Bildetekst: Nordic Unmanned dobler antall ansatte neste år, og er trygge på at børsnoteringen går som planlagt 14. desember. – Vi regner med å ha rundt 220 millioner kroner tilgjengelig etter emisjonen, sier daglig leder Knut Roar Wiig i Nordic Unmanned.
Foto:Anders Martinsen

Droneselskapet Nordic Unmanned vil på børs– Får tilgang til 220 millioner kroner

Målet er 100 millioner friske kroner. Fredag ettermiddag lukker Sparebank1 Markets tegningen og teller opp hva markedet vil spytte inn før Nordic Unmanneds børsnotering i desember.
Ole Dag Kvamme

– Vi regner med å ha rundt 220 millioner kroner tilgjengelig etter emisjonen. Dermed blir vi i stand til å vokse de neste to årene, sier daglig leder Knut Roar Wiig i Nordic Unmanned i Sandnes.

Torsdag sprakk nyheten om at det hurtigvoksende selskapet i Sandnes vil gå på børsen for å ha omsettelige aksjer og vokse frem som Europas første børsnoterte droneoperatør.

Nordic Unmanned er i ferd med å ansette ny finansdirektør, og regner med å doble arbeidsstokken neste år.

– Vi har rundt 35 fast ansatte i dag, samt rudnt 15 innleide, og vi regner med å ansette rundt 60 til 65 flere personer i løpet av neste år, sier Knut Roar Wiig.

Med økningen regner Wiig at selskapet må over i større lokaler i 2021.

Les også: Nordic Unmanned går på børs

Henter inn penger

Selskapet planlegger å bli introdusert på Oslo Børs’ Merkur børs, som snart heter EuronextGrowth. Ved å hente inn mellom 50 og 100 millioner kroner, blir selskapets verdi sammen med bankgarantier satt til rundt 200 millioner kroner.

Knut Roar Wiig var torsdag ettermiddag ikke bekymret for om emisjonen skulle lykkes, og sa at selskapet hadde garantier for 20 millioner kroner før man startet.

Som ansatt har han og flere også tegnet seg for et ukjent antall aksjer. Fra før er det kjent at han gjennom eget holdingselskap har eid drøyt 20 prosent av selskapet frem til nå.

– Jeg går ikke inn med mer penger fra mitt holdingsselskap i denne emisjonen, sier Wiig.

Også egne droner

På spørsmål om ikke Nordic Unmanned også vil ha en utfordring med å øke volumet så mye, når man i stor grad baserer seg på for eksempel Indago-dronen fra amerikanske Lockheed Martin, svarer Knut Roar Wiig at dette ikke stemmer helt, at Nordic Unmanned i også bruker egenproduserte droner og droner fra Østerrikske Schiebel.

– Vi har en kombinasjon, hvor vi produserer egne droner, og utfører oppdrag på vegne av kunden utfra oppdragets art, sier Wiig.

Han minner om at selskapet har hele Europa som marked, og opplyser at 68 prosent av omsetningen så langt i år kommer fra utlandet.

– Leverer ikke dere i ni av ti tilfeller droner fra underlevandører, som Indago-dronen?

– Det er ikke riktig. Vi leverer en tjeneste, og tilpasser droner og utstyr ut fra behovet i hvert oppdrag. Og vi produserer som sagt også egne droner, i tillegg til at vi modifiserer mye på dronene vi bruker.