VIL HA 10-20-DOBLING: – Vi trenger mer fokusert satsning og 10 til 20-dobling av forsknings- og utviklingsbudsjettene, sier konstituert konserndirektør – Teknologi – Rune Storvold ved NORCE Norwegian Research Centre AS. Bildet tatt ved en annen anledning.
Foto:Robert Dreier Holand

– Forskningen på droner burde vært 20-doblet

Konserndirektør Rune Storvold er kritisk til promillesatsing på droneforskning, og sier forskningen på 120 millioner kroner burde vært ti- og tjuedoblet.
Ole Dag Kvamme

– Selv med en dobling av forsknings- og utviklingsbudsjettet til 120 millioner kroner, så utgjør det bare 1,5 promille av samferdselsbudsjettet per 2021, sier konstituert konserndirektør – Teknologi – Rune Storvold ved NORCE Norwegian Research Centre AS.

Fredag la samferdselsminister Knut Arild Hareide frem Regjeringens forslag til ny Nasjonal transportplan for de neste tolv årene, helt frem til 2033.

Planen er delt i to seksårsplaner. Den skal behandles i Stortinget til våren, og inneholder blant annet Regjeringens syn på hvordan teknologi og automatisering vil prege norsk samferdsel de neste tolv årene.

– Mister leder-muligheter

Rune Storvold er opptatt av at forskningsmidlene bør økes betydelig.

– Med teknologiendringene og potensialet av autonome farkoster er det foreslåtte budsjettet svært lite. Norge mister muligheten til å bli ledende. Mer fokusert satsning og en 10 til 20-dobling av disse budsjettene vil være nødvendig, sier Storvold.

Han mener dette vil gi store innsparinger og hindre store investeringer i infrastruktur som viser seg å være unødvendige.

Etterlyser planer for sømløs overgang

– Det mangler tydelige veikart for hvordan transportsystemet som en helhet skal fungere sømløst i fremtiden, og hvordan vi systematisk kan arbeide mot en overgang, hvor autonome farkoster i luft, på land og i vann fases inn, sier Storvold.

Samtidig er han positiv til at planen tar høyde for uforutsigbarheten ved teknologisk skifte, ved å ikke lage detaljerte prosjekter i siste del av perioden.

– Mye tyder på at strukturen på luftfart vil endres dramatisk ved elektrifisering og autonomi. Dette vil påvirke behovene i luftfartssystemet og flyplass-strukturen, sier Storvold.