Fra presentasjonen til Gustavo Lopez fra Septentrio.com.

Så lett kan dronens GPS settes ut av spillEkspert advarer - Droner må ha flere lag beskyttelse mot GPS-angrep

Angrep mot GNSS på droner øker og øker. Også helt vanlige dronebrukere kan rammes, sier internasjonal ekspert. Det er umulig å være 100 prosent beskyttet.
Hans O. Torgersen

Det forteller Gustavo Lopez fra Septentrio.com til Dronemagasinet. Han var en av ekspertene på GNSS-sikkerhet som deltok i panelet på XPONENTIAL i Denver i USA tidligere i mai.

GNSS er en fellesbetegnelse for satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning. Systemene kan kan jammes eller enda verre, bli utsatt for spoofing.

Spoofing er en en teknikk som gjør det mulig for svindlere og andre med fiendtlige hensikter å sende et falsk GPS-signal til dronen, slik at den registrerer gal posisjon. Kanskje bare litt gal, eller veldig gal og den blir dratt ut av kurs. 

– Hvorfor er det viktig for oss å skape en bevissthet om GNSS-problemet? 

– Jeg bruker alltid en analogi med antivirus. Da virus begynte å dukke opp, visste vi ikke hva vi skulle gjøre, og noen mennesker beskyttet ikke systemet sitt. I dag har vi mange antivirus-systemer, ikke sant? Jeg mener, vi vet at teknologien må være oppdatert, ellers har vi ikke sikkerhet. Hva skjer med GNSS? Problemet er der ute. Det bare øker og øker, sier Lopez.

LES OGSÅ: Drone med meget gammel teknologi på XPOTENTIAL.

Gustavo Lopez fra Septentrio.com selger utstyr for beskyttelse mot forstyrrelse av satellittsignalene til droner, og er en ledende ekspert på GNSS-sikkerhet. FOTO: Hans O. Torgersen.

Lopez mener det er kritisk viktig å øke bevisstheten rundt dette sikkerhetsproblemet, slik at man kan lage det han kaller antivirus-mekanismer for GNSS. Disse legges lag på lag, som en løk, en analogi som han liker å bruke.

– Jeg tror virkelig at vi fortsatt er i en veldig tidlig fase med å utdanne folk når det gjelder risiko for GNSS, sier han.

Han understreker at droner er bare en type applikasjon som bruker GNSS.

– Det brukes GPS i infrastruktur, også kritisk infrastruktur som banksystemer og strømforsyning. Mye av bruken av GNSS er kritisk. I Amerika har jeg sett at det er utstedt presidentordre om GNSS-sikkerhet. Jeg forventer litt mer av det fra Europas side. 

– Men mange bruker droner som er hyllevare i butikkene. Er dette problemet relevant også for dem?

– Ja, ja, definitivt.

– Hva er det viktigste budskapet til den generelle dronebrukeren?

– Jeg vil si nummer 1 er at du må sørge for at du har beskyttelse på forskjellige lag og spesielt i kjernen av selve GPS-en er GNSS-mottakeren.

 – Men er det i det hele tatt mulig for vanlige droneoperatører å beskytte seg helt mot dette?

– Nei, det vil du aldri klare. Det er som annen sikkerhet, ikke sant? Du finner alltid en vei inn. Spørsmålet er hvor mange lag med beskytte du legger til, hvor robust du er. I dag er det mye kinesisk teknologi som brukes i droner. Jeg vil si at mange av dem ikke er beskyttet. 

LES OGSÅ: Norsk firma lyser opp verdens største dronemesse

Her er deler av presentasjonen som Gustavo Lopez fra Septentrio.com holdt på XPONENTIAL 2023:

FOTO: Gustavo Lopez/Septentrio.com

FOTO: Gustavo Lopez/Septentrio.com

FOTO: Gustavo Lopez/Septentrio.com

LES OGSÅ: Hydrogendrevet drone med seks timers flytid.