– IKKE ET PROBLEM: Mens Prekestolen i Rogaland og Lindesnes fyr vil forby droner går Lista fyr en annen vei. – Vi ser ikke droner som et problem, sier daglig leder Pål Hals ved Lista Fyr.
Foto:Anders Martinsen

Lista fyr ønsker ikke forby droner– Vi ser ikke droner som et problem

Mens Prekestolen og Lindesnes fyr vil stoppe droner og heiser ulovlige skilt, går Lista fyr en helt annen vei. – Vi ser ikke droner som et problem, sier daglig leder Pål Hals i Lista Fyr AS.
Ole Dag Kvamme

Mens Prekestolen i Rogaland og Lindesnes fyr vil forby droner går Lista fyr en annen vei.

– Vi overlater i stor grad til droneflygere selv å innhente dispensasjoner og tillatelser de trenger. Vi bistår med å forklare dem regelverket, hvis det er ønsket, sier daglig leder Pål Hals i Lista Fyr AS.

6728_UASN

Prekestolen og Lindesnes fyr opplever droner som et stort problem, og forsøker å forby slik flygning på sine områder – selv om flygningen er lovlig.

Dronemagasinet omtalte nylig de ulovlige forbudene.

Oppdatert seg på lovverket

Både Prekestolen og Lindesnes fyr i kommunen med sammen navn er drevet av selveiende stiftelser. Lista Fyr et aksjeselskap heleid av Farsund kommune, hvor fyret holder til. Her er Pål Hals daglig leder. Fyret har rundt 80.000 besøkende i året.

– Vi er opptatt av å følge norsk lov i alt vi gjør, og har oppdatert oss på lovverket rundt droner. På forespørsler fra droneflygeren, viser vi til regelverket, og ber dem sjekke videre med Avinor, sier Hals.

Han viser til at store deler av det såkalte Listalandet, hvor fyret ligger på, allerede er omfattet av dispensasjonskrav fra Avinor, fordi området ligger nær Lista flystasjon.

Verneområder

I tillegg er Listalandet omfattet av verneområder, fordi det også er naturreservat og fuglefredningsområde. Lista våtmarkssystem har ti separate reservatområder ut fra Ramsar-konvensjonen, en internasjonal avtale for bevaring og bærekraftig bruk av våtmarker.

– Normalt vil flygning i fuglefredningsområder være dispensasjonspliktig hos statsforvalteren, så da henviser vi flygere dit, sier Hals.

6728_UASN

VÅTMARKSOMRÅDE: Lista fyr i Farsund er omkranset av verneområder, og ligger nær Lista flystasjon. Likevel går ikke fyret ut med forbudslinje mot droneflygere. – Vi overlater i stor grad til droneflygere selv å innhente dispensasjoner og tillatelser de trenger, sier Pål Hals ved fyret. Foto: Anders Martinsen

Men om han ser opp og finner en drone med øynene, hever han ikke brynene så mye.

– Hvis vi ser noen flyr drone, og forstår at de har sertifikatene i orden, men klarer fly uten dispensasjoner, så er ikke det noe vi legger oss opp i. Vi er ikke politimyndighet her ute, sier Hals.

– Får dere klager på ulovlig flygning?

– Det hender at vi får negative tilbakemeldinger fra gjester. Da tar vi imot, beklager ulempen, og forsøker å kontakte droneflygere om regelverket, sier Hals.

Fyrstasjonen har tatt utskrifter av bestemmelser for droneflygning, og hengt dem opp godt synlig utendørs. En sjelden gang opplever han droner som flyr for tett og åpenbart bryter regelverket.

– Jeg ser lite droner, men i de tilfellene jeg oppdager flygning til fare for besøkende, tar jeg kontakt med flygeren. Da har jeg en plikt til å gripe inn, ikke bare som daglig leder, men som borger, sier Hals.