– Som en statlig aktør må vi være i front og bryte barrierene, sier Mai Anh Thị Lê.
Foto: DiBK

De viktigste i drone-Norge: Mai Anh Thị Lê– Det skal være like naturlig å bestille en drone til inspeksjon, som service på heisen

Mai Anh Thị Lê har alltid hatt en ønske om å gjøre en forskjell. Det gjør hun i Statsbygg, hvor hun har vært sentral i deres droneprosjekt.
Jan Frantzen

«Hvorfor må vi bruke ressurser på å rette opp feil og mangler i byggene våre?» spurte Mai Anh Thị Lê i 2002.

Det var hennes første møte med administrerende direktør i Statsbygg, som nyansatt.

Direktøren fattet interesse, og skjønte fort at hun hadde et poeng.

Det resulterte i den første doktorgraden finansiert av Statsbygg-systemet.

Foto: Statsbygg

– Min personlighet er å si fra hvis jeg føler at noe ikke er riktig. Jeg observerte at Statsbygg måtte håndtere en del unødvendige feil og mangler, og mente vi burde se nærmere på dette. Han var enig i det. Doktorgraden min handlet om hvordan man håndterer erfaringer i komplekse byggeprosjekter og drift, og hvorfor god informasjon og organisasjonslæring er viktig for overleverte bygninger til Statsbygg, forteller Lê.

– Vet du hva som er årsaken til de fleste utbedringskostnader? spør hun, og svarer på sitt eget spørsmål.

– Lekkasjer, lekkasjer og lekkasjer. Så hvis vi kunne minimere lekkasjer på tak og i fasader, så ville vi kunne gjøre store kostnadsbesparelser. Det var derfor jeg etter hvert så potensialet i droneinspeksjoner. Vi ønsker å overvåke tilstanden på tak og ytre fasader mer effektivt, fordi utvendige skader på bygninger har så store konsekvenser, forteller hun.

Les mer: Statsbygg sparer over 50 prosent ved å bruke droner

Skal bryte barrierer

Vi hopper til 2015, to år etter at DJIs første «folkedrone» ble lansert. Den ubemannende teknologien har begynt å få fotfeste og Statsbygg, som forvalter og drifter over 2300 bygg i Norge og utlandet, er allerede i gang med å bruke droner. I 2018 ble Statsbyggs utviklingsarbeid samlet under konseptet SmartDrift.

Jens Christian Andersen og Roy Ommedal i Statsbygg fotografert under inspeksjon av bygget til Gulating Lagmannsrett i Bergen under pandemien. Foto: Anders Martinsen

– Vi hadde en hypotese om at vi kunne klare å detektere feil og mangler med dronebilder sammen med andre datakilder. Den hypotesen fikk vi bekreftet. Vi utarbeidet gevinstberegninger og hadde businesscaser og konkrete scenarier for bruk av droner, som gjorde oss trygge på disse beregningene, forteller Lê.

Ambisjonene for SmartDrift var at samhandlings- og arbeidsprosesser skulle digitaliseres og automatiseres, og at Statsbygg skulle dele sine erfaringer med næringen. Lê ble leder for SmartDrift, og en av nøkkelpersonene i Statsbyggs droneprosjekt.

– Som en statlig aktør må vi være i front og bryte barrierene. Det er vårt samfunnsansvar. Om det passer for andre organisasjoner må de vurdere selv. Vi ser jo at mange som vi har delt med av ulike årsaker fortsatt ikke har benyttet droner som verktøy. Den enkelte organisasjon må skape et mulighetsrom, men nye måter å gjøre ting på tar tid. Det går gjerne fra 8 til 20 år før ny teknologi blir virkelig etablert i en næring, påpeker hun.

I 2020 vakte Statsbygg oppsikt i bransjen da de inngikk dronekontrakter på inntil 54 millioner for bygningsinspeksjon i ulike deler av landet. Da opplyste de at inspeksjon med droner gjorde at Statsbygg sparer minst 10 millioner kroner årlig, i tillegg til økt sikkerhet for de som jobber med dette.

Kan bli mer effektive

I fjor høst utarbeidet Statsbygg grunnlag for nye dronekontrakter. De har dessuten opprettet  innovasjonskonseptet ByggBOKS, hvor selskaper kan søke om finansieringsmidler til utvikling av teknologier som styrker Statsbygg og næringen.

En Statsbygg-drone inspiserer et bygg i Bergen. Foto: Anders Martinsen

– Statsbygg har en målsetting som jeg synes er veldig fin: Vi skal jobbe mer planlagt og mindre ad hoc, og det innebærer blant annet å skaffe datadrevne prosesser for prediktiv innsikt. Da er droner et av de viktige verktøyene.  Det er fantastisk å få lov til å snakke med de som jobber med droner hos oss i det daglige, og «oversette» gevinstene slik at det tas gode beslutninger, sier Lê.

Statsbyggs intensjon er å drive verdibevarende vedlikehold. Det vil si å gjøre utbedringer for at byggene til enhver tid skal møte nåværende standard. Og droner bidrar til å oppdage feil så tidlig som mulig.

– I Statsbygg skal det være like naturlig for en driftsmedarbeider å bestille en drone til inspeksjon, som service på heisene. Det tror jeg vi vil få til om ikke altfor lenge med den måten vi jobber på nå, sier Lê.

Men det er fortsatt en del å gå på, mener hun.

– I Statsbygg skal det være like naturlig for en driftsmedarbeider å bestille en drone til inspeksjon, som service på heisene.

– Vi kan fortsatt bli mer effektive. Etter å ha gjennomført droneinspeksjoner får vi inn masse rådata, bilder og rapporter, men nytteeffekten av leveransen kan fortsatt forbedres. Prosessen er ikke tilstrekkelig digitalisert, og kan gjøres smartere. Kanskje skal vi gjøre noe helt annerledes enn i dag. Det er den innsikten vi nå er på jakt etter, sier hun.

De stemmeløse

Det er nå over 20 år siden Lê begynte i Statsbygg. Den røde tråden i alt hun jobber med, er effektivisering. Dessuten har hun et oppriktig ønske om å bidra positivt til samfunnet.

Foto: Statsbygg

– Jeg har selv fått mye hjelp av mange mennesker i livet mitt. Derfor er min lidenskap å gi en stemme til de som er stemmeløse i samfunnet. Jeg engasjerer meg for de som ikke er så heldige som meg og deg, sier Lê, og konstaterer at hun generelt er veldig glad i mennesker.

– Det jeg alltid har ønsket, er å gjøre en forskjell. Jeg dro til Uganda under masterstudiet mitt og jobbet med mennesker som var på flukt i eget land, med fokus på infrastruktur, sanitære forhold og vei. Jeg var innom 50 ulike humanitærorganisasjoner og så på hvordan de arbeider, blant annet med å organisere bistand. Jeg var i flyktningleirer på opptil 200.000 mennesker. Det var en sterk opplevelse å se hvordan det påvirker mennesker når de ikke vet hva morgendagen bringer dem. Det viktigste jeg satt igjen med var at det er bedre å gi mennesker fiskestang enn fisk. Det gir større muligheter for selvutvikling og livskvalitet – ikke bare på individnivå, men også organisasjons- og samfunnsnivå, sier hun.

Privilegert

For å kunne bidra enda mer til mennesker i sårbare situasjoner, har Lê på fritiden utdannet seg til å bli autorisert vernepleier. Hun føler også at hun får være med på å gjøre en forskjell i jobben sin i Statsbygg.

– Det er det som er drivkraften, og det er veldig motiverende. Jeg jobber med veldig mange dedikerte mennesker hver eneste dag. Det er krevende å være i front, men det er også meningsfylt. Og vi er privilegerte som får lov til å jobbe med dette, sier hun.