Senseloop-dronen var i lufta en kort periode, men det var ikke mulig å gjennomføre flyvningen som planlagt.
Foto: Fredrik Naumann

Måtte avbryte testen:Fikk problemer da de skulle frakte blodprøver med drone i Oslo

Tekniske problemer stanset Senseloop da de skulle frakte blodprøver mellom Rikshospitalet og Ullevål sykehus onsdag.
Jan Frantzen

Droneselskapet Senseloop skulle etter planen utføre en testflyvning mellom Rikshospitalet og Ullevål sykehus onsdag. Målet var å frakte blodprøver med drone mellom de to sykehusene. Dronemagasinet var på plass, men grunnet tekniske problemer kom ikke dronen i lufta, og testen ble utsatt.

Daglig leder i Senseloop, Roger Gildseth, var pilot under flyvningen. Han sier det er kjedelig med tekniske problemer, og at de gjerne skulle vært dette foruten.

– Vi klarte ikke å løse feilen på stedet og måtte dessverre, i samråd med vår kunde, ta den kjedelige avgjørelsen og avlyse flygingen, forteller han, og slår fast at det viktigste er å ivareta sikkerheten.

Roger Gildseth i Senseloop.

– Vi jobber knallhardt hver dag for at droner skal kunne utføre samfunnsoppgaver på en god måte. Mitt ansvar som daglig leder er å ha siste ordet når vi vurderer om vi kan gjennomføre denne typen operasjoner på en sikker måte.

Underveis i testen fortalte Gildseth til Dronemagasinet at det tirsdag ble gjort flere avganger og landinger ved både Rikshospitalet og Ullevål sykehus – uten problemer.

Da selskapets Globe-drone ble startet litt før klokken 13 onsdag fikk man imidlertid feil på magnetkompasset.

– Dronen er utstyrt med to uavhengige systemer som må gi samsvarende informasjon før vi kan fly. Vi har ikke erfart slike feil på denne dronen tidligere. Vi iverksatte feilsøking ved å flytte dronen for å se om det var ekstern påvirkning i området for avgang. Feilen viste seg å være av teknisk art. Dette ble håndtert, og dronen var senere på dagen tilbake ved Rikshospitalet for å en bekreftelse på at problemet var løst. For å verifisere koblingen til feilen slik den framsto tidligere på dagen framprovoserte vi feilen på nytt og fikk likelydende feilmeldinger, forteller Gildseth.

Testen ble ikke helt som planlagt for Tomas Fritsvold og Pål Are Hagen i Senseloop – her med selskapets Globe-drone på taket av Ullevål sykehus onsdag. Pilot Roger Gildseth opererte flyvningen fra Asker. Foto: Fredrik Naumann

Bak testprosjektet står selskapet Dronebud Solutions, som håper at de skal kunne tilby frakt av blodprøver med droner som en regulær tjeneste i nær fremtid.

Gildseth sier han oppfatter at Dronebud Solutions ønsker å gjennomføre blodprøvetransport ved en senere anledning.

Les også: Disse skal frakte blodprøver i Oslo sentrum

Bakgrunnen for prosjektet er at blodprøver i dag fraktes mellom ulike sykehus og laboratorier ved hjelp av drosjer, budbiler og buss. Dette er kostbart, og det forventes at bruk av droner vil kunne gi betydelige besparelser og mer effektiv sykehusdrift.