- Hvis det oppstår behov som følge av krisen, så er vi klare til å bidra, sier Atilla Haugen i Airsens.

Dronedugnaden: – Vi er klare til å bidra

Atilla Haugen i Airsens og Jan Robert Fiksdal i Aersea er blant de som ønsker å bidra i dronedugnaden. – Et felles ansvar vi alle har, sier Haugen.
Jan Frantzen

– Hvis det oppstår behov som følge av krisen, så er vi klare til å bidra. Det er et felles ansvar vi alle har, sier Atilla Haugen, daglig leder i Airsens AS i Steinkjer.

Atilla Haugen i Airsens.

Dronemagasinet meldte mandag om UAS Norways oppfordring til en dronedugnad i forbindelse med koronakrisen vi nå står i, slik at det offentlige kan få tilgang til droneressurser dersom det er behov for dette. Airsens er en av mange nasjonale aktører som er sitt ansvar bevisst.

– Det kan være aktuelt å skalere opp transporttjenesten vår, slik at vi har mulighet for høyere payload. Det er en vurdering vi må ta med eventuelle kunder. Det er nå ønskelig med minst mulig menneskelig kontakt, og da kan dronetransport være et godt alternativ. Det kan dreie seg om transport av prøver eller ting som er utsatt for smitte som man bør få frem raskt, men også vanlig varetransport hvor det nå er mer hensiktsmessig med drone, sier Haugen.

Desinfisering

Airsens utfører en rekke dronetjenester, blant annet fotogrammetri og oppmåling, inspeksjon og eiendomsfoto. Haugen eier i tillegg selskapet Biodrone, som er godkjent med sprøytedronen DJI Agras T16. Denne dronen brukes vanligvis i forbindelse med skog- og jordbruk, men er også mulig å anvende til bekjempelse av Korona-viruset.

– Med denne dronen er det mulig å spre hydrogenperoksid over mindre områder. Det er bekreftet at dette middelet er effektivt mot Korona-viruset, sier Haugen.

Sprøytedronen DJI Agras T16.

Hydrogenperoksid er blant annet blitt brukt til desinfisering av områder i Kina, men dette har foreløpig ikke vært et tema i Norge.

– Hvis man ser for seg en park hvor mennesker omgås og har tatt på ting, så vil det være en smittefare. Det er fort gjort å desinfisere et sånt område med hydrogenperoksid. Etter at viruset har vært i kontakt med middelet i ett minutt, så er viruset dødt, forteller Haugen, som har bakgrunn fra selskapet Medclean, som blant annet bruker robotteknologi til desinfisering av rom på sykehus og sykehjem.

Kartlegging under vann

Haugen forteller at det foreløpig er «business as usual i bedriften», men som de fleste andre ønsker han å bidra til at samfunnet kommer tilbake til det normale så fort som mulig.

– Hvis det finnes en utfordring som kan løses med droner, så er våre telefonlinjer åpne. Det gjelder også dersom noen har en forespørsel om noe vi ikke har tenkt på selv. Kanskje kan vi finne en løsning sammen, sier han.

Litt lenger sør i landet befinner Jan Robert Fiksdal og selskapet Aersea AS seg. De er også klare for å bidra med sine ulike droner.

 

Droner til Inspeksjon og søkeoppdrag under vann. Foto: Aersea

– Hvis det er noen i det offentlige som bruker egne droneoperatører som er midlertidig utilgjengelig, er vi klare til å steppe inn. Vi kan bidra med droner med termisk kamera og ROV-er som opererer under vann. Inspeksjon og søkeoppdrag etter savnede personer er mulige bruksområder slik situasjonen er nå, forteller Fiksdal, som er lokalisert i Kristiansand.

Aersea jobber innen en rekke bransjer, og utfører blant annet visuell inspeksjon, kartlegging, oppmåling og 3D-modellering. Inspeksjon og kartlegging under vann utgjør en vesentlig del av virksomheten. Blant aktørene som benytter seg av slike tjenester er kommune, havnevesen, og offshore-aktører

– Til sommeren utvider vi med et ubemannet Yamaha-helikopter som har en rekkevidde på 400 kilometer og kan frakte opptil 35 kilo. Dermed kan vi tilby flere tjenester – som transport av gods til norsk sokkel og frakt av medisiner og utstyr til sykehus, sier Fiksdal.

Jan Robert Fiksdal og Yamaha-dronen Aersea tar i bruk fra i sommer.