Luftfartstilsynet lover uanmeldte kontroller over hele Norge for å straffe dronepiloter som ikke har registrert seg. Kanskje Henningsvær og Norges mest kjente fotballbane blir besøkt av Luftfartstilsynet? Illustrasjonsfoto: Anders Martinsen

Luftfartstilsynet vil kontrollere åpen kategoriLover uanmeldte kontroller over hele Norge

Luftfartstilsynet lover uanmeldte kontroller over hele Norge, for å ta privatpersoner som ikke har registrert seg på flydrone.no.
Ole Dag Kvamme

– Våre undersøkelser viser at for mange ikke er registrert eller tatt dronelappen, selv etter flere år med informasjon og veiledning. Nå sier vi enda tydeligere ifra, og går ut med konsekvensene. Vi håper det vil bidra til mer kunnskap og motivere dronepiloter til å registrere seg på flydrone.no, sier flyoperativ inspektør Geir Magnus Hardeland hos Luftfartstilsynet.

– Vi kommer til å ha uanmeldte tilsyn og kontroller rundt om i hele Norge. Jeg kommer ikke til å si hvor mange steder vi vil reise til, og hvor vi vil føre stikkontroller, sier Hardeland.

Bare uker har gått siden den første privatpersonen fikk 2.000 kroner i overtredelsesgebyr for å ha fløyet uten dronelappen og registrering på flydrone.no. Men 50-åringen var bare et enslig snøflak på et isfjell.

Les også: Første privatperson straffet for å mangle registrering

Kontroller over hele Norge

Tre år etter innføringen av den norske forskriften og innføringen av registreringsløsningen på flydrone.no, flyr stadig omtrent fire av fem privatpersoner droner uten registrering. Nå varsler Luftfartstilsynet kontroller det neste året over hele Norge.

– Vi kommer til å ha uanmeldte tilsyn og kontroller rundt om i hele Norge. Jeg kommer ikke til å si hvor mange steder vi vil reise til, og hvor vi vil føre stikkontroller, sier Hardeland.

GEBYRJEGER: Geir Magnus Hardeland og Luftfartstilsynet vil jakte dronepiloter som ikke har registrert seg og tatt dronelappen.

Kostnaden ved å bli tatt vil være et overtredelsesgebyr på 2.000 kroner.

Ifølge Hardeland foreligger det ingen egen beslutning i Luftfartstilsynet om det nye kontrollregimet. Han kaller det i stedet en naturlig utvikling, etter å ha brukt mye tid og krefter på veiledning og flydrone.no, og sett at få bruker den.

I kontrollene som innføres, vil Luftfartstilsynet selv sjekke om dronepilotene har lovlig registrering, forsikring og korrekt kurs og kompetanse for flygingen.

De vil kontrollere både private og bedrifter, når de setter i gang.

– Vi vil kontrollere alle som flyr i området vi kontrollerer, sier Hardeland.

4 av 5 flyr ulovlig 

Luftfartstilsynets egne undersøkelser viser at mellom 150.000 og 270.000 nordmenn har en drone. Rundt halvparten bruker den aktivt, og må dermed registrere seg, såfremt dronen har kamera eller er over 250 gram. Dermed kan man anslå at med 22.000 registrerte brukere er det rundt en femtedel som har registrert seg.

Dronemagasinet har bedt om å se undersøkelsen og grunnlaget for tallene Luftartstilsynet henviser til, denne henvendelsen er så langt ikke besvart.

Med spesifikke felttilsyn håper man dette vil endre seg. Hardeland snakker ikke så varmt om kontrollene – de er en dyd av en nødvendighet for å vekke dronebransjen. Han er opptatt av å heller fokusere på fordelene ved å ta registrere seg og ta eksamener: Økt kunnskap og nyhetsbrev med informasjon om oppdateringer og utvikling.

– Men nå blir det tilfeldig hvem som blir tatt?

– Det blir gjennomført stikkprøver i hele Norge. Det vil ikke dermed si at vi dukker opp i alle byer, men  vi vil ikke konsentrere oss om kun ett sted.

– Som å kjøre bil

– Folk flest er kanskje mer opptatt av om flyvningen er farlig, ikke om selve registreringen er på plass. Skyter dere spurv med kanoner med å ilegge gebyrer for å mangle registrering på flydrone?

– På lik linje som at du er en del av trafikkbildet når du kjører bil, er du en del av luftfarten når du flyr drone. Som med bilen trenger man lappen for å fly drone. Det er akkurat like lovpålagt. Man må vite at de som kjører og flyr kan bevise kunnskap. Basert på undersøkelsene våre viser det seg jo at det ikke er tilstrekkelig å oppfordre til registering. Vi har også anledning til å gi overtredelsesgebyrer om det viser seg å være nødvendig. Nå vil vi gjøre det, sier Hardeland.