KJENNER KYSTVERKETS KONTRAKT ULOVLIG: Kystverkets kontrakt for dronekjøpt til Kystvakten til 14 millioner kroner er ulovlige, og Kystverket varsles om bot på 980.000 kroner, ifølge brev fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser. – Vi er uenige og vil klage, svarer Kystverket. FOTO: NAS / Skjermdump

Varsler millionbot til Kystverket etter ulovlig dronekjøp

Kystverket har fått varsel om én millioner kroner i bot etter at Kystverkets store dronekjøp er erklært ulovlig. – Grovt uaktsomt, heter det fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser.
Ole Dag Kvamme

Aldri engang levert

Dronemagasinet har omtalt den betente saken flere ganger. 

Les mer her: Harde beskyldninger etter Kystverkets dronekjøp

Les mer her: Kystverkets droneprosjekt: Kystvakten skulle få vinger

Les mer her: Nordic Unmanned varsler søksmål

Det nyoppstartede selskapet Norse Asset Solutions i Stavanger vant en kontrakt til 14 millioner kroner i 2018, og skulle levere droner som skulle ut på fem fartøy i Indre Kystvakt. Dronene skulle utstyres med ulike utstyrspakker for å sjekke utslipp fra skip, se etter oljeflak og så videre.

Selskapet Nordic Unmanned tapte konkurransen om å levere utstyret, og mente seg forbigått. Man mente evalueringen som ga dem lavere poengsum var feil, og dessuten anklaget Nordic Unmanned kontrakten for å være ulovlig, fordi flere punkter ble endret etter at kontrakten ble inngått.

Etter halvannets års høy sjøgang i offentlige dokumenter og anklager om korrupsjon, har Kofa nå gitt Nordic Unmanned medhold i klagen.

For det første anser Kofa at Kystverket vurderte tilbudene feil, og at poengsummen til klageren skulle være høyere. For det annet mener Kofa at leveringen er forsinket så mye at kontrakten må kjennes ulovlig.

FORSKJØVET: Tidspunktene for levering av dronesystemene ble kraftig forsinket. FOTO: Skjermdump.

Forsinkelsene anslås på ulike leveringer å være alt fra åtte til 41 uker. Ja, faktisk slår Kofa fast at alt fortsatt ikke er levert. Dette står i kontrast til hva Kystverket selv sa til Dronemagasinet i januar:

«Alle systemer er overlevert om bord på de respektive Kystvaktfartøyene som tiltenkt, og alle opplæringskurs i regi av leverandøren er gjennomført. Systemene anses av oss som robuste og godt egnede for oppdragsløsning som tiltenkt», sa seniorrådgiver Jan Pedersen i Beredskapssenteret for Kystverket den gang.

IKKE LEVERT IHT AVTALEN. Dette er deler av utstyrspakken som skulle vært levert til Kystverket. Skyranger fra FLIR Systems, tidligere Aeryon. Foto: NAS

Nå slår Kofa fast at leveransene er forsinket, og aksepterer at det er Kystvaktens seilinger hit og dit som har ført til forsinkelsene, ikke leverandøren. Dette burde Kystverket klart å ta høyde for, skriver Kofa, men slår så fast at sensorene ennå ikke er rapportert å være på plass:

– Klagenemnda bemerker for øvrig at innklagede fortsatt ikke har fått levert samtlige skipsmonterte sensorer, slik at det er usikkert hvor omfattende forskyvningene totalt sett blir, heter det i varselet fra Kofa.

pastedGraphic_1.png

FORTSATT IKKE LEVERT: Kofa registrerer at sensorene fortsatt ikke er på plass hos Kystvakten. FOTO: Skjermdump.

Dronemagasinet har bedt Kystverket kommentere sine uttalelser, i ly av at Kofa slår fast at alt ikke er levert.

– Dette er forhold Kystverket vil informere KOFA om i vårt tilsvar, så vil vi heller få komme tilbake til dere når saken er ferdig behandlet der, svarer beredskapsdirektør Hans Petter Mortensholm i Kystverket i en epost.

Derfor vant klagen frem

Nordic Unmanned klaget over poengsummen selskapet fikk i konkurranse, men har aldri fått innsyn i poenggrunnlaget. 

Kofa går gjennom en rekke detaljerte klagepunkter, hvor Nordic Unmanned får medhold i tre konkrete forhold i evalueringen knyttet til underkriterier, som er så spesifikke som vurderinger av en ergonomisk håndreim:

«Klager anfører også at innklagede har brutt regelverket ved ikke å gi klager plusspoeng for å tilby ergonomisk reim til håndkontrolleren», og får støtte:

– Ved ikke å vektlegge at klager tilbydde en håndkontroller med lavere vekt og reim, har innklagede brutt kravet til forutberegnelighet i loven § 4, skriver Kofa.

Samlet sett slår Kofa ikke fast om Nordic Unmanned skulle hatt høyere poengsum enn vinneren av konkurransen – Norse Asset Solutions.

Daglig leder Knut Roar Wiig i Nordic Unmanned oppfatter at poengsummen totalt bare skilte 10 poeng, og at dette nå er forskjøvet til fordel hans selskap.

Betydningen av poengsummene blir likevel liten når Kofa varsler at de kommer til å gi millionbot og kaller hele kontrakten ulovlig. Det vil si: Kystverket har fått frist til 19. mai med å komme med nye innspill, for kanskje å vippe avgjørelsen i en annen retning.

I forståelsen av at dette er en ulovlig direkte anskaffelse, er det for Kofa avgjørende at kontrakten er endret så mye etter inngåelsen, at andre kunne ha blitt med og vunnet konkurransen, om man hadde visst at leveransene kunne forskyves så lenge.

– Vi er ikke enige

Norse Asset Solutions ønsker ikke svare på spørsmål, og viser til oppdragsgiver Kystverket.

Beredskapsdirektør Hans Petter Mortensholm i Kystverket sier varselet vil bli påklaget.

– Vi er ikke enige i varselet. Vi er ikke tilfredse med ikke å ha fått medhold. Vi har til intensjon å bruke tilsvarsmuligheten vi har til å svare innenfor tidsfristen, sier Mortensholm.

Kystverket vil ikke svare på spørsmål om saken. Heller ikke om systemene nå endelig er på plass, hvordan det har gått, om utstyrspakkene fungerer og så videre.

– Vi ønsker ikke å gå i detaljer før Kofa har behandlet saken ferdig, sier Mortensholm.

Tilfreds Nordic Unmanned

Daglig leder Knut Roar Wiig i Nordic Unmanned sier han er «tilfreds» med å vinne frem i argumentasjonen overfor Kofa.

Når det gjelder poengsummen er saken endelig avgjort. Kofa gir selskapet hans ekstra poeng, og Wiig mener han dermed uansett ville vippet prosentandelen til deres fordel, slik at Nordic Unmanned skulle fått kontrakten fra starten av.

– Ja, vi mener dette betyr at vi skulle vunnet kontrakten i utgangspunktet. Det skilte oss 12,5 prosent, og når vi legger Kofas avgjørelse om poengene til grunn, mener vi at vi sannsynligvis ville fått en høyere poengsum enn Norse Asset Solutions, sier Wiig.

– Vil dere har jobben nå?

– Vi får komme tilbake til det, svarer Wiig.

Mens poengene nå er endelig avgjort, er ikke saken om boten og ulovlig kontrakt endelig avgjort. Wiig avventer at denne skal foreligge.

– Vi vil vente på Kystverkets svar, og se hva den endelige avgjørelsen blir, sier Wiig.

Wiig har tidligere uttalt at selskapet vil vurdere erstatning. Men dette avhenger av hvordan Kystverket håndterer saken. Uansett har Wiigs selskap brukt mye penger.

– Boten går til Kofa, mens vi har brukt mange hundre tusener av kroner på klagesaken, sier Wiig.

Gebyr på 7 prosent

Størrelsen på gebyret Kofa varsler er satt til sju prosent av anskaffelsens verdi, og viser til rammeavtalens størrelse på 14.079.550 kroner, men viser like fullt til at dette ikke er sikkert.

«Klagenemnda varsler på denne bakgrunn om ileggelse av et gebyr avrundet til 980.000 kroner. Innklagede oppfordres til imidlertid til å redegjøre for hvilke beløp som er faktisk er og vil bli betalt i henhold til avtalen.»

7 PROSENT GEBYR: Kofa varsler et gebyr på 7 prosent av den opprinnelige rammeavtalen. FOTO: Skjermdump varselet.