En drone fra Field på inspeksjon over kraftlinjer.
Foto:Field Group

Likviditetsutfordringer, avdragsutsettelse og behov for nye pengerDroneselskapet Field med nesten 100 millioner i underskudd

Droneselskapet Field Group hadde et underskudd på 98 millioner kroner i 2022. Selskapet arbeider nå med å øke egenkapitalen, og har satt nedbetaing av banklån på pause.
Hans O. Torgersen

Field Group eier blant annet droneselskapet Field Group Aviation.

Dagens Næringsliv, som var først med å fortelle om underskuddet, skriver at  Field «hadde store planer om milliardomsetning og børsnotering. Selskapets regnskap forteller en historie om store underskudd, likviditetsutfordringer, avdragsutsettelse og behov for mer penger.»

Dronemagasinet kan fortelle at styret i Field Group i sin årsrapport for 2022 skriver at behovet for styrket egenkapital kan reise tvil om selskapets evne til fremtidig drift.

Hvor dramatisk er underskuddet? Dronemagasinet har spurt førsteamanuensis Kjell Ove Røsok ved Norges Handelshøyskole.

– Dersom man har investorer eller andre kapitaltilbydere som er villig til å bidra med kapital i perioder med underskudd, så trenger det ikke være så dramatisk. Men selskapet har selv påpekt usikkerhet om fortsatt drift, skriver Røsok i en e-post til Dronemagasinet. 

Avdrag satt på pause

Det er styret som i sin årsberetning forteller at selskapet har satt på pause innbetaling av avdrag på lån. Styret skriver videre at Field er avhengig av å styrke egenkapitalen, og at det «potensielt kan føre til tvil om selskapets evne til videre drift».

Dronemagasinet har stilt spørsmål om underskuddet til administrerende direktør Cato Vevatne i FieldGroup.

– I årsrapporten og regnskapet står det oppført med et underskudd på rundt 100 millioner kroner. Hvorfor ble det slik og var det planlagt?

– Dette må leses riktig, så jeg forstår at det kan være misvisende. Vi har gjort flere oppkjøp, og da får vi noe som heter goodwill i balansen. Det må avskrives, og da havner den på den årlige avskrivningen på balansen. Derfor ser du at vi har et driftsresultat på -87 millioner, hvorav 82 millioner er «ordinære avskrivninger» som du ser på feks proff.no. Videre er det 16,2 millioner i rentekostnader. Så da er du tett på 100 millioner, skriver Vevatne i en sms til Dronemagasinet.

Adm.dir. Cato Vevatne i Field Group. FOTO: FIELD GROUP

Etter planen

Vevatne skriver videre at «dette er etter plan. Så vi taper ikke det beløpet du viser til på driften.»

Han understreker at Field investerer «veldig store beløp» i forskning og utvikling.

– Field tjener penger på den underliggende driften, men investerer for å være global #1 innen det vi driver med.

– Betyr det at selve dronevirksomheten går godt?

– Field har positiv driftsmargin (gross margin) på tjenester og produkter til dette markedet. Marginen dekker inn en del av investeringen vi gjør i teknologiutvikling, men vi investerer altså noe mer enn det som genereres fra drift, skriver Vevatne.

Field-sjefen forteller om teknologien som selskapet har laget: Industriell BVLOS drone, multipayload, software,  dataprosessering og kunstig intelligens.

Ifølge Vevatne er dette nødvendig for å kunne tjene penger i det norske og internasjonale markedet.

Selskapet har blant annet kontrakter med tidligere Agder Energi Nett, nå Glitre Nett om å inspirere inntil ca 71.000 master som tilsvarer ca 6.800 km med høyspentlinjer i følge pressemeldingen som ble publisert  30.03.2023.

«Sandbox»

– Uten den ville det ikke vært mulig å ha en økonomisk bærekraftig tjeneste. Field bruker det norske markedet som en sandbox for å utvikle og modne verdensledende teknologi sammen med krevende kunder, og etablerer partnerskap med selskaper som bruker Field sin teknologi til å levere tjenesten i andre markeder/land. 

– Hva er status når det gjelder innhenting av egenkapital/lån?

– Jeg kan ikke kommentere pågående dialog og prosess angående vekstkapital, annet enn stor internasjonal interesse rundt det vi har skapt og der vi skal. 

LES OGSÅ: Field Group seg en ny, stor kontrakt på droneinspeksjon av strømnett i Norge. Samtidig kjøpte selskapet Precision Hawk i USA.