NSMs nye kartløsning, med oversikt over forbudsområder, samt en varslingsordning hvor man sender inn informasjon om flyvninger.
Foto: skjermdump NSMs nettsider.

Dette må du vite om de nye fotoreglene

Trer i kraft 1. september.

Jan Frantzen

I begynnelsen av august skrev UAS Norway at det fra 1.september trer i kraft nye regler om fotografering fra luften. Kravet om tillatelse eller lisens for å filme og fotografere med drone, faller bort. Dette vil være lovlig så lenge det foregår utenfor angitte forbudsområder.

Det har eksistert en del forvirring rundt denne regelendringen, så UAS Norway vil understreke at det nye regelverket kun går på sensorbruk – altså hva man har lov til å innhente av informasjon fra lufta. Det er ingen forandringer i Luftfartstilsynets regelverk for bruk av droner, som ligger her.

Forbudsområder offentliggjøres

Reglene om sensorbruk forvaltes av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Tom Snedal har fagansvar for luftbårne sensorsystemer i NSM, og sier at den viktigste endringen 1.september er at direktoratet nå offentliggjør hvor det er forbudt å bruke sensorer.

– Vi har publisert en kartløsning på NSMs hjemmesider, hvor de fleste av disse forbudsområdene er offentliggjort. Vi har anledning til å holde tilbake noen av sikkerhetsmessige hensyn. Skal du fly med foto- og videosensorer, kan du gå inn i denne kartløsningen og orientere deg om det er noen forbudsområder i nærheten. Hvis det ikke er det, trenger du ikke foreta deg noe. Da kan du bare fotografere eller filme, så lenge du holder deg unna forbudsområdene og det ikke er konflikt med andre regelverk, forklarer han.

Det er imidlertid krav til varsling for bruk av andre sensorer enn foto og film, også utenfor forbudsområdene. I kartløsningen er det en varslingsordning hvor man sender inn denne informasjonen.

– Hvis operasjonen kommer i konflikt med forbudsområder som ikke er offentliggjort, kan operatøren få en henvendelse. Men man behøver ikke vente på svar. Varslingen er tilstrekkelig, forteller Snedal.

Enklere hverdag

Tom Snedal, fagansvar for luftbårne sensorsystemer i NSM. Foto: NSM

Han sier at denne lovendringen forhåpentligvis betyr en enklere hverdag for alle som skal bruke sensorer fra lufta, og også NSM som skal forvalte regelverket.

– Disse oppdateringene er en naturlig del av samfunnsutviklingen og den teknologiske utviklingen.  Det er en forventning om tilgang til informasjon, og det er mange som opererer med sensorer i lufta for tiden. Droneutviklingen har vært enorm de siste årene, konstaterer Snedal.

 

Les også: Nye regler om fotografering fra luften