Foto:Anders Martinsen // TRIST: Droneforsker Rune Storvold mener leveransen til Forsvaret er relativt enkel, og beklager omgåelse av norske produsenter, og kritiserer mangel på gjenkjøp.

Forsker: – Trist at man ikke tar det mer alvorlig

– Det er bare trist at Forsvaret ikke tar gjenkjøp mer alvorlig, sier Rune Storvold, en av Norges fremste droneforskere.
Ole Dag Kvamme

Rune Storvold har drevet forskning rundt bruk av ubemannede fly – droner – i en årrekke. I dag er han tilknyttet det nye forskningssenteret NORCES avdeling i Tromsø. Der leder han forskningsgruppen for droner og autonome systemer.

Han mener flere norske dronebedrifter kunne levert Forsvaret dronemateriellet man ser etter og kan vanskelig forstå hvordan Forsvaret attpåtil har utelatt gjenkjøpsavtaler.

– Dette er enkel teknologi. Det er trist at norske bedrifter utelates, sier Rune Storvold.

Storvold har fulgt UAS Norways avsløringer om Forsvarets amerikanske dronekjøp. Kontrakten ble inngått i fjor sommer, har en ramme på hele 152 millioner kroner, men har ikke blitt offentliggjort av det norske forsvaret.

Onsdag ble det også klart at Forsvaret inngikk kontrakten uten å kreve gjenkjøp til norsk industri, da man brukte 152 millioner kroner på å kjøpe to dronesystemer fra den privat amerikansk produsenten AeroVironment.

– Gjenkjøp er viktig for å bygge norsk, industriell kapasitet. Hele hensikten er å fremme norske bedrifter, og benytte sjansen til gjenkjøp. At dette ikke skjer er trist og alvorlig, sier Storvold.

Han mener flere norske drone-aktører kunne bidratt i leveransen til Forsvaret, og setter store spørsmålstegn til hvordan anskaffelsen har foregått.

– Det finnes allerede trepartssamarbeid mellom Forsvarets forskningsinstitutt, Forsvaret og drone-industrien, og under en slik paraply kunne flere norske produsenter deltatt. At man ikke ser dette, er beklagelig, sier Storvold.

Han viser til hvordan norske Prox Dynamics utviklet den suksessrike miniatyr-dronen Black Hornet på 18 gram i et trepartssamarbeid mellom droneindustrien, Forsvarets forskningsinstitutt og Forsvaret.

– Det har vært en suksess-modell, man kunne benyttet nå, sier Storvold.

Han mener utviklingen av Black Hornet var langt vanskeligere enn systemet som nå skal tas i bruk.

– Black Hornet var et komplisert system. Dette man kjøper nå fra USA, er egentlig et ganske enkelt system. Det hadde vært fullt mulig for norsk industri å lage produkter som kunne fylle Forsvarets behov, uten noe langt utviklingsløp, sier Storvold.

Storvold peker på flere mulige leverandører, Maritime Robotics i Trondheim, Robot Aviation på Hønefoss, samt peker på at en rekke småbedrifter kunne bidratt.

– Forsvaret er nok på utkikk etter tradisjonelle, store bedrifter som kan levere service og alt etterpå. Men da glemmer man at de fleste er små før de blir store. Norsk industri er preget av mange små aktører. Skal man utvikle norsk industi, må man satse. En slik kontrakt ville vært en real launcher for en norsk produsent til å etablere seg internasjonalt, sier Storvold.

Ser til Danmark

Han peker på at Danmark også skal satse på droner, men der har man lyst ut en konkurranse, for å få frem dansk industri.

Han antar også norske bedrifter måtte gått gjennom et utviklingsløp for å kunne tilby Forsvaret hva man trenger, men ser ingen grunn til at det ikke skulle være mulig å få til gjennom en relativt åpen prosess.

– Tross alt har mindre norske leverandører levert dronetjenester til Forsvaret i lang tid, men i mindre skala, sier Storvold.