å dekke disse kostnadene.

ÅRETS SATSER: Her er et utdrag av satsens som Luftfartstilsynet følger for 2019

– Vi tjener ikke noe på dette, tvert imot vil det nok fortsatt være en utgiftspost, sier Heggedal Løvold, som konstaterer at registeret er nødvendig for at Luftfartstilsynet skal kunne drive oppfølging av RO1-aktivitet.

– Vi skal også være tilgjengelig for å besvare spørsmål fra RO1-gruppen og følge opp at de holder seg til regelverket. Det kreves en del ressurser til det.

LES OGSÅ: Alt du trenger vite om droneforsikring 

LES OGSÅ: Norges beste og billigste droneforsikring

Til å leve med

Tidligere har kun RO2- og RO3-operatører vært avgiftsbelagte. Nå vil altså det samme gjelde den minste operatørklassen.

RO1-operatørene UAS Norway har snakket med, synes dette er til å leve med.

Torger Ramford i Fo2rger. Foto: Torger Ramford

– Det er aldri greit med gebyr, men jeg skjønner hvorfor det kommer. Det er betydelig avgift for RO2 og R03, så da bør RO1-operatører også bidra, sier Torger Ramfjord, som leverer dronebilder og videoer gjennom virksomheten Fo2rger i Trøndelag.

Lene Sæther i Sæther Foto i Hedmark er enig.

– Gebyret er greit nok, for jeg vet hvor mye det koster med RO3. Men jeg er usikker på om det kan slå negativt ut for en del som kanskje vil droppe betalingen og operere ulovlig, sier hun.

Selve re-registreringen hos Luftfartstilsynet mener Sæther er unødvendig.

Lene Sæther i Sæther Foto.

– Jeg synes de bør ha oversikt over hvem som har registrert seg. Jeg har holdt på med droner siden 2015, og det virker fortsatt som om det går litt for fort for dem, sier hun.

Tilgjengelig

Ro1-registeret er tilgjengelig for innsyn, og vil etter hvert komme på Luftfartstilsynets nettsider. Denne prosessen er nå automatisert, og vil i fremtiden gå mye fortere enn tidligere.

– Hvis noen har spørsmål rundt re-registreringen eller gebyret, vil Luftfartstilsynet være behjelpelig, konstaterer Heggedal Løvold.