Foto:Anders Martinsen

Droner finner feilen

Energisektoren bruker droner for å finne feil på strømnettet. Dette gjør at du kan få strømmen tilbake raskere. Droner er i ferd med å bli et viktig verktøy for kraftselskaper.

Jan Frantzen

Energisektoren er langt fremme i bruken av droner. Spesielt er droner et godt verktøy når det skal gjøres inspeksjoner.

Gjennom prosjektet Connected Drone har eSmart Systems i Halden sammen med en rekke andre aktører jobbet for å bruke kombinasjonen droner og kunstig intelligens til å forbedre og effektivisere inspeksjon av infrastruktur i energibransjen. Dette går blant annet på automatisk gjenkjenning av master, isolatorer, traverser og topphatter.

En av aktørene er Kragerø Energi, som har brukt mellom 600.000 og 700.000 kroner på sitt droneprosjekt. Administrerende direktør Geir Elsebutangen har forhåpninger om å spare et årlig millionbeløp på innføringen av droner.

– Når vi skal inspisere nettet, må vi inn, og under, og da trenger vi droner. Systemet med kunstig intelligens kan hjelpe oss å få bedre oversikt, og få ned driftskostnadene. Vi vil få mer forutsigbarhet med bildemateriale som viser endringer og feil, og som vi kan planlegge ut fra, avhengig av hvor kritisk det er. Vi flyr over for å få et oversiktsbilde, og så går vi rett på der det eventuelt er feil. Og da gjør KI mesteparten av jobben, VI får svaret ut i andre enden, om det er lekkasjer, sprekker eller hull, og så tar vi en beslutning. I dag, hvis vi skal klatre opp i hver eneste mast og lete etter feil, tar det mye tid. Dessuten må vi skru av strømmen. Og det er dyrt, forklarer han i denne saken.

Statnett har et stort forskningsprosjekt gående der selskapet skal utvikle en autonom drone som skal brukes på transformatorstasjoner. Dronen skal kunne respondere på en alarm, samt gjøre regelmessige kontroller. Håpet er at en slik drone skal kunne brukes ved transformatorer rundt i Norge innen fem år.