Her er Senseloops drone fra Globe UAV, som skal frakte blodprøvene mellom to sykehus i Oslo sentrum.
Foto: Senseloop

Testprosjekt mellom sykehus i hovedstaden:Disse skal frakte blodprøver med drone i Oslo sentrum

Det blir Senseloop som skal frakte blodprøver med drone mellom Rikshospitalet og Ullevål senere i måneden. Bak prosjektet står Dronebud Solutions, som håper at dette vil bli en regulær tjeneste i nær fremtid.
Jan Frantzen

Dronemagasinet skrev i januar om at Dronebud Solutions søkte et dronemiljø til en testfrakt av blodprøver mellom Rikshospitalet og Ullevål. Nå er det klart at det er Oslo-selskapet Senseloop som skal gjennomføre denne droneoperasjonen senere i februar.

–  Vi er engasjert av Dronebud Solutions for å gjennomføre den droneoperative delen av prosjektet som innebærer et titalls flyvninger med frakt av blodprøver mellom Rikshospitalet og Ullevål sykehus, bekrefter daglig leder i Senseloop, Roger Gildseth.

Daglig leder i Senseloop, Roger Gildseth

Han slår fast at Senseloop fokuserer på avanserte operasjoner, og at dette faller inn i den kategorien.

– For oss er forberedelser og gjennomføring tilnærmet likt, uavhengig av hva slags operasjon vi skal gjøre utenfor synsrekkevidde. Vi begynner med å se på sikkerheten rundt en operasjon for å vurdere om det er mulig å gjennomføre flygingene. For oss er det ikke grunnleggende forskjellig å gjøre transport av blodprøver, søk og redning eller inspeksjon av kraftlinjer. Det er de operative rammene denne typen oppdrag vi finner veldig interessante.

Krever mer planlegging

Det har vært ulike testprosjekter med frakt av blodprøver i Norge tidligere, men ikke i urbane omgivelser i Oslo sentrum. Det gir litt andre forutsetninger.

– Hele operasjonen bygger på vår operasjonsmanual og operatørtillatelsen som gir oss muligheten til å fly utenfor synsrekkevidde med drone. Det at flygingen skjer midt i Oslo krever detaljert planlegging for å få risikoen så lav som mulig, men selve prosessen rundt dette er for oss helt standard. Bakkerisiko blir vurdert, noe som omfatter vurdering av risiko for tredjepart, involvert personell, eiendom, miljø og natur. Vi gjør også tiltak i forbindelse med luftrisiko, i form av separasjon mellom luftfartøy på tid og sted, og det benyttes utstyr som sending av dronens posisjon med ADS-B/Mode S-transponder og posisjonsmeldinger på VHF, forteller Gildseth.

Senseloop benytter en tysk drone fra Globe UAV som har gjennomført tilsvarende flyginger tidligere, blant annet mellom sykehus i Hamburg.

Håper på regulær tjeneste

Mens frakt av blant annet blodprøver og medisinsk utstyr har blitt gjort i en del andre land allerede, ligger Norge foreløpig noe etter. Gildseth mener man ikke klart å utnytte de mulighetene som fins.

– Senseloop gjorde en lignende flyvning i september 2019, og har vært i kontakt med sykehusene og aktørene rundt dette i et par år nå. Utstyret, teknologien og tillatelsene vi legger på bordet har vært klare lenge. Litt av utfordringen i Norge er manglende framdrift på grunn av mye uttesting i egen regi hos mange aktører, og med dertil lange løp for å kommersialisere tjenester og teknologi. I løpet av det tidsrommet har utenlandske aktører fått tid til å passere oss, sier han.

Blodprøver fraktes i dag i hovedsak mellom ulike sykehus og laboratorier ved hjelp av drosjer, budbiler og buss. Dette er kostbart, og bruk av droner vil kunne gi betydelige besparelser og mer effektiv sykehusdrift.

Styreleder og medeier i Dronebud Solutions, Erik Fosse,  har vært involvert i konseptet rundt frakt av blodprøver siden 2018. I januar fikk Dronebud støtte fra Innovasjon Norge til å gjøre en markedsavklaring rundt konseptet. Styremedlem Lars Monrad-Krohn sa til Dronemagasinet i januar at selskapet håper, med en vellykket testrunde, å kunne få en regulær tjeneste i gang i løpet av nær fremtid.