Equinor satser tungt på droner og roboter i fremtidens arbeid. F.v. Alexander Blokhus, leder for Equinors dronesatsing, Hege Skryseth leder for teknologi og utvikling i Equinor, Pål Kristensen, regional manager i Nordic Unmanned og Svein Ivar Hagatun, leder av Equinors aktiviteter innen utvikling og kvalifikasjon av roboter og droner.

Equinor og Avinor i samarbeid om UTM offshore – snart vil tusenvis av droneflyvinger skje offshore

For å sikre tilgangen til et sikkert luftrom offshore for Equinors droneoperasjoner, har selskapet nå inngått samarbeidsavtale med Avinor for å utvikle et UTM system for offshore droneflyging. Equinor og andre selskap i oljeindustrien vil ta store deler av regningen for å etablere løsningen.
Petter Emil Wikøren

Under en pressevisning av Equinors robot,- og dronesatsning på Kårstø prosessanlegg i Rogaland, slapp Equinor nyheten om at selskapet har inngått en samarbeidsavtale med Avinor om å utvikle en UTM for offshore droneflyging. Tidligere har Dronemagasinet skrevet om den historiske flygningen mellom Gullfaks C og A&B som Equinor gjennomførte sammen med Nordic Unmanned i august i fjor.

Se video av droneflygingen offshore:

Samarbeidet om et trafikkstyringssystem for offshore droner gjør at Equinor på sikt vil kunne fly droner i stor skala, uten at det kompromitterer sikkerheten til verken ubemannet eller bemannet luftfart.

– Sikkerhet er viktigst i alt vi gjør. Det systemet som er i dag er manuelt og nærmest bestående av beskjeder på post-it lapper. Det funker naturligvis ikke på det volumet av dronetrafikk vi ser for oss i fremtiden. Da vil et UTM være svaret og legge grunnlag for en trygg trafikkvekst, sier teknisk leder for Equinors dronesatsing,  Alexander Blokhus.

Et fremtidig UTM- system som styrer luftrommet offshore og rundt norske oljeinstallasjoner skal i hovedsak sikre at flyging i dette luftrommet foregår sikkert, samtidig som det skal bidra til at Equinor er i stand til å fly på kort varsel, mot dagens lange planleggingstid på flere uker.

– Formålet er at vi skal kunne fly offshore til offshore og offshore til land på 30 minutters varsel. I dag er det 30 dager varsel som gjelder, sier Blokhus.

LES OGSÅ:

Stor dronesatsning fra Equinor – Fra 30 dagers planlegging til 30 minutter reaksjonstid

    • Alexander Blokhus leder Equinors dronesatsing. Snart skal selskapet starte pilotprosjekt som på sikt skal gjøre det trygt og effektivt å gjennomføre tusenvis av droneflygninger offshore. FOTO: Anders Martinsen

Eierskap og datamateriale

Men før et slikt system kan bli operativt må den viktige infrastrukturen på plass. Uavhengig av hvordan systemet bygges opp må det også installeres infrastruktur på norske oljekonstruksjoner og på land, for å kunne foreta den ønskede trafikkstyringen.

Det store spørsmålet blir da hvem som skal betale for dette, og ikke minst,- hvem eier systemet og datafangsten etter alle de planlagte inspeksjonsjobbene som Equinor ønsker å utføre på sine 40 installasjoner offshore. Er det Equinor eller innleide partnere?

– Når det gjelder kostnaden for UTM løsningen er dette pilotprosjektet finansiert av offshore-industrien som helhet. Det har vært viktig for oss å ha en tett dialog med øvrige operatører på norsk sokkel. Jeg er glad industrien står sammen om dette, og ser viktigheten av å få et slikt system på plass. Når systemet er utviklet, vil vi ønske en avgift velkommen, da dette vil bidra til økt sikkerhet og større fleksibilitet sier Blokhus til Dronemagasinet.

LES OGSÅ:

Stor dronesatsning fra Equinor – Fra 30 dagers planlegging til 30 minutter reaksjonstid

Svein Ivar Hagatun, leder av Equinors aktiviteter innen utvikling og kvalifikasjon av roboter og droner. FOTO: Anders Martinsen

Blokhus sier videre at Equinor ikke har tatt stilling til om de ønsker være med å drifte systemet i fremtiden.

Eierskapet til innsamlede data i forbindelse med bilder, målinger og liknede skal selskapet beholde, men hevder de er villige til å dele informasjonen med samarbeidspartnere. Equinor svarte konkluderende, under pressemøtet på Kårstø, på spørsmål om hvem som skal eie disse dataene.

– Eierskap til dataene etter eksempelvis inspeksjon har det aldri vært noe tema, vi skal alltid eie dem, sa Svein Ivar Hagatun, leder av Equinors aktiviteter innen utvikling og kvalifikasjon av roboter og droner.

Om Equinor skal kreve eierskap til ytterligere data hentet inn fra UTM-systemet, sier Blokhus at selskapet så langt ikke har tatt stilling til.

Foreløpig kun software

UTM systemet som skal utvikles skal ha oppstart på pilotprosjektet før sommeren om alt går etter planen. Søknaden til Luftfartstilsynet er under utforming og Blokhus håper å ha fått grønt lys til å ta av med prosjektet før sommeren.

– Håpet er at vi får den nødvendige godkjennelsen fra Luftfartstilsynet. Vi er snart klare til å sende inn papirene og så må vi avvente godkjenning. Håpet er at vi kan starte pilotprosjektet i god tid før sommeren, sier Blokhus.

Så langt er UTM pilotprosjektet tenkt å klare seg uten infrastruktur på verken land eller oljeinnstallasjoner ute i havet.

– Det er lite infrastruktur i fra dag èn i pilotprosjektet, men ambisjonen vår er jo å drive dette videre. I første omgang er dette en ren softwaretjeneste hvor man baserer seg på å få godkjenning til å fly gjennom en app, pad eller pc, sier Blokhus.

Men det kan endre seg på sikt etter hvert som UMT-systemet vokser og utvikles til å bli mer avansert.

– Etter hvert som systemet blir mer avansert og får flere avanserte funksjoner, for eksempel live tracking, detect and avoid og annet, vil det nok kreve mer hardware sannsynligvis, sier Blokhus.

LES OGSÅ:

Stor dronesatsning fra Equinor – Fra 30 dagers planlegging til 30 minutter reaksjonstid

Equinor vil ha behov for flere ulike dronesystem som inkluderer både små droner og større droner med kapasitet til å løfte flere hundre kilo last. FOTO: Petter Emil Wikøren

Ulike dronesystem

Equinors drøm er å ha ulike dronesystem tilpasset forskjellige arbeidsoppgaver. Ifølge Blokhus dreier det seg trolig om 5-10 ulike dronesystem slik teknologien ser ut i dag. Equinor skiller mellom tre ulike kategorier av droner for å dekke sine behov.

– Den første kategorien av droner er enkle droner som kanskje kan fly mellom plattformer. Vi snakker da om enkle sensorer til bruk ved for eksempel beredskaps,- og inspeksjonsoppdrag. Så har man behov for mellomstore droner som kan fly lengre avstander, slik som for eksempel mellom Gullfaks og Sleipner. Til sist er det de store dronesystemene som kan ta tyngre last og mestre flygeavstander fra land og ut i havet. Dette er droner som skal kunne løfte flere hundre kilo last og også klare dårlig sikt og vær, sier Blokhus.

Equinor er åpne på at de ser helst etter dronesystem med mulighet for utskiftbare sensorer. I øyeblikket er ikke alle de ønskede dronene ferdig utviklet, men Blokhus tror at teknologien er flygedyktig innen tre års tid.

– Vi tror at alle fremtidens system vi kommer til å bruke er under utvikling i dag. Mye er ventet å skje innen tre år og det er kort tid til teknologien kan tas i bruk. Vi har forutsett at 2024-2025 kommer i den sammenheng til å bli et gjennombruddsår og derfor mener vi at vi kan fra 2026-2027 ha teknologien som permanent i våre operasjoner, sier han.

I forlengelsen av debatten omkring kinesisk teknologi, TikTok apper og det faktum at mange droneprodusenter har opphav, helt eller delvis fra Kina, medgir Blokhus at dette er tema også for oljeselskapet, men ønsker ikke utdype Equinors sikkerhetshåndtering.

– Vi er klar over dette og Equinor gjør fortløpende sikkerhetsvurderinger omkring implementering av ny teknologi og har gode prosesser og kunnskap rundt dette, sier Blokhus.

LES OGSÅ:

Stor dronesatsning fra Equinor – Fra 30 dagers planlegging til 30 minutter reaksjonstid