Det Kristiansand-baserte selskapet Aersea har sammen med Norwegian Insurance Management fått de ettertraktede Statsbygg-kontraktene. Bildet viser en Orbiton-drone ute på oppdrag i Oslo sentrum.
Foto: Orbiton AS

Dette er vinnerne av Statsbyggs dronekontrakter. – En milepæl for oss

For mange i drone-Norge er Norwegian Insurance Management et ukjent navn, men selskapet stakk av med fire av Statsbyggs fem dronekontrakter i sommer. Operahuset og resten av Oslo var det Aersea som fikk.
Jan Frantzen

– Dette er definitivt en milepæl for oss. Vi er veldig stolte og glade for at vi har vunnet disse fire kontraktene. Vi skal være tilliten bevisst, og levere. Forhåpentligvis bidrar dette prosjektet også til at flere bransjer og flere aktører får kunnskap til og forståelse av at dette er en bransje i vekst, som kan tilføre mange en større kostnadseffektivitet.

Det sier Rune Holm, daglig leder i Norwegian Insurance Management AS (NIM), som i sommer vant fire Statsbygg-kontrakter for bygningsinspeksjon med droner. Dette gjelder områdene Østlandet, Sørlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Naturlig utvikling

NIM er, som navnet tilsier, et selskap som i utgangspunktet har jobbet mot forsikringsbransjen. I drone-Norge er de foreløpig et relativt ubeskrevet blad.

Rune Holm, daglig leder i NIM.

– Når man jobber mot forsikringsbransjen, jobber man automatisk mot alle bransjer. Vi har bygget opp en god stab med kompetanse på den juridiske biten, og også bygningsinspektører med nødvendig bygningsteknisk kompetanse. Det ble naturlig for oss å kombinere dette med våre erfaringer med droneteknologi.

Holm sier at selskapet har fullt fokus på automatisering og innovative prosesser.

– Vi har igangsatt flere prosesser med automatisering, og lykkes godt med det. Vi benytter droner i ulike sammenhenger, blant annet til inspeksjoner av fasade og tak. Jeg vil ikke si noe konkret om kunder eller prosjekter, men det er hovedsakelig rettet mot forsikringsbransjen.

Samarbeid med Andøya

NIM har de siste månedene innledet et samarbeid med Andøya Space Center. Det er de som skal stå for droneoperasjonene og datafangsten, mens NIM skal stå for behandlingen av datafangsten og fremlegging av rapporter, forteller direktør for RPAS ved ASC, Terje Kristensen.

Terje Kristensen, direktør for RPAS ved ASC. FOTO: Fredrik Naumann

– Vi har lang erfaring med inspeksjon av infrastruktur, og har på plass fagpersonell som skal utføre denne tjenesten. I tillegg til ordinært ansatte kommer noen som er kontraktfestede. Felles for alle er vi har et system på linje med vanlig luftfart, som gjør at vi har grundig opplæring, kursing og trening, samt kontroll på hver enkelt drone og pilot. Vi får elektronisk dokumentasjon på alt som foregår i regi av oss. Det er gunstig både for oss og pilotene, sier Kristensen.

Han legger til at Statsbygg-kontrakten er «en veldig interessant og viktig kontrakt» for ASC.

– Økonomisk sett betyr den ikke så mye, men vi kommer veldig fort på plass med autonome systemer, bildeanalyser og bruk av maskinlæring. Maskinlæring jobber vi med på flere hold, og dette prosjektet vil være med å utvikle oss i riktig retning.

– Statsbygg sa forrige uke at det er ønskelig å starte med bruk av autonome droner, kunstig intelligens og bildegjenkjenningsteknologi fra 2023. Hvor langt er dere unna autonome løsninger?

– Vi er allerede der i dag. Vi har ikke hatt separate møter med Statsbygg, men vi skal legge planer sammen med dem om hvor fort det skal implementeres. Det blir opp til Statsbygg, sier Kristensen.

Hemmelig metodikk

Rune Holm sier at NIM ikke bevisst har holdt seg under radaren i drone-Norge, men at selskapet ikke har hatt behov for å markedsføre seg i særlig grad. Han vil ikke utdype selskapets prosesser eller metoder, og er derfor tilbakeholden med å kommentere hvordan NIM kunne tilby Statsbygg en betydelig lavere pris enn sine konkurrenter.

– Da er vi inne på metode, og metodene vi bruker er ikke noe vi ønsker å dele foreløpig. Men det går naturligvis på automatiske prosesser. Våre automatiserte prosesser innebefatter en kombinasjon av maskinsyn og tekstbasert gjenkjennelsesteknikk, og vi samarbeider med AnsuR Technologies om leveranse av bildekommunikasjonsløsninger til våre kunder. Kombinasjonen av bildegjenkjenning, kartlegging, dataoverføring, prosessering og dokumentasjon er prosesser vi ikke vil gå inn på eller kommentere ytterligere, sier Holm, og legger til at vi står midt i et paradigmeskifte når det gjelder automatisering og visualisering av inspeksjoner.

– I dag er det slik at dette markedet domineres av store konsulenthus med en stor stab med en blanding av generalister og spesialister. Prisforskjellen mellom disse var også stor i anbudet til Statsbygg og vi ser at alt til slutt koker ned til hvilken metodikk man velger å benytte. Vi tror at fremtiden tilhører spesialister, understøttet av gode dataverktøy, effektiv datainnsamling og solide partnere, sier Holm som også har med seg blant annet Dan Richard Isdahl-Eng i droneteamet. Isdahl-Eng har jobbet i dronebransjen i flere år, blant annet via selskaper som AnsuR Technologies, Orbiton og NIM.

Prestisjetungt

Mens NIM vant kontraktene for Østlandet, Sørlandet, Midt-Norge og Nord-Norge, var det altså Aersea AS fra Kristiansand fikk avtalen for Oslo-området.

Jan Tore Fiksdal, daglig leder i Aersea.

– Det er veldig spennende å få kontrakt i Oslo, som kanskje er det området hvor det er mest komplekst å fly, sier Jan Robert Fiksdal, daglig leder i Aersea AS. Selskapet utfører blant annet visuell inspeksjon, kartlegging, oppmåling og 3D-modellering, samt inspeksjon og kartlegging under vann.

– Det er en prestisjetung kontrakt, og vi er spente på å få kommet i gang. Og vi skal selvfølgelig gjøre vårt ytterste for at Statsbygg skal bli tilfreds, sier Fiksdal.

Med seg på laget har Aersea inspeksjonsselskapet Orbiton og takstforetaket Nestor Takst.

– Vi har utført en del inspeksjoner, og Orbiton har flydd mye i Oslo tidligere. Så vi kommer med god erfaring på området, sier Fiksdal.

Inspiserer Operaen

Mens Aersea er oppdragsleder og skal gå gjennom datafangsten med Nestor Takst, er det altså Orbiton som skal utføre droneoperasjonene. Gründer og daglig leder i Orbiton, Tomas Moss, samstemmer i at Oslo er det mest krevende området i Norge å fly drone i.

Inspeksjon av Operahuset blir ett av Aerseas og Orbitons oppdrag i Oslo. Foto: Statsbygg

– Det krever mye planlegging og stort fokus på sikkerhet. Det er flyforbudssone der og et høytrafikkert område med mange folk til enhver tid – alt som gjør at droneflyvning blir utfordrende. Det krever grundighet, og at man alltid har sikkerhet i høysetet. Vi er naturligvis vant til det, men det blir ekstra krevende i Oslo. Samtidig blir det ekstra morsomt med bygg som Operahuset. Men vi har jobbet masse med både bru- og eiendomsinspeksjon i Oslo, og blant annet inspisert seks kvartaler oppover Karl Johan tidligere, så dette er ikke nytt for oss.

Tomas Moss, daglig leder i Orbiton.

Når det gjelder autonomi, sier Moss at de ligger «bra an» i løypa.

– Det er to sider når det gjelder autonomi, autonom flyvning og autonom bildegjenkjenning. Bildegjenkjenning har vi jobbet med i flere år og vi har et prosjekt gående på det sammen med Norsk Regnesentral, som er støttet av Forskningsrådet. Det vil bli veldig spennende å se når vi kjører dette sammen med Aersea, som også har holdt på med dette en stund. Vi er veldig glad for at vi vant Oslo, og for at vi gjorde det sammen med Aersea. Det er en spennende kobling. Jeg gleder meg til å bidra med dem, og til å se hva Statsbygg tenker videre fremover, sier Moss.

Les mer om Statsbyggs dronesatsing