Globalt er Norge på femtende plass i faktisk verdi av dronemarkedet. Målt per hode er Norge på annenplass, kun slått av Sveits.
Foto: FAKSIMILE: Spørreundersøkelse fra Drone Industry Insights

Norsk dronemarked i voldsom vekstVerdens nest største i bruk per hode

Verdien av det norske dronemarkedet ventes å øke fra 3,4 milliarder kroner i år til 5,7 milliarder kroner i 2030. Målt per hode er det kun Sveits i hele verden som bruker droner profesjonelt mer enn nordmenn.
Ole Dag Kvamme

Likevel står det lille landet Norge bare for 1 prosent av det globale markedet, ifølge ny spørreundersøkelse fra Droneii for Samferdselsdepartementet.

Undersøkelsen av det norske dronemarkedet anslår en kraftig vekst på 6,6 prosent årlig.

Potensialet for norske selskaper i utlandet er også stort, mener tyske Drone Industry Insights (Droneii), som har utført undersøkelsen om det norske dronemarkedet.

Fakta

Samferdselsdepartementet står bak undersøkelsen, som utføres av det tyske konsulentselskapet Drone Industry Insights (Droneii).

Rapporten er datert 21. juni 2022. Den skal danne grunnlag for en ny luftfartssatsing, som departementet planlegger å legge frem til høsten.

Droneii gjennomførte undersøkelsen fra mars til mai i år. Selskapet snakket med representanter for 73 bedrifter, og intervjuet sju eksperter fra bransjen.

Den anslår også at en rekke nye norske selskaper vil se dagens lys årene som kommer, og at veksten i Norge vil ligge over gjennomsnittet for alle land vurdert.

Likevel bare én prosent

I anslagene har Droneii tatt utgangspunkt i verdien skapt i Norge. I tillegg kommer verdien av eksporten norske selskaper har i utlandet, og import.

Det norske markedet antas å øke mer enn internasjonalt. Likevel er det norske bidraget svært beskjedent.

Globalt anslår Droneii at dronemarkedet vil øke fra 300 milliarder i år til 475 milliarder i 2030. At Norge da har en økning på 6,6 prosent mens andre i snitt øker med 5,9 prosent årlig, betyr ikke at Norge forventes å kapre markedsandeler av betydning.

I global sammenheng har Norge ikke mye av kaka, men anslått til 1 prosent av markedet.

– Dominerende markeder er og vil fortsette å være USA, Kina og Japan, heter det i rapporten.

Den anslår også at den europeiske markedsetterspørselen vil vokse fra 70 milliarder til 119 milliarder NOK i 2030. Dominerende markeder i Europa er Tyskland, Storbritannia og Frankrike.

– Dronetjeneste-eksporten har et stort potensial for å øke på grunn av harmonisert EU-regulering, slår rapporten fast.

Nest størst i verden, men…

I Norge brukes droner svært mye profesjonelt. Norge har det sjette største proff-markedet i absolutte tall i Europa, og kommer på andre plass hvis man regner bruker per hode.

Målt i kroner er det profesjonelle markedet i Norge Europas sjette største. Målt per hode er landet nest størst, bare slått av Sveits. FAKSIMILE

Dette gjelder også globalt: Sveits bruker droner mest i profesjonell sammenheng per hode i hele verden, med Norge på andre plass.

Sammenlignet med alle land i Norge, er fortsatt Norge på 15 plass i absolutte tall, men faktisk fortsatt på andre plass etter Sveits hvis man måler per hode.

Norge er verdens nest største bruker av droner i profesjonell sammenheng i hele verden, og på femtende plass målt i kroner. FAKSIMILE

Den anslår også at en rekke nye norske selskaper vil se dagens lys årene som kommer, og at veksten i Norge vil ligge over gjennomsnittet for alle land vurdert.

I anslagene har Droneii tatt utgangspunkt i verdien skapt i Norge. I tillegg kommer verdien av eksporten norske selskaper har i utlandet, og import.

Likevel bare én prosent

Det norske markedet antas å øke mer enn internasjonalt. Likevel er det norske bidraget svært beskjedent.

Globalt anslår Droneii at dronemarkedet vil øke fra 300 milliarder i år til 475 milliarder i 2030. At Norge da har en økning på 6,6 prosent mens andre i snitt øker med 5,9 prosent årlig, betyr ikke at Norge forventes å kapre markedsandeler av betydning.

I global sammenheng har Norge ikke mye av kaka, men anslått til 1 prosent av markedet.

Potensialet er stort. Plansjen viser at selv om norsk drone-industri vokser, monner det ikke akkurat i global målestokk. Grafen viser både profesjonell og privat dronebruk. FAKSIMILE

– Dominerende markeder er og vil fortsette å være USA, Kina og Japan, heter det i rapporten.

Den anslår også at den europeiske markedsetterspørselen vil vokse fra 70 milliarder til 119 milliarder NOK i 2030. Dominerende markeder i Europa er Tyskland, Storbritannia og Frankrike.

Usikker fremtid

Men fremtiden er ikke lett å spå. På oppdrag for UAS Norway foretok Droneii noen anslag i 2017, bare fem år siden.

Da skrev vi at det norske dronemarkedet “i 2021 vil være på rundt 800 millioner kroner, fem ganger så stort som i dag”.

Analytiker Hendrik Bödecker i Droneii sto bak undersøkelsen av 218 av 2100 medlemmer og tidligere medlemmer av UAS Norway. Han mente markedet for film og foto var mettet.

– Nesten hele Norge satser på dette segmentet. Jeg tror andelen som utstyrer dronen med et optisk kamera er synkende, mens operatører som satser på olje og gass, landbruk og overvåkning vil ha de høyeste vekstratene. Disse vil sannsynligvis også ha potensial for langt større inntjening, sa Hendrik Bödecker den gang.

Fortsatt er informasjon og film øverst på fokuslisten i industrien. Og omsetningen var i 2021 på omtrent 3 milliarder kroner, ganske langt over antatt 800 millioner kroner.