NPA 2017-05 (A)Norsk oversettelse_kortversjon juni 2017