Droner frakter snart blodprøvene dine

Helse sør-øst jobber i dag med et stort forskningsprosjekt for å effektivisere transport av medisinsk biologisk materiale ved å bruke droner. De ønsker å erstatte bruk av bil og taxi til frakt av blant annet blodprøver.

Jan Frantzen

– Målet vårt er å effektivisere transport av medisinsk biologisk materiale og isotoper for PET- og CT -skanninger. I dag er all slik transport veibasert, ved bruk av blant annet taxi, og det gir ofte uforutsigbar transporttid. Vi ser nå på mulighetene for å bruke droner til å gjøre dette på en trygg og rask måte.

Det sa prosjektleder Knut Korsell ved Oslo universitetssykehus til UAS Norway tidligere i år.

Oslo universitetssykehus er med i Forskningsrådets innovasjonsprogram HELSEVEL, som skal bidra til at forskning og innovasjon gir økt kvalitet, kompetanse og effektivitet i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene i Norge.

I utgangspunktet har sykehuset fått støtte til et treårig prosjekt.

– Utviklingen i droneteknologi går så fort at jeg er trygg på at vi vil finne de teknologiske løsningene. Men dette vil ta tid, og vi tar det skritt for skritt, sa prosjektleder Korsell.