Slik kan det se ut når Nordic Unmanned er på flytur med sine Schiebel Camcopter S-100. Dette øyeblikket da dronen som den 27. august 2020 som Nordic Unmanned fraktet en reservedel fra Mongstad landet på Troll A-plattformen 80 kilometer unna. Foto: Skjermdump Equinor

Nordic Unmanned tildelt kontrakt til 27 millioner kroner Skal fly frakt daglig med droner offshore

Equinor inngår det som trolig er verdens første offshore dronefrakt kontrakt. Nordic Unmanned skal fly droner med 45 kilos last 170 kilometer fra land til offshore installasjoner.
Ole Dag Kvamme

– Vi har et langvarig forhold til Equinor, og vi er veldig glade for den største dronelogistikkkontrakten i Europa, sier daglig leder Knut Roar Wiig i Nordic Unmanned.

Kontrakten går over bare tolv måneder, og skal startes opp allerede 3. januar ifølge meldingen fra Oslo Børs. 

Offshore-omfanget innebærer fraktflyvninger mellom en forsyningsbase og Gullfaks felt, som ligger 170 km offshore, samt etablering av daglige flyvninger innen 30 km mellom offshoreinstallasjoner og fartøyer i Tampen-området. Prosjektet inkluderer bruk av autonome start- og landingssystemer og integrering i det Avinor-leverte systemet for ubemannet trafikkstyring (UTM).

– Nei, ikke en test

  Nei, det er ikke en test. Vi skal vise hvordan dronene kan fly over havet, hvordan utstyret virker og hvordan det skal integreres i Equniors systemer. Det blir utrolig travelt, men vi gleder oss. Først skal vi fly over vann og teste automatiseringer av landingssystemer, og vise hvordan vi kan lande, legger fra oss last og ta av og fly hjem, før vi starter flyvninger offshore andre halvår neste år, sier Wiig til Dronemagasinet noen timer etter børsmeldingen er publisert.

Knut Roar Wiig og hans kolleger i Nordic Unmanned kan smile litt ekstra før jul i år. Kontrakten med Equinor skaper vekst i et område som mange regner som et av de store satsningsområdene for mange sluttbrukere innenfor olje- og gassektoren – nemlig logistikkoppdrag utført ved støtte av droner. Foto: Anders Martinsen

Altså skal Nordic Unmanned fly fra land til offshoreinstallasjoner, levere utstyr, og fly tilbake igjen, uten at personell offshore er involvert. Det gjør at Sandnes-selskapet igjen vil utføre oppdrag som får internasjonal oppmerksomhet. Få steder i verden, om noen har lignende droneoperasjoner over tid blitt utført.

I tillegg lover Nordic Unmanned å etablere daglige flyvninger innen 30 kilometer til ulike installasjoner Equinor har på Tampen-feltet i Nordsjøen.

– Ut fra hva vi kjenner til er dette den første globale kontrakten for offshore drone-logistikk, sier Wiig.  

– Vil endre bransjen

Avtalen innebærer foruten massiv satsing på droner, bæring og drop-utstyr en storstilt satsing på takeoff- og landingssystemer. En flygning med inntil 45 kilos last som skal 170 kilometer ut i havet og deretter returnere trygt, er unikt i bransjen.

I august i 2020 ble den første flyvningen utført fra en landfast plass til Nordsjøen. Av mange eksperter i dronebransjen regnet som en milepæl for dronebransjen som da virkelig viste at droner komplementerer helikopter offshore. Foto: Morten Wanvik

– Vi mener dette kommer til å endre hvordan industriell luftmobilitet kommer til å bli fremover, og i offshore må droner og helikoptre samvirke, sier Knut Roar Wiig.

Målsetningen er å kunne gjennomføre flygninger, på en sikker måte, uten eget personell mobilisert for gjennomføring av flygning til mottaker installasjon, bekrefter rådgiver Alexander Blokhus i Equinor.

– Vi ønsker også å se på teknologi som øker rekkevidden, og gjør at vi i realiteten kan fly til alle våre felt, fra posisjon på land, sier Blokhus.

Utfordret bransjen 

Det er bare noen måneder siden rådgiveren Alexander Blokhus i Equinor kritiserte dronebransjen for å være umoden.

«Andre velprøvde systemer har behov for å ha lokale piloter på plass når de skal lande dronen ute i havet. Det går ikke med alle våre flere hundre mulige landingssteder. Vi kan ikke sende ut to eller tre teknikere eller piloter flere dager i forkant, sa Blokhus, og fortsatte:

– Bransjen er ikke moden nok. Dronene har ikke bæreevnen, sikkerheten og rekkevidden vi trenger. [..] Vi har en klar målsetting om å fly flere hundre kilo innen de neste fem årene med dronesystemer ut i havet.» sa Blokhus i intervjuet.

På Artic Drone Event 2021 på Svalbard i oktober var droner og logistikk et sentralt tema. Blokhus utfordret mange i drlonebranjsen på å finne bedre og mer komplette løsninger. Nå har Equinor kanskje blitt hørt, avtalen med Nordic Unmanned er trolig bare starten på Equinors store satsning på droner på alle områder de har produksjon i. Foto: Anders Martinsen

Samtidig har altså Equinor arbeidet for en anskaffelse og dermed utfordret både drone og helikopterbransjen til å levere mer modne og komplette løsninger. Det er velkjent at nettopp Nordic Unmanned i fjor sommer gjennomførte en testflyvning med en mindre pakke, som ble sendt offshore, omtalt her. Denne flyvningen er blitt omtalt som unik i global sammeheng og en viktig milepæl for logistikk og dronefrakt innen olje- og gassektoren.

Blokhus vil ikke si om andre tilbydere enn Nordic Unmanned var inne i anbudet, men Dronemagasinet er kjent med at flere tilbydere var med i prosessen frem til valget falt på Nordic Unmanned.

– Equinor har vært og er i kontinuerlig dialog med markedet. Ved denne tildelingen, så var det Nordic Unmanned som leverte den beste løsningen totalt sett og fikk følgelig tildelingen, sier Blokhus.

Skal fortsette med helikopter 

– Skal droner ta over frakt for helikoptre nå?

– Nei. Equinor ser ikke at droner kommer til å ta over for helikopter. Helikopter og fartøy er ryggraden i våre logistikkoperasjoner og kommer til å være det fremover også. Droner vil innføre en tilleggskapabilitet som man ikke har i dag, sier Alexander Blokhus. 

Han stadfester at Equinor har en ambisjon om å verifisere at ubemannede droner kan fly sikkert og trygt utenfor synsrekkevidde.

– Vi ønsker å tilrettelegge for dette, for å kunne implementere løsninger permanent i våre operasjoner. Resultater og erfaringer i tildelt kontrakt vil være en viktig input for forming av morgendagens løsninger i selskapet og en bidragsyter for å nå våre målsetninger innenfor Always safe, Low Carbon & High Value, sier Blokhus. 

– Men ser dere kontrakten som symbolsk, eller materielt interessant for volumet deres?

– Equinor ser på dette som et viktig skritt i riktig retning. Selskapet ser flere bruksområder hvor denne teknologien kan være en viktig bidragsyter i å gjennomføre operasjoner på en sikrere og mer effektiv måte enn dagens løsninger. Vi ønsker å ha en kvalifisert innfasing av denne type teknologi i selskapet. Sikker innfasing i eksisterende luftrom er også en viktig del for oss, sier Blokhus. 

Stort samarbeid

Nordic Unmanned stiller med Schiebel CAMCOPTER S-100 og Nordic Unmanneds proprietære Staaker BG-klasse drone. 

I tillegg har Nordic Unmanned gått sammen med Airbus og Planck Aerosystems, som skal bistå i automatiseringen av takeoff- og landingssystemene.

I tillegg skal flyvningene inn som del av Avinors kraftige satsing på det nye trafikkavviklingssystemet UTM, som skal gjøre at det er trygt for bemannede helikoptre å fly med droner i luften.

– Sikker implementering i eksisterende luftrom er også en klar forventning. Vi ser blant annet samme med Avinor Flysikring hvordan vi skal håndtere ubemannet luftfart i luftrommet. Vi vil også ha tett dialog med Luftfartstilsynet sammen med Nordic Unmanned, sier Blokhus. 

Fremdriftsplanen for gjennomføring er først tester fra land første halvår 2022. 

– Så er det offshore verifikasjon av kapabiliteter og prosedyrer i løpet av andre halvår 2022. Vi vil prøve å ha gjennomført offshore testing før vinteren 2022, sier Blokhus. 

– Hva med uttalelsene dine om umoden bransje?

– Dette er et første steg for Equinor. Vi ser hastigheten dette markedet utvikler seg i, og vi tror ikke dagens løsninger nødvendigvis svarer på alle våre fremtidige behov, sier Blokhus. 

Tilbake til Nordic Unmanned, sier Knut Roar Wiig at Equinors målsetting om å fly flere hundre kilos laster innen få år er naturlige mål. 

– Denne kontrakten er utrolig spennene, krevende og rettet mot behovet offshore i energi bransjen. Vi kan løfte opp til 45 kg nå, sier Wiig.