ADVARER: Kommunikasjonsdirektør Håvard Vikheim i Luftfartstilsynet advarer innkjøpere som ikke sjekker dronetjenester de kjøper inn.
Foto:Luftfartstilsynet

Innkjøper sitter med ansvar for at flyvning utføres lovligLuftfartstilsynet advarer innkjøpere om straffansvar ved ulovlig droneflyvning

Luftfartstilsynet advarer mot å kjøpe ulovlige dronetjenester i ny side på egne nettsider.
Av Ole Dag Kvamme

14. desember rykket Luftfartstilsynet ut med en egen side, hvor tilsynet advarer mot ulovlig innkjøp av dronetjenester.

– Artikkelen er et resultat av en utvikling vi har sett over tid, og problemstillingen er noe vi har jobbet litt med en stund. Vi har blant annet fått en del tilbakemeldinger fra markedet og seriøse aktører om at dette var et tema de var opptatt av, sier direktør Håvard Vikheim for Kommunikasjon og samfunnskontakt i Luftfartstilsynet.

Dette skjer samtidig som nyheten om kaoset franske House of FPV skapte da de fløy en 24-bladers cinelifter i Oslo sentrum på feil tillatelse i Oslo sentrum 5. desember.

ADVARER: Luftfartstilsynet advarer mot ansvaret du som innkjøper har av dronetjenester. FAKSIMILE

– Som innkjøper sitter du også med et ansvar for at flygningen skjer innenfor lovlige rammer. Dette følger av straffeloven § 15 om medvirkning, heter det hos Luftfartstilsynet.

Dronemagasinet har tidligere skrevet om problemstillingen, i en artikkel i juni 2019. Nå taes altså problemstillingen opp igjen.

Har du tips, kontakt reporter Ole Dag Kvamme.

Les også: Hengt ut etter varsling om ulovlig flyvning

Les også: Kraftige reaksjoner etter varsling

Les også: – Trodde vi hadde tillatelsen i orden

«Jealous snitch».

Matias Braathen varslet om ulovlig droneflyvning ved filminnspillingen for Michelin. Braathen og Above Media ble fjernet fra en verdensledende bransjegruppe for dronefilm-skapere, og omtalt som «jealous snitch».

Siden rykket bransjen ut og advarte mot ukultur og manglende aksept for varslinger.

– Å fly med en 7 kilos drone uten nødvendige tillatelser er useriøst, og direkte livsfarlig. Hvis ikke dronebransjen tar inn over seg grunnleggende forhold rundt sunn rapporteringskultur, kommer bransjen alltid til å bli uglesett, sa tidligere luftfartsinspektør Morten Raustein.

– Når jeg ser den type tung drone har fløyet rundt i tettbygget strøk i Oslo sentrum uten riktig tillatelse, og folk kan gå rett forbi uten at området er skikkelig sperret av, da blir jeg veldig overrasket, sa TV 2s dronesjef Jan-Petter Dahl.

Samme dag som Dronemagasinet publiserte varslingssaken, rykket altså Luftfartstilsynet med en presisering av lovverket, og hvem som er ansvarlige for søknader.

– Man kan si disse senere sakene er en god påminnelse om viktigheten av temaet. Det er viktig å få frem at innkjøper har et ansvar om å forsikre seg om at tilbyder har de nødvendige tillatelser og kompetanse, sier kommunikasjonsdirektør Håvard Vikheim.

Ved å vise til straffeloven ved innkjøp, viser tilsynet alvoret en innkjøper kan pådra seg ved ikke å sørge for at utøveren opptrer ulovlig.

Huskeliste

De neste punktene er som en huskeliste tilpasset hendelsen i Oslo 5. desember:

  • Først og fremst er det krav til at operatøren er registrert.
  • For norske operatører kan du sjekke dette her .Merk at ikke alle operatører er synlige i registrerer.
  • Vurder om droneoperasjonen du trenger kan gjøres i åpen kategori. Lær mer her.
  • Hvis operasjonen ikke kan gjøres i åpen kategori bør du sjekke at operatøren har tillatelsene som kreves i spesifikk kategori. Spør operatøren om å få se tillatelsen, eller gå til einnsyn.no, filtrer på “Stat” og “Luftfartstilsynet” og søk etter navnet på operatøren. Her kan du be om innsyn i driftstillatelsen til operatøren.