Konferansen i regi av UAS NORWAY har allerede lokket store og kjente merkenavn fra energibransjen til å delta.
Foto:Anders Martinsen

Droner i energisektoren – Inviterer til unik konferanse i Kristiansand

UAS NORWAY har invitert flere av de største og mest ledende kraft,- og nettselskapene til å fortelle om sine erfaringer med droner. Dronekonferansen for energibransjen blir en unik møteplass, sier arrangøren.
Petter Emil Wikøren

Denne uken sendte UAS NORWAY ut invitasjon og informasjon om konferansen med tema droner i energibransjen. Som foredragsholdere på programmet finner man sterke merkenavn som Glitre, Å Energi, Tensio, Statnett og Statkraft, samt BKK. Ifølge arrangøransvarlig og daglig leder i UAS NORWAY, Anders Martinsen er ikke listen komplett enda, men han er strålende fornøyd med programmet så langt.

– Dette er selskap som har kommet langt i sin bruk av droner og de er på mange vis ledende på området her til lands. Erfaringene disse selskapene deler på konferansen er verdifulle for alle andre selskap som kan tenkes å hente gevinst ved å erstatte helikopter med droner. Slik sett blir denne konferansen en unik mulighet og en fantastisk møteplass for kraft,- og energibransjen.

Arrangementet som går av stabelen i Kristiansand 31. mai – 1. juni, ventes å lokke et stort publikum. Hovedtyngden av deltakerne ventes å være personell som jobber med utvikling, vedlikehold, drift og forvaltning av infrastruktur i energibransjen, men arrangementet er samtidig åpent for alle. For deltakere fra energibransjen som enda ikke har gjennomført en dronerevolusjon i selskapet, er det en glimrende anledning for å møte representanter for selskap som tilbyr dronetjenester til energibransjen.

Energibransjen har tidligere vist stor vilje til å ta i bruk droneteknologi i sine inspeksjoner av kraftlinjer og forsyningsnett rundt om i landet. Besparelser i form av penger og ikke minst tid er tungtveiende årsaker. Men også krav om grønn teknologi, støyreduksjon for omgivelsene og selvsagt minsket risiko for personell er slagkraftige argumenter for å omfavne droner i arbeidet.

Venter stor pågang

Martinsen sier til Dronemagasinet at konferansen i Kristiansand er unik og på mange vis den første av sitt slag. Møteplassen som gir både potensielle kunder og droneoperatører et kontaktpunkt, vil potensielt kunne være arnested for synergier og flere gode avtaler mellom energiselskap og tilbyder av dronetjenester i fremtiden.

– For enkelte kan det å starte opp med dronebruk også involverer en vurdering om man skal velge selv å utføre inspeksjon selv, eller om man skal bestille ferdige behandlede data. Mange som deltar vil også ha stor glede av å bli inspirert av andre deler av kraftsektoren som hjelper deg med å se synergier på tvers av hele verdikjeden, sier han.

Ifølge arrangøren har det allerede før billettsalget starter, vært pågang og interesse rundt arrangementet. Martinsen har ingen frykt for at konferansesalen skal bli glissen.

– Det er satt av 200 plasser og vi forventer at vi vil få mange interesserte som vil delta, sier Martinsen.

Energikonferansens egen side finner du her