Bergen fengsel er et av 2300 bygg som Statsbygg forvalter. Bildet er tatt med en av Statsbyggs droner.
Foto:Statsbygg

Må samarbeide for økt effekt av dronebruk i det offentlige

Offentlige etater må samarbeide for best bruk av droner og utveksling av data. Det er temaet for en av foredragsholderne under UNC 2022, Mai Anh Thi Lê fra Statsbygg.
Hans O. Torgersen

Dronemagasinet har skrevet flere artikler over flere år om det unike prosjektet til Statsbygg. En av grunnene til at det er unikt, er at Statsbygg har delt av kunnskapene sine og invitert andre til å komme i gang.

Gjennom UNC 2022 forsterker Statsbygg denne rollen som en offentlig aktør som ønsker å bidra til at andre gjør det samme som de. 

Statsbygg sparer millioner på sin bruk av droner.

– Dette har vært en gavepakke, med hyggelige og positive gevinster vi ikke engang hadde tenkt på da vi startet, har spesialrådgiver Mai Anh Thị Lê tidligere fortalt til Dronemagasinet.

Spesialrådgiver Mai Anh Thị Lê i Statsbygg.

har tidligere fortalt om viktigheten av samarbeid og automatisering. Under UNC 2022 i Kristiansand 21. – 23. november er temaet for hennes foredrag «Offentlig sektor må samarbeide for økt effekten av droneteknologier».

Hovedinnholdet i hennes foredrag på UNC 2022 vil dreie seg om å etablere et felleskap for deling, standardisering og grunnlag for innovative løsninger i det offentlige. Kunnskap for å sikre prediktiv innsikt for byggets tilstand gjennom hele byggets levetid er også et tema. Det samme er at dataene innsamlet med drone tilrettelegges for å være en del av helhetlig databehov for byggeiere.

– Det er viktig at vi har en verdibasert digitalisering  og sikrer bærekraftig og effektiv eiendomsforvaltning gjennom digitalisering og innovasjon, har Lê tidligere uttalt.

Hun har tatt til orde for samarbeidsevne på tvers og automatisering av flyt og koordinering.  Datadeling som styrker konkurranseevnen, og samtidig ivaretar dataverdi- og risikovurdering, er en av forutsetning for en innovativ næring.

Avdekker flere avvik enn manuelle inspeksjoner

Statsbygg hadde som utgangspunkt at bruken av droner skulle optimalisere ti prosent av de standardiserte driftsoppgavene, men det ble mye mer.

Etter et par års drift er det klart at det er blitt avdekket flere avvik og sikret bedre etterlevelse av tilsyn og kontroll sammenlignet med tidligere manuelle inspeksjoner.

Lê har slått fast at kostnader ved droneinspeksjon er lavere enn å inspisere tak og fasade ved hjelp av stillas eller lift.

Statsbyggs eiendomsportefølje består i hovedsak av formålsbygg, blant annet fengsel, undervisnings- og forskningsbygg, domstolsbygg, veg- og trafikkstasjoner, offentlig administrasjon, kultureiendom og museum.