Droner i energisektoren: – Det er dataene jeg bryr meg om.

Konferansen Droner i energisektoren avholdes i Kristiansand i slutten av mai. Dronemagasinet har tatt en prat med en av foredragsholderne i forkant. Les mer om hans erfaringer.
Petter Emil Wikøren

Med over 40 år i energibransjen og etter å ha vært med på utallige utviklingsløp, er Håkon Skavikmo fra Glitre Nett en av dem man bør lytte til når det gjelder ny teknologi i energisektoren. Seniorrådgiveren har vært med på hele reisen fra manuell inspeksjon til droner med lidar-sensor.

– Vi gikk inspeksjon under disse linjene før. Og Vi har hele 5300 kilometer med høyspentlinjer. Det sier seg selv at dette var ressurskrevende. Deretter startet vi med helikopterbruk som så utviklet seg til bruk av helikopter med enda mer spesialisert mannskap. Vi hadde proffe folk som satt ut av vinduet med lange linser, men nå er vi kommet til at lidar og droner er det eneste riktige, sier Skavikmo.

Håkon Skavikmo har over 40 års erfaring fra energisektoren og har vært med på utallige utviklingsløp i blant annet Glitre Nett.

Framsynt

Skavikmo er en av foredragsholderene under “Droner i energisektoren” som avholdes i Kristiansand i slutten av mai. Selv sier han at det er store fordeler med at droner gjør inspeksjonsjobben, men at det er dataene som samles inn som er det viktigste utbyttet.

– Om folk går eller fly bryr jeg meg katta om. Selvsagt er droner mer effektivt, ressursbesparende, mer bærekraftig og vi får mindre klager enn med helikopter, men det er dataene jeg bryr meg mest om, sier han.

Årsaken er ganske klar. På bakgrunn av de innsamlede data kan energiselskapet enklere se inn i krystallkulen for å predikere hvilke trær som i år, neste år eller på lengre sikt, kan potensielt føre til automatiske utkoblinger.

– Med 6 millioner trær langs våre linjer er vi avhengige av krystallklare bilder som ser skogen i alle retninger. Da kan vi predikere om hvilke trær vi må ta ut i 2023, hvilke som får stå til 2024 og så videre. Der er droner viktige og vi er nå dit at vi gjør hundre prosent av inspeksjonene med droner.

En av årsakene til at droner er å foretrekke, er foruten besparelsene og mindre risiko, også at bildene som tas er langt bedre.

– Et godt bilde er så nøyaktig at man kan se gjengene på en mutter på strømstolpen. Da er drone løsningen når vi jakter flere og bedre detaljer, sier Skavikmo.

Skavikmo skal holde foredraget med tittel: “Veien fra fotbefaring til droneinspeksjon av 5300 km høyspentlinjer i Agder” under konferansen i Kristiansand.

LES MER HER:

Droner i energisektoren – Inviterer til unik konferanse i Kristiansand

Glitre Nett har 6 millioner trær langs sine 5300 kilometer med høyspentlinjer. Predikasjon på bakgrunn av innsamlede data er med på å fortelle hvilke trær som må felles når, for å unngå automatisk utkobling.