Sensor forbudssoner skaper et dilemma for NSM og nettselskap rundt om i landet. Nettlinjer o.l går ofte gjennom de sensitive områdene som gjør at vanlig linjeinspeksjon blir vanskelig, som her ved Rena leir. Tom Søren Snedal fra NSM fortalte om restriksjonene og veien til riktig datainnhenting.
Foto:Anders Martinsen

Energikonferansen: – Det kan være sunt å være litt paranoid

Under konferansen Droner i Energisektoren fortalte Tom Søren Snedal fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) om sikkerhet ved datafangst og hvilke regler som gjelder når droner skal brukes for å innhente data rundt sensitive områder.
Petter Emil Wikøren

-Det er veldig mye samfunnskritisk infrastruktur knyttet til kraftbransjen og jeg tenker at årvåkenhet med tanke på at utenforstående kan ha ønske om å vite mest mulig om infrastrukturen er på sin plass. Verdien i den informasjonen som nettselskaper sitter på er stor og det finnes dem som ikke bare har ærlige hensikter. Slik sett kan det være sunt å være litt paranoid, sa Tom Søren Snedal fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet under konferansen Droner i Energisektoren.

Nett- og kraftselskap har store behov for å hente inn data fra sine linjer og anlegg. Droner brukes i større grad og datamengden og dataverdien øker hele tiden. Dataene fra ulike sensorer har stor verdi for flere enn bare selskapene. Utenlandsk etterretning blant annet.

-Vi må anta at det har foregått en viss type kartlegging av slik infrastruktur vi har i landet. Og vi er også kjent med at det finnes flere aktører i Europa og øst-Europa som tilbyr prosessering av data. Jeg skal ikke påstå at alle dem er med uærlige hensikter, men det er viktig for nettselskapene å huske at det er mye sensititiv og verdifull informasjon som blir sendt ut av landet for bearbeidelse. Da mister man nasjonal kontroll og det ville være enkelt for utenlandsk etterretning å ha en insider i et av disse selskapene og på den måten få tak i verdifull informasjon, sa Snedal.

LES OGSÅ:

Energikonferansen: Nettselskapet viste til et stort mulighetsrom for droner

Droner i energisektoren startet – Snø og nestenulykke satte fart i dronebruken

Tom Søren Snedal fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet ble intervjuet av Anders Martinsen. Intervjuet ble vist som opptak under Droner i Energisektoren i Kristiansand torsdag.

Sensor forbudssoner

Rundt om i landet er det flere områder som er kategorisert som sensor forbudssoner. Det er forbudt å gjøre opptak fra disse områdene som typisk inneholder militære innstallasjoner, militærleire etc. Samtidig utgjør disse områdene et problem for nettselskap som har linjer som krysser forbudssonene. Snedal forklarte deltakerne at man likevel kan få nyttig informasjon fra disse områdene.

-Det er et dilemma når interessene krysses. Skal man fly over linjer for eksempel, i sensor forbudssoner, må det foregå som sikkerhetsgradert anskaffelse. Da blir utfordringen at den informasjonen som innhentes, må bearbeides før den kan frigis. Det dreier seg i hovedsak om å ta ned kvaliteten på bildene fra sensorene, noe som igjen ofte fører til at dataene blir ubrukelige for nettselskapene, sa Snedal.

Problemet er stort nok til at det har kommet i stand en holdbar løsning hvor både datakvalitet og nasjonal sikkerhet ivaretas. Og løsningen er svært enkel.

-Det er mulig å ha sikkerhetsklarert anskaffelse av data i full oppløsnig. Det gjøres enkelt ved at sensitiv informasjon utenfor krafttraseen, linjene o.l klippes bort før det frigis. På den måten beskytter man skjermingsverdig informasjon.

Snedal advarte likevel om alvorlighetsgraden av sikkerhet rundt sensor forbudssoner. Allerede når man peker dronekameraet eller sensoren mot en slik forbudssone har man brutt forskriften.

-I grovt er det ingen sivile droner som er godkjent for innhenting av sensitiv informasjon. Disse dronene kan livestreame bildene og dele med produsent og opphavsland. Dermed kan rikets sikkerhet skades, avsluttet Snedal.

LES OGSÅ:

Energikonferansen: Nettselskapet viste til et stort mulighetsrom for droner

Droner i energisektoren startet – Snø og nestenulykke satte fart i dronebruken