En drone i arbeid på en av Statsbyggs bygninger i Bergen. Verktøyet har vist seg å være en stor suksess for Statsbygg, som satser stort på teknologien.
Foto: Anders Martinsen

Inspeksjon av bygg: Enorme besparelser ved å bruke droner

Det er store penger å hente på å bruke droner til inspeksjon i stedet for tradisjonelle metoder. Statsbygg sparer millioner hvert eneste år på sin dronesatsing, og får en rekke andre gevinster med på kjøpet.
Jan Frantzen

Byggteknisk inspeksjon med drone har vist seg å ha mange gevinster:

  • Effektivt: Tar lite tid, fra ti minutter og oppover – avhengig av byggets størrelse.
  • Billig: Koster mindre enn tradisjonelle metoder som lift og stilas.
  • Trygt: Man sparer personellet for farene som følger med å jobbe i høyden.
  • Fleksibelt: Kommer til steder hvor andre verktøy ikke kommer til, og kan avdekke feil som ellers ikke ville blitt oppdaget.

Et eksempel på at en drone oppdager en feil under en inspeksjon. Løs takstein, som kunne fått alvorlige konsekvenser dersom den hadde falt ned på gangstien under. Foto: Statsbygg

Dronemagasinet har det siste året skrevet flere saker om Statsbygg, som påbegynte et stort droneprosjekt i fjor da de inngikk kontrakter på inntil 54 millioner for bygningsinspeksjon med drone i områdene øst, sør, midt og nord. I tillegg har de en egen intern droneorganisasjon som hovedsakelig opererer i vest.

Leder for Statsbyggs arbeid knyttet til Smart Eiendomsdrift, Mai Anh Thị Lê.

– Dette har vært en gavepakke, med hyggelige og positive gevinster vi ikke engang hadde tenkt på da vi startet, fortalte leder for Statsbyggs arbeid knyttet til Smart Eiendomsdrift, Mai Anh Thị Lê, etter evalueringen av prosjektet i april.

Statsbygg har cirka 240 standard driftsoppgaver i dag, som blant annet inkluderer inspeksjon av tak og fasader. De mener at en betydelig andel av disse driftsoppgavene kan effektiviseres ved hjelp av droneteknologi.

– Vi begynte med utgangspunkt i at dette skulle optimalisere ti prosent av våre standardiserte driftsoppgaver. Men det blir mye mer, sier Lê.

Viktig verktøy

Statsbygg er en statlig eiendomsaktør som forvalter og drifter over 2300 bygg i Norge og utlandet. Statsbyggs intensjon er å drive verdibevarende vedlikehold. Det innebærer å gjøre utbedringer for at byggene til enhver tid skal møte nåværende standard.

Dette bildet viser et tett taksluk på en bygning i Bergen. Foto: Statsbygg

– For å kunne drive med det, mener vi at drone er et viktig verktøy. Ved regelmessige inspeksjoner oppdager vi feil så tidlig som mulig, slik at de kan bli utbedret. Dermed unngår vi at det oppstår store feil, forklarte Statsbyggs driftsleder Jens Christian Andersen i Dronenytt tidligere i sommer.

Han forteller at man med drone kommer til akkurat hvor man ønsker under en inspeksjon.

Driftsleder og fagleder for droner i Statsbygg, Jens Christian Andersen. Foto: Statsbygg

– Med et stilas kommer man høyt, men man kommer ikke så godt inn på taket, slik man gjør med drone. En lift er litt mer fleksibel, men ingenting slår drone når det gjelder bevegelighet og fleksibilitet.

Sparer millioner

Hvis alt går etter planen vil Statsbygg årlig gjennomføre droneinspeksjoner av cirka 700 bygninger. Estimert kostnad er cirka tre millioner kroner.

– Den estimerte kostanden hvis vi skulle gjort dette manuelt er på syv millioner. Det er altså en differanse på cirka fire millioner i gevinst ved å gjennomføre droneinspeksjoner, sier Mai Anh Thị Lê.

Skader og sprekker i fasader blir lettere oppdaget når man kommer tett på med droner. Foto: Statsbygg

Statsbygg har altså gjort en svært positiv evaluering av droneprosjektets første fase. Og etter å ha gått fra manuell til automatisk inspeksjon, vil det i fremtiden være et mål om autonomi. Statsbygg har en klar plan om autonome droneinspeksjoner i løpet av få år.

– Det er et av målene til Statsbygg at vi skal ta i bruk mer maskinlæring og autonom dronedrift for å forenkle prosessen betydelig. Det er satt ned en arbeidsgruppe i Statsbygg som skal jobbe med denne biten fremover. Vi er i startgropen, men det er helt klart veldig interessant, og det er dit vi vil, konstaterer driftsleder Andersen.