F Forsvaret 2009 hadde alternativer Fredrik Engebretsen med en Aladin mini UAV på vinterøvelsen Cold Response 2009