PARADIGMESKIFTE: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) la fredag frem forslag til ny Nasjonal Transportplan, som omtaler droner som paradigmeskifte.
Foto:Stortinget

Vil satse på dronerRegjeringen omtaler droner som paradigmeskifte

Regjeringen satser på droner i Nasjonal transportplan frem til 2033. Planen vil satse på automatisering og elektrifisering av transporten.
Ole Dag Kvamme

– Vi står overfor et paradigmeskifte i luftfarten, hvor droner kan utføre stadig nye og mer krevende operasjoner, heter det i Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan for perioden 2022 til 2033.

FORNØYD: – Jeg er fornøyd med at droner i transportplanen har fått en større plass, sier daglig leder Anders Martinsen i UAS Norway.

Det er særlig innen luftfartsdriften Regjeringen ser droner og automatiserte tjenester kommer.

– I kommersiell luftfart har autopilot-funksjonalitet allerede vært i bruk i mange år. I tillegg skjer det en rask utvikling av autonome droner, som kan brukes til varetransport og på sikt kanskje også godstransport og persontransport, heter det i planen.

Daglig leder Anders Martinsen i UAS Norway reagerer positivt på planen.

– Jeg er fornøyd med at droner i transportplanen har fått en større plass, og at planen beskriver viktigheten av droner, og at Regjeringen forstår hvor nyttig datainnsamling med droner kan bli, sier Anders Martinsen til Dronemagasinet.

Plan for tolv år

Samferdselsminister Knut Arild Hareide la fredag klokken 12 frem Nasjonal transportplan, som går helt frem til 2033, og legger føringer for strategier om transport i Norge.

Mens store deler av diskusjonen handler om antall milliarder til store vei-prosjekter, forholder forslaget til transportplan seg også til ny teknologi. Regjeringen prøver beskrive hvordan dette skal prege norsk transport, og har et eget kapittel som heter «Ny teknologi gir stadig større muligheter».

Regjeringen viser til et eget ekspertutvalg for teknologi og fremtidens transportinfrastruktur, og oppsummerer disse som

  • automatisering og autonomi
  • elektrifisering og nullutslippsmobilitet
  • delingsmobilitet og sømløse reiser
  • samhandlende intelligente transportsystemer

Droner i planen

Planen peker på at det skjer mye automatisering av veitransporten, og peker på førerløse tog og testing av selvgående skip i Trondheimsfjorden.

– I kommersiell luftfart har autopilot-funksjonalitet allerede vært i bruk i mange år. I tillegg skjer det en rask utvikling av autonome droner, som kan brukes til varetransport og på sikt kanskje også godstransport og persontransport, heter det i transportplanen.

Skjermdump: Nasjonal Transportplan 2022-2033

Men det er først når man kommer til luftfarten, at Regjeringen inkluderer droner i planleggingen.

Planen skal behandles i Stortinget før sommeren.

Regjeringen tar videre store ord i munnen.

– Håndtering av utviklingen innen dronefeltet vil også være viktig for Avinor AS i planperioden. Vi står overfor et paradigmeskifte i luftfarten, hvor droner kan utføre stadig nye og mer krevende operasjoner, med mulige potensielle gevinster innen både sikkerhet, økonomi og miljø, heter det i planen.

Lover forutsigbarhet

Den viser til både datainnsamling og varetransport som gevinster:

– Dette vil i første omgang særlig gjelde for datainnsamling fra luften, men utviklingen kommer raskt også innen varetransport. Verdens første dronefraktoperasjon fra fastlandet til en offshoreinstallasjon fant sted i Norge i august 2020. Passasjertransport med drone ligger lenger fram i tid, men det vil kunne oppstå kommersielle initiativ i planperioden. Regjeringen er opptatt av å møte den raske utviklingen på dronefeltet og legge til rette for bransjen med oversiktlig regelverk og forutsigbare rammebetingelser.

Planen skal behandles i Stortinget før sommeren.

– Ingen store overraskelser

Daglig leder Anders Martinsen i interesseorganisasjonen er fornøyd med at droner blir involvert i eget prosjekt om flysikkerhet. Han merker seg også at planen nevner den historiske flygningen til Troll A i august i fjor, da Nordic Unmanned fløy en dieseldyseholder fra Mongstad for Equinor.

– Jeg savner likevel at Regjeringen var mer tydelige på hvilke mål man setter seg for droner, og vært litt rausere med forventninger om volum, betydning, og i hvilke sektorer droner skal gjøre en forskjell. Det kan være droner er litt ukjent område for sektorene, og her har vi som bransje en jobb å gjøre, sier Martinsen.

Han viser til at Rikshospitalet gjennomførte prøveflyvning av blodprøver med droner 10. mars i år.

– Jeg er litt overrasket over at Regjeringen ikke løfter frem åpenbare mulige gevinster i transportsektoren, som muligheten til å levere millioner av blodprøver med droner, som i dag går landeveien, sier Martinsen.

Han savner også kobling mellom droner og helikopterbransjen i transportbransjen.

– Droner utfordrer, men kompletterer også helikopterbransjen, sier Martinsen.