ULOVLIG FORBUD: Lindesnes fyr forbyr droner på området, mens Luftfartstilsynet sier fyret ikke har lov til å forby dette. I tillegg satte fyret inn tilsynets logo på det forbudte forbudsskiltet. Dét skal fjernes, men fyret vil fortsette å nekte droner i lufta.
Foto: Anders Martinsen

Ulovlig droneforbud på Lindesnes fyr og Preikestolen…men fyret vil ikke slutte å skilte

Både Lindesnes fyr og Preikestolen forbyr droner, men det kan de ikke, forteller Luftfartstilsynet. – De kan ikke forby droner i luftrommet, sier seksjonsleder Bente Heggedal.
Ole Dag Kvamme

– Vi blir nødt til å sette sikkerheten og gjestene først. Vi kan ikke ha droner som surrer over hodene deres, uten å spørre, sier kontorleder Siri Mathisen i Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum.

Jorunn Stokka i Stiftelsen Preikestolen forsvarer også forbudsskiltet i Rogaland.

– Det sier seg selv at det er latterlig å holde på med droner på platået når det mye folk, sier Stokka.

PREKESTOLEN: – Det sier seg selv at det er latterlig å holde på med droner på platået når det mye folk. Så vi har skiltene for å dempe bruken, sier driftsleder Jorunn Stokka i Stiftelsen Preikestolen. Arkivbilde fra 2019. Foto: Anders Martinsen

Problemet er bare at verken fyret eller Prekestolen har lov til å forby droner, så lenge dronepilotene har tillatelser og ellers flyr på lovlig vis.

– Lindesnes fyr kan ikke forby droner i luftrommet. Det er lov å fly droner i Norge i utgangspunktet, hvis man tar hensyn til reglene som gjelder, sier seksjonssjef for ubemannet luftfart Bente Heggedal i Luftfartstilsynet.

Løsningen er å søke om flyforbudssone. Mer om det lenger nede i artikkelen.

Les også: – Gjør alt vi kan for å hindre reklamebilder fra Preikestolen

Les også: Preikestolen vil nekte dronebruk og kommersiell salg av bilder. Men eksperter er uenig.

Brukte tilsynets logo

Men la oss ta det fra en kant. For flere år siden gikk Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum lei av droner på den vesle halvøya med det legendariske fyret på Sørlandet.

Stiftelsen satte dermed opp tydelige forbudsskilt. I tillegg redigerte stiftelsen inn logoen til Luftfartstilsynet på skiltet, uten å spørre.

Det er dette skiltet som skaper reaksjoner hos både Luftfartstilsynet og droneoperatører. Ved å bruke Luftfartstilsynets logo på skiltet fremstår det som om forbudet er innført etter i samråd med Luftfartstilsynet, noe som ikke er korrekt. Foto: Anders Martinsen

Tilsynet har nå tydelig forklart fyret at dette må fjernes. Det lover fyrmuseet gjøre, og sier det snart kommer nye skilt. Men fortsatt mener fyrmuseet at de har rett til å forby droner, sier kontorleder Siri Mathisen.

Dermed skal teksten fortsatt lyde: «Droneflygning forbudt. Av hensyn til våre gjesters sikkerhet og opplevelse av stedet, tillater vi ikke droneflygning på museets område, dersom det ikke er tillatt på forhånd.», sier Siri Mathisen klart.

– Vi er et fredet kulturminne. Det handler også om sikkerhet. Uerfarne dronepiloter kan bli overrasket av voldsomme vindkast vi har her. Dessuten har vi mobilantenner og installasjoner som kan bli skadet, forklarer Siri Mathisen

Sier Kystverket er enig

Mathisen sier fyret har flere grunner til å forby droner:

– Vi mener vi er berettiget til forbudet. Det gjør også noe med opplevelsen, hvis det stadig flyr droner over hodene på folk her ute, sier Mathisen.

Kystverket eier hele sydspissen – halvøya, som fyret og byggene står på. Mathisen sier de sjekket med Kystverket.

– Vi har forbudt droner i overenstemmelse med Kystverket, sier Mathisen.

Dronemagasinet har spurt Kystverket om forholdet, uten å få svar.

Mathisen sier samtidig at de som henvender seg og spør på en ordentlig måte, får lov.

– Vi har ennå ikke nektet noen som spør, bare forholdene ligger til rette for det, sier Mathisen.

– Kjempeproblem

Lindesnes fyr ligger på offentlig grunn. På Prekestolen i Rogaland er det kjente platået eid av et privat sameie, som leier det bort til Stiftelsen Preikestolen, som har kommersialisert området.

Stiftelsen har hatt en drastisk omsetningsøkning de siste årene, og stiftelsen holder hardt på rettighetene. Ingen får lov til å bruke bilder fra stedet i kommersiell virksomhet uten avtale, og ingen får altså fly droner i området.

Ulovlig flyvning på Prekestolen har i perioder vært et problem, men kan løses uten et forbud mener mange. Denne turisten ble en varm sommerdag i juli 2019 bedt om å ikke ta av med sin drone i nærheten av folk på Prekestolen. Den Franske unge turisten ga til kjenne at han ikke kjente til dronereglene i Norge. Foto: Anders Martinsen

– Vi har kjempeproblem med droner. Det altfor mye farlig flygning, og de «fyge» over hodene til folk, sier driftsleder Jorunn Stokka i Stiftelsen Preikestolen.

Hun sier det er mye støyforurensing, og at de satte opp skiltet for rundt tre år siden.

– Det er skikkelig irriterende. Så vi har satt opp forbudsskilt noen hundre meter før platået, sier Stokka.

Skiltet er herpet av besøkende, og de skal snart sette opp nytt.

– På de travleste dagene er det 500-600 mennesker på platået, det sier seg selv at det er farlig. Vi har også en del helikoptertrafikk forbi med redningsaksjoner og annet, og hvis det kommer en drone susende, så er det klart det er farlig, sier Stokka.

– Håndhever dere forbudet?

– Vi kan ikke passe på døgnet rundt, men sier fra hvis vi er der.

– Har dere anledning å forby dette?

– Nei, det var det da, men det finnes regler. Vi har egentlig ikke sjekket opp så mye, reglene er kompliserte, men jeg vet at det er ikke fritt frem. Det sier seg selv at det er latterlig å holde på med droner på platået når det mye folk. Så vi har skiltene for å dempe bruken, og henstiller folk til å ikke fly, sier Stokka.

Slik svarer Luftfartstilsynet

Dronemagasinet har kontaktet Luftfartstilsynets seksjonsleder Bente Heggedal og juridisk seniorrådgiver Tom Egil Herredsvela i Direktoratsavdelingen i Luftfartstilsynet.

Deres første svar er dronepiloter må ha tillatelsene i orden, og fly etter reglene. Men dernest at man ikke kan privatisere luftrommet i Norge, for det er det Luftfartstilsynet som gjør.

Særlig gjelder det på offentlig sted: Der kan du ta av og lande, og fly i lufta, så lenge du følger andre retningslinjer. Fyret kan altså ikke forby noen å fly.

På Prekestolen er det litt annerledes, fordi grunnen er privat eid, og dermed kan stiftelsen trolig forby piloter å lande og ta av med droner. Men luftrommet kan man altså ikke forby droner i, så lenge man følger regler og retningslinjer for øvrig.

Miljødirektoratet har egne verneområder, som regulerer hva slags bruk man tåler i gitte områder.

Og både fyret og Prekestolen kan søke om restriksjonsområde.

– Det kan være gode grunner til å søke om restriksjoner på bruk av droner i et område, og jeg vil oppfordre aktørene her til å kontakte oss for å forhøre seg om muligheten til å søke, sier Herredsvela.

– Forbud ikke veien å gå

Daglig leder Anders Martinsen i UAS Norway setter pris på at Luftfartstilsynet er tydelige på at det ikke er fritt frem å innføre forbudssoner.

– Vi oppfordrer alle dronepiloter til å respektere lokale forhold, men vi setter ikke pris på ulovlige flyforbud. Folk må fly forsiktig, trygt og etter egne sertifikater. Flyforbud er vi ikke tilhengere av, med mindre det er særskilte grunner til det, sier Martinsen.