Fra cockpit på et av Luftforsvarets redningshelikoptre av type SAR Queen.
Foto:Fabian Helmersen / Forsvaret

Kan ramme droner: GPS-signaler i Norge jammes nærmest daglig

Kraftig økning i antall GPS forstyrrelser i Norge kan også ramme droner. Denne uken gjennomfører NKOM og internasjonale eksperter tester på Andøya for å vurdere sårbarheten og utvikle mottiltak.
Hans O. Torgersen

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom, forteller at GPS-signalene i Øst-Finnmark i 2023 forstyrres nærmest daglig. Dette er en kraftig økning fra 2020, der det ble rapportert om forstyrrelser 20 dager, og 2022 med 20 dager.

– Forstyrrelser på navigasjonstjenester kan føre til flere alvorlige hendelser, forklarer Espen. Det kan føre til at du får feil posisjon, og et helikopter vil kanskje ikke kunne lande der det ville for å redde en person i nød og mister dyrebare sekunder, uttaler direktør i Nkom, Pål Wien Espen

Før vi går videre – en kort forklaring; jamming er forstyrrelser eller blokkering av blant annet radio- og GPS-signaler, mens spoofing er utsending av falske signaler for å lure mottakeren som tar imot disse signalene.

Dette kan ramme alt og alle som bruker GPS til navigering, fra biler til fly, helikopter og droner.

Kritisk

Kritiske samfunnsfunksjoner blir stadig mer avhengig av tjenester som kan fastslå riktig posisjon, navigasjon og tid. I stor grad er disse funksjonene basert på globale satellittnavigasjonssystemer (GNSS), ifølge Nkom.

Som kjent for alle som flyr drone er fordelene med satellittbaserte tjenester mange. Samtidig som bruken av GPS gjort at fler og fler sektorer og bransjer  i samfunnet avhengige av satellittsignaler. Der ligger også såbarheten.

Testingen som i disse dager gjennomføres på Andøya, er viktig, mener Nkom.

– Ved å arbeide sammen med industrien og legge til rette for produktutvikling, er målet med testen å finne sårbarhetene, sier John-Eivind Velure, avdelingsdirektør for Spektrumsavdelingen i Nkom.

At testene skjer på Andøya, er ikke tilfeldig.

– Å drive med jamming er ikke ønskelig, det kan medføre stygge ting, men her har man funnet et sted som egner seg godt for å gjøre slike tester, sier Velure til Dronemagasinet, på telefon fra testområdet på Andøya. 

Bruker beslaglagt jammeutstyr

I 2022 var første gang man arrangerte denne typen test. Man brukte da stasjonært og mobilt jammeutstyr, beslaglagt av Nkom og politi, benyttet.

Testen inkluderte forsøk på vei og i luften på Andøya. Kjøretestene foregikk på en 8 kilometer lang teststrekning. I tillegg deltok søk – og redningstjenestene med drone og helikopter i testen.

– Det skjer innovasjon når vi legger til rette for denne typen arbeid, og det er nok der vår aller viktigste jobb er som myndighet, sier Velure.

– Kan forstyrrelser av GPS-signalene i Finnmark også ramme droner?

– Ja, selv om man ikke ser det som en umiddelbar fare. Det gjelder alle som er avhengige av systemer som bruker GOS, det er ikke noen systemer som er ufeilbare. Vi oppfordrer til at man har et fall back system, sier Velure.

Det er først og fremst øst i Finnmark at man kan rammes av GPS-forstyrrelser.

– Det er ganske høyt opp i luften, vedvarende forstyrrelser som kommer fra Russland. Den er ikke rettet mot Norge slik vi tenker, men det er en lekkasje som merkes om bord på fly som flyr over området.

– Skyldes dette at Russland nå kontinuerlig beskytter sine militære installasjoner i nord med å forstyrre GPS-signalene?

– Det er en sannsynlig forklaring, at det er et tiltak som er satt inn for å beskytte egen infrastruktur der oppe.

Velure forteller at det er ikke alle frekvensene i GNSS som forstyrres, men enkelte av dem.

– Det er fly i relativt stor høyde som påvirkes. Vi har fra helikopter med følsomt måleutstyr detektert forstyrrelsen og sett retningen den kommer fra, sier Velure til Dronemagasinet.

Les mer om jammesten 2022 på nettsidene til Nkom.

Les mer om droner og GPS: