Jørn-Einar Burud er en av elevene som har dronefag på Bjørnholt videregående skole i Oslo. Her sitter han i en dronesimulator og får instruksjoner av faglærer Dan Richard Isdahl-Engh.
Foto:Hans O. Torgersen

Disse skolene tilbyr droneutdanning

Søkertallene til droneutdanning øker. Nå starter videregående skoler over hele landet opp studietilbud i dronefaget.
Petter Emil Wikøren

Behovet for droneutdannede personer vil øke i takt med at droner i større grad overtar oppgaver og bruksområder i samfunnet. Nå har flere videregående skoler og universitet sett behovet og opprettet studielinjer innen dronefaget. Ifølge rektor ved Sola videregående skole i Rogaland, Sigurd Svela, har interessen rundt den nyopprettede linjen vært stor.

– Så langt har interessen vært god og vi har fylt opp linjen med søkere. Det er vel i øyeblikket opp mot 18 søkere til 15 plasser på dronelinjen vår og vi har fått veldig mange henvendelser. Nøyaktig hvor mange som søker vet ikke før fristen er gått ut den 1. mars, sier Svela til Dronemagasinet.

Ifølge rektoren i Rogaland har opprettelsen av dronelinja kommet som et resultat av påtrykk fra dronebransjen selv.

– Det var dronenæringen som selv ønsket å få denne utdanningen til Rogaland og vi har hatt et tett samarbeid med dronebransjen. Det vi tilbyr er en yrkesrettet utdanning som betyr at elevene skal ut i lære over to år. Lærlingeplassene er allerede garantert for av ulike firma i bransjen, sier Svela.

Rektor ved Sola VGS, Sigurd Svela.

Rektor ved Sola VGS, Sigurd Svela fotografert på skolen. Foto: Sola VGS

Fornøyde elever i Nordland

Ved Andøy videregående skole i Nordland har dronelinjen vært en suksess. Ifølge avdelingsleder for yrkesfag Geir Mellem Klæboe, vitner tilbakemeldingene om et godt studietilbud for elevene. Skolen har inngått samarbeid med Andøya Space hvor det er selskapet Tiepoint som står for lærerressursene på linjen. På bakgrunn av de positive erfaringene har Andøy vgs allerede planer om å utvide antallet elever neste år.

– Dette er første året vi har samarbeid med Andøya Space og Tiepoint som har undervisningsopplegget og de erfaringene vi har så langt er meget bra. Tilbakemeldingene fra elevene er fantastiske, sier Klæboe som legger til at skolen vil øke klassestørrelsen fra 12 til 15 elever denne høsten.

Skolens elever fikk allerede på skoleårets andre dag lov til å fly droner og målet for semesteret er at alle skal være sertifisert med A1/A3 og A2 åpen kategori når sommerferien kommer. Ifølge Klæboe skal elevene selv være med å aktivt finne lærlingebedrifter.

– Elevene skal neste år ut som lærlinger og vi har oppfordret dem til å bruke ferien til selv å oppsøke potensielle bedrifter for lærlingeplass til høsten, sier han.

Jørn-Einar Burud er en av elevene som har dronefag på Bjørnholt videregående skole i Oslo. Foto: Hans O. Torgersen

Advarer mot cowboytilstander

Også ved Bjørnholt videregående skole i Oslo meldes det om godt fornøyde elever som har kommet med gode tilbakemeldinger på studiet.

– Hos oss er det brukt mye penger og utstyret vi har er veldig bra. Vi har blant annet store områder og boltre oss på, blant annet en egen hall hvor undervisning, verksted og flyging er samlet, sier avdelingsleder for elektrofag ved Bjørnholt vgs, Ramyar Baban til Dronemagasinet.

Baban er tross gode tilbakemeldinger samtidig bekymret for veien videre for utdanningen generelt sett. Beskyttelse av utdanningen og en mer helhetlig opplæringsplan er noe Baban savner. Han roper nå varsku for å unngå cowboytilstander.

– Det har vært en positiv oppstart av studiene, men det kunne vært mer gjennomtenkt samarbeid mellom bedrifter og opplæringskontor før vi startet opp linja. Jeg frykter at manglende beskyttelse av bransjen kan føre til en cowboybransje, slik man så det ble innen bygg og elektrobransjen for 30 år siden. Vi må verne utdanningen så ikke hvem som helst kan gjøre de samme jobbene, sier Baban.

Manglende godkjente lærlingebedrifter og mulighet for å gjennomføre kurs utenfor studier, kan ifølge Baban føre til at bransjen mister en gyllen mulighet til å ha kontroll med utviklingen.

– Jeg kunne personlig ønske meg at opplæringskontoret som er bindeleddet mellom skole og etat, tok et større ansvar og kontroll. Det er nå mange skoler som har fått dronelinjer, men det mangler bedrifter til å ta imot lærlingene. Slik det er i dag kjenner jeg ikke til en eneste godkjent lærlingebedrift i Oslo eller Viken, sier Baban.

Avdelingsleder elektrofag på Bjørnholt vgs, Ramyar Baban (midten) fotografert da Erna Solberg besøkte skolen.

Avdelingsleder elektrofag på Bjørnholt vgs, Ramyar Baban (midten) fotografert da Erna Solberg besøkte skolen. Foto: Bjørnholt VGS

Disse videregående skolene tilbyr droneutdanning:

Andøy VGS, Nordland
Bjørnholt VGS, Oslo
Sola VGS, Rogaland
Johan Bojer VGS, Trøndelag
Glemmen VGS, Viken
Hønefoss VGS, Viken

Den generelle søknadsfristen for videregående skoler er 1. mars.

Droner på universitetet

Så langt i 2023 er det 6 videregående skoler som tilbyr studiet Droneoperatørfag enten som yrkesfag eller som resulterer i studiespesialiserende kompetanse. Et mulig videre utdanningsløp etter videregående skole, vil kunne være ved Universitetet i Tromsø som tilbyr et 3 årig studie som leder til en ingeniørgrad innen droneteknologi.

Førsteamanuensis ved Institutt for Automasjon og Prosess ved UiT, Kåre Edvardsen sier droneoperatørstudiet har vært populært.

– Vi uteksaminerte første kullet i 2019 og selv om det har vært en generell nedgang i antall studenter siste årene, har vi tvert imot hatt en økning i søkertallene hos oss. Dette semesteret var det 17 studenter som startet på førsteåret, sier Edvardsen.

Gode jobbmuligheter

Universitetet i Tromsø er det eneste universitetet som tilbyr en utdanning på bachelornivå innen dronefaget. Edvardsen sier mulighetene er mange for dem som fullfører og at jobbtilbudene står klare.

– De blir i alle fall ikke arbeidsledige, det er helt sikkert. Muligheten og bransjene er mange, alt fra nødetater til private firma, kraftselskap og innen for eksempel bygginspeksjon. Noen blir kanskje piloter, mens andre spesialiserer seg på systemer og nyttelaster. Vi har også studenter som går inn som instruktører eller systemingeniører i forsvaret, og vi har flere eksempler på studenter som bygger opp dronevirksomhet i firma som ikke har hatt slik aktivitet tidligere. Det er viktig å huske på at de som går ut fra oss, sitter med en ingeniørkompetanse som ikke bare omhandler droner. Man kan derfor få jobb i mange fagfelt som er beslektet med dronefaget. De fleste som går ut fra studiet går rett ut i jobb eller videre til masterstudier, sier Edvardsen til Dronemagasinet.

I tillegg til linjen på UiT har også Forsvaret droneoperatørutdanning gjennom et 2 årig læreprogram tilknyttet Sjøforsvaret.

LES OGSÅ:

Nytt droneselskap Tiepoint satser globalt

Seks skoler ønsker drone på læreplanen

Dronestudenter ønsker innspill fra bransjen

Bjørnholt videregående skole

Sola VGS

Universitetet i Tromsø

Andøy VGS