Svenske myndigheter legger få begrensninger på droneflyging, slik som her i Strömstad. Dette bildet ville ha krevd tillatelse dersom det var tatt med drone, men her brukte vi et Canon-kamera på bakken.
Foto:Hans O. Torgersen

Krevende regler for publisering av dronebilder i SverigeFly drone i Sverige? Disse reglene gjelder

Norske dronepiloter møter helt andre utfordringer i Sverige enn i andre land. Den største møter du når du skal publisere bildene.
Hans O. Torgersen

I Sverige kreves det nemlig en egen tillatelse til å spre bilder tatt med drone, selv om unntak finnes. En slik tillatelse kan du få fra Lantmäteriet (tilsvarende Statens Kartverk), men på grunn av mange søknader er behandlingstiden nå oppe på 40 dager. 

– Hvorfor har dere slike regler som eneste land i Norden?

– Det kan ikke jeg svare på. Vi har bare fått i oppdrag å håndheve lovreglene, sier Anders Wike, som er funksjonssjef i Lantmäteriet.

Turistbåter langs kaien ved torget i Strömstad. Her vises et lite område på et offentlig sted, og vi er vi sikre på at vi ikke har fotografert noe hemmelig. FOTO: HANS O. TORGERSEN

Vi kommer tilbake til Wike lenger ned i artikkelen, der vi konsentrerer oss om reglene som gjelder for åpen kategori. Har du operatørlisens i spesifikk kategori, gjelder det andre regler enn de vi tar for oss her. 

Uventede utfordringer i Sverige

Dronemagasinet har tidligere fortalt om utfordringene du som dronepilot møter i Danmark. Nå har vi tatt turen til broderfolket i øst. En ferietur til Karlstad og Strömstad med en del droneflyging avslørte uventede utfordringer.

I Danmark har man i tillegg til de felles europeiske reglene, et nasjonalt, detaljert regelverk som kan gjøre det krevende å fly lovlig. Svenskene har ikke noe slikt. Der er det de felles europeiske reglene som gjelder, med noen tilpasninger når det gjelder luftrom: 

  • Uten tillatelse fra kontrolltårnet er det ikke lov å fly høyere enn 50 meter i en kontrollsone som strekker seg ca. 10 nautiske mil (18,5 kilometer fra enden på rullebanen) i lengderetningen og 5 NM (ca 9 kilometer) sideveis fra rullebanen på de sivile flyplassene, som det er overraskende mange av i Sverige.
  • I tilsvarende soner rundt militære flyplasser er maksimumshøyden 10 meter. 
  • I tillegg er det ikke lov å fly i en sone på en kilometer rundt landingsplasser for helikopter, typisk ved sykehus.
  • Det er også forbudt å fly ved fengsler, atomkraftverk og militære områder. 

Alle disse områdene finner du lett på Luftfartsverkets nettsted drönarkartan. Drönare er svensk for drone. 

For noen er det overraskende mange flyplasser i Sverige. På dronekartet til det svenske Luftfartsverket ser man også forbudsområdene rundt fengsler og militære områder. SKJERMDUMP

På nettsidene til Transportstyrelsen finner du mer informasjon om reglene i Sverige og lenker videre til informasjon om gjeldende forbuds- og restriksjonsområder.

Verdt å merke seg er at både i Danmark og Sverige er det i utgangspunktet fritt frem å fly drone i hovedstedene, København og Stockholm. Norge er det eneste landet i Norden med en forbudssone i hovedstaden. Men sjekk de aktuelle dronekartene, det finnes i både Stockholm og København soner der det ikke er lov å fly drone, og soner der du har en maksimumshøyde som er lavere enn 120 meter.

Dronekartet for Stockholm. Det lyserøde feltet er kontrollsonen til flyplassen Bromma. Der får du ikke fly høyere enn 50 meter. De mørkerøde sirklene er forbudsområder rundt helikopterplasser. FOTO: Skjermdump fra det svenske dronekartet.

Hemmeligheter som må beskyttes

Det er ikke noe overraskende med disse reglene. Overraskelsen venter dronepiloter som ønsker å publisere bilder de har tatt med dronen. Da får man raskt en følelse av at Sverige er et land fullt av hemmeligheter som må beskyttes.

Kort fortalt så risikerer man å gjøre noe ulovlig ved å publisere bilder. Unntaket er hvis bildet viser et begrenset område der du er sikker på at det ikke er noe følsomt eller hemmelig. Du må for all del ikke vise bilder av et større område, spesielt ikke hvis horisonten vises. 

Gjestehavnen i Strömstad, der det ligger mange norske båter. Øverst i bildet deler av en restaurant. FOTO: HANS O. TORGERSEN

Det hjelper ikke hvis det du har fotografert er en stor skog. Det kan skjule seg hemmeligheter der også. Tilbake til Anders Wike, funksjonssjef i Lantmäteriet:

– Den som fotograferer kan vanskelig vite om det er noe følsomt som vises. Det er ofte skjult, noe som ligger i sakens natur, forklarer Wike i Lantmäteriet.

– Får dere mange henvendelser og søknader fra utlandet om dette?

– Vi får en hel del fra utlandet, men jeg har ikke noen tall på det. I 2021 hadde vi til sammen 23.000 søknader om tillatelse til publisering. I år regner vi med at det blir ca. 30.000.

Lantmäteriet gransker både dronebilder og bilder tatt fra fly. Det finnes kommersielle aktører som flyr over store områder. 

– På nettsidene deres er det et fokus på om horisonten er med på bildene. Hvorfor det?

– Horisonten er ikke hemmelig, men tanken er at hvis man har med horisonten, så får man med veldig store områder.

På dette bildet har vi tatt bort det store, uoversiktlige området mot horisonten, og sitter igjen med et lite område der det åpenbart ikke finnes noe følsomt eller hemmelig som vi ikke kan vise på et dronebilde. Nærmest ligger et flott badeanlegg. FOTO: HANS O. TORGERSEN

I Lantmäteriet jobber man nå med å tydeliggjøre hvilke typer bilder som kan unntas fra regelen om at man må ha tillatelse til publisering. 

– Tanken er at dette skal være en tjeneste. Ingen vil vel ved en feil spre informasjon om det svenske forsvaret? Hvis man er det minste usikker på bildene man har tatt, send dem inn for godkjenning, sier Wike. 

– Gjelder kravet om tillatelse alle typer publisering, også sosiale medier?

– Ja, men man kan dele bildene med et par kamerater eller en arbeidsgruppe på jobben. 

Dette bildet må man ha tillatelse til å publisere, hvis det er tatt med drone, fordi det viser store områder i bakgrunnen der det kan finnes noe følsomt eller hemmelig. Men dette bildet er tatt med begge beina plantet i bakken ved innsjøen Vänern utenfor Karlstad. FOTO: HANS O. TORGERSEN.

Målet til Lantmäteriet er at søknader om tillatelse til publisering skal behandles på fem arbeidsdager. I 2016 kom det 700 søknader og da gikk det greit. Når antallet søknader nærmer seg 30.000, går det ikke. Den svenske regjeringen har ikke sagt ja til anmodningene om økte bevilgninger.

– Vi har ikke mulighet til å omfordele ressursene mer enn vi allerede har gjort. Konsekvensen er lengre behandlingstider. Vi beklager at det rammer kundene, sa virksomhetsleder Anders Sandin i en pressemelding fra Lantmäteriet tidligere i sommer.

Han er redd for at de lange behandlingstidene fører til at mange velger å ikke søke om tillatelse, men publiserer bildene likevel.

  • – Det kan få alvorlige konsekvenser, ikke bare for samfunnssikkerheten, men også for medborgernes tillit til lovverket.

Hvordan søke om publiseringstillatelse? 

På Lantmäteriets nettsider finner du informasjon om unntakene fra kravet om tillatelse.

På denne nettsiden finner du informasjon om hva du bør kontrollere før du flyr og selve søknadsprossen.