Jørn-Einar Burud er en av elevene som tar dronefag på Bjørnholt videregående skole i Oslo.
Foto:Hans O. Torgersen

Søkertallene til dronefag er klare: Dobbelt så mange søkere til dronefag som det er plasser

Første mars var søknadsfristen for studieplass på videregående skoler. Nå melder flere skoler om dobbelt så mange søkere til dronefag enn det er plass til.

Hans O. Torgersen

– Dette er et tilbud som vi synes det er veldig stas å ha. Det blir en styrking av Sola videregående skole, sier avdelingsleder Arnstein Even Brekk til Dronemagasinet. 

Han forteller at skolen har 15 plasser i VG2 drone når den klassen, som første noensinne i Rogaland, starter opp til høsten. 

– Det er mange som ønsker å gå VG2 drone oss oss, vi har 32 søkere som har det som første ønske. I tillegg er det flere som har det som andre og tredje ønske.

Samarbeid med dronebedrifter 

På skolens nettside omtales Rogaland som Norges dronehovedstad. Skolen skryter av at man i kort avstand har flere dronebedrifter. Utdanningen skal gjennomføres i samarbeid med disse bedriftene. 

– Vi har en bransje rundt oss, og det er fantastisk moro å få gjøre dette sammen med disse bedriftene. Elevene skal kjenne bedriftene og bedriftene skal kjenne elevene, sier Brekk.

Målet til Sola er at den skal ha den beste og mest næringstilpassede droneutdanningen av alle videregående skoler. 

Blant bedriftene skolen samarbeider med er Nordic Unmanned, Field, Norse Asset, IKM testing og NADG ((Norwegian Aviation and Defence Groupe).

Les også: Disse skolene tilbyr droneutdanning

Jørn-Einar Burud er en av elevene som har dronefag på Bjørnholt videregående skole i Oslo. Her sitter han i en dronesimulator og får instruksjoner av faglærer Dan Richard Isdahl-Engh. FOTO: HANS O. TORGERSEN

Til sammen seks skoler

Konkurransen om å ha den beste droneutdanningen på videregående skole blir hard. Til sammen seks skoler tilbyr nå slik utdanning.

På Hønefoss videregående skole har man 14 søkere til åtte plasser på VG2 drone, forteller rektor Torunn Mathisen til Dronemagasinet. 

Johan Bojer videregående skole i Rissa og Leksvik i Trøndelag er det ni søkere til fem plasser i dronefaget.

Det er trolig mulighet for å få økt antall plasser hvis vi kan vise til at det finnes læreplasser, skriver rektor Borghild Husdal Buhaug til Dronemagasinet. 

I Østfold, som ennå er en del av Viken fylkeskommune, hadde 12 søkere dronefag ved Glemmen videregående skole i Fredrikstad som førstevalg. Det er rektor Pål André Ramberg meget fornøyd med. 

– Meget godt fornøyd

– Det er 84 som har det som annet ønske. Vi har plass til inntil 15 elever på dette tilbudet. Med bakgrunn i at tilbudet ble endelig vedtatt så sent som i desember, og at dette ikke var et kjent tilbud da målgruppen søkte videregående opplæring våren 2022, er vi meget godt fornøyd med søkningen, skriver Ramberg i en e-post til Dronemagasinet. 

Rektor Ramberg forteller at skolen har sett en økning i antall førstevalgssøkere til elektro- og datateknologi med 50 prosent (fra 80 søkere i 2022 til 120 i år). 

– Med bakgrunn i dialog med målgruppen tror vi en vesentlig forklaring på den økte søkningen kan forklares med tilbudet om dronefag på Vg2, skriver Ramberg.

Les også: Disse skolene tilbyr droneutdanning

Dronemagasinet har tidligere skrevet om dronelinjen ved Andøy videregående skole, som har vært betegnet som en suksess. 

– Dette er første året vi har samarbeid med Andøya Space og Tiepoint som har undervisningsopplegget og de erfaringene vi har så langt er meget bra. Tilbakemeldingene fra elevene er fantastiske, sa avdelingsleder for yrkesfag, Geir Mellem Klæboe, da Dronemagasinet snakket med ham tidligere i vinter.

Klæboe sa også at skolen vil øke klassestørrelsen fra 12 til 15 elever denne høsten. Da søknadsfristen gikk ut, hadde 21 elever søkt på de 15 plassene på Andøy.

Bjørnholt videregående skole i Oslo hadde 14 søkere til sine 15 plasser. Det er likevel en økning i søkningen sett mot tidligere. 

Les også: Disse skolene tilbyr droneutdanning