Fra Statsbyggs droneinspeksjon av Riksarkivetsommeren 2021.
Foto:Statsbygg

På UNC 2022: Manglende bruk av droner koster offentlig sektor millioner

UNC 2022 setter fokus på manglende bruk av droner i offentlig sektor. Staten, fylkene og kommunene går glipp av millionbesparelser.
Hans O. Torgersen

– Allerede i 2020 satte vi fokus på dette gjennom konferansen Bedre Flyt. Nå gjør vi det igjen for å øke samarbeidet med offentlig sektor, forteller Anders Martinsen i UAS Norway.

Organisasjonen arrangerer Nordens største dronekonferanse, UNC 2022, i Kristiansand 21. – 23. november.

– Denne gang nøyer vi oss ikke bare med å si at vi skal ta bilder med drone, men vi skal hjelpe dem til å sette sammen de riktige dataene og hvordan gjenbruke gamle data, sier Martinsen videre.

Viktig møteplass

UNC 2022 skal bli en viktig møteplass der deltakerne kan lære av hva andre har gjort.

– Nå har industrien gått fra test til drift, og vi skal vise frem tjenester der droner har en verdi og der det er smart for offentlig sektor og bruke dette verktøyet.

Deltakere fra offentlig sektor vil på UNC 2022 få en unik innsikt i dagens muligheter.

– Vi vil sette fokus på fremtidens behov, og hjelpe folk veldig raskt til å komme i gang og ta ut gevinst. Vi er opptatt av at dette ikke skal være en konferanse der vi skal fortelle at det kan gjøres, vi skal vise hvordan.

Dette skjer gjennom åtte work shops som alle går to ganger. Det betyr at deltakerne får mulighet til å være med på flere av disse.

På listen over work shops står både bygningsinpeksjon, inspeksjon av kritisk infrastruktur, undervannsinspeksjon og innendørs inspeksjon med droner.

  • Droner «en gavepakke» for Statsbygg

Statsbygg er trolig den offentlige etaten som har kommet best i gang med bruk av droner. Etaten begynte et stort droneprosjekt i 2020 da det ble inngått kontrakter på inntil 54 millioner for bygningsinspeksjon med drone i områdene øst, sør, midt og nord. I tillegg har de en egen intern droneorganisasjon som hovedsakelig opererer i vest.

– Dette har vært en gavepakke, med hyggelige og positive gevinster vi ikke engang hadde tenkt på da vi startet, har spesialrådgiver og leder for Statsbyggs arbeid knyttet til Smart Eiendomsdrift, Mai Anh Thị Lê, tidligere uttalt til Dronemagasinet.

En drone på jobb for Statsbygg ved Operaen i Oslo. FOTO: Statsbygg.

Statsbygg hadde som utgangspunkt at bruken av droner skulle optimalisere ti prosent av de standardiserte driftsoppgavene, men det ble mye mer.

Sammenlignet med tidligere manuelle inspeksjoner er det blitt avdekket flere avvik per eiendom med drone.

Lê slår også fast at kostnader ved droneinspeksjon er langt lavere enn å inspisere tak og fasade ved hjelp av stillas eller lift.

– Hvis alt går etter planen vil det i år bli planlagt og gjennomført droneinspeksjon av cirka 700 bygninger. Estimert kostnad er cirka tre millioner kroner. Den estimerte kostnaden hvis vi skulle gjort dette manuelt er på syv millioner. Det er altså en differanse på cirka fire millioner i gevinst ved å gjennomføre droneinspeksjoner, sier hun.

Dette er workshopene under UNC 2022:

HOW-TO:Building inspections HOW-TO:Wildlife and forestry HOW-TO: Aerial photography for dronepilots
HOW-TO: Solar panel inspections HOW-TO: Indoor inspections with drones HOW-TO: Videophotography for dronepilots
HOW-TO: Inspection of critical infrastructure HOW-TO: 3D mapping with drones
HOW-TO: Underwater inspections