Dronen Camcopter S-100 klargjøres til avgang.
Foto:Morten Wanvik

Første dronefrakt til Nordsjøen

Torsdag sørget Nordic Unmanned for at Equinor for første gang kunne fly en ekte gjenstand – en 3D-printet dieseldyseholder – til gassplattformen Troll A langt ute i Nordsjøen.
Ole Dag Kvamme

– En verdensnyhet, sier Equinor.

– Vi er klare til å levere mer. Å ta i bruk droneteknologi slik er et tidsskille i lufthistorien: Det er et før og etter. Vi er ekstremt stolte, sier daglig leder Knut Roar Wiig i Nordic Unmanned.

Klokken 17.03 tok dronen av fra Mongstad.

– Det er første gang det gjennomføres en fullskala offshore flyvning fra land som lander på en produserende plattform, sier Wiig.

Knut Roar Wiig, Nordic Unmanned

Torsdagens rundt tre timer lange flyvning frem og tilbake fra Mongstad til plattformen 80 kilometer ut i havet var en test-flight for Equinor, men sier alt om hvor transportbransjen og drone-industrien går – langt og raskt.

Ingen helikopterbransje

Klokken 18.22 landet dronen Camcopter S-100 på «heli-paden» på plattformen Troll A, altså der hvor helikoptrene fra Bristow Helicopters og CHC Helicopter Service pleier å lande.

Men helikopter-bransjen ser ikke ut til å være på plass når de nye stegene i transportindustrien tas.

Torsdag var åtte personer fra det østerrikske selskapet Schiebel på plass, sammen med sju fra operatørselskapet Nordic Unmanned, da den historiske flighten fant sted.

For det er ikke tilfeldig at det var disse selskapene som nå har levert flyvningen. Schiebel holder til i Østerrike, et land uten kyst, men har likevel lang erfaring med kystpatruljering, som partner med Nordic Unmanned i kystvaktflyvning for det europeiske sjøsikkerhetsbyrået EMSA.

Les mer: Historisk droneflyvning til Nordsjøen

Les mer: Schiebel klare for mer

Dronen som ble benyttet er Camcopter s-100, som er fire meter lang, veier rundt 130 kilo, og kan løfte 35 kilo, og frakte dette på inntil seks timer lange flygninger.

Torsdag ettermiddag tok dronen av etter planen klokken 17.03 fra Mongstad. Under seg hadde den med en ekte reservedel, skryter Equinor i en pressemelding:

Luftbåren dieselsdyseholder

«Delen som ble fraktet var en dieseldyseholder – en kritisk komponent i livbåtene på Troll A. Delen har gått ut av produksjon og er vanskelig å få tak i. Derfor ble delen re-designet og modellert i 3D før en avansert metall-3D printer laget en replika i en hardfør, industriell legering, Inconel 718.» skriver selskapet i skrivet.

Hvordan Equinor fremover vil bruke droner, vil selskapet ikke dele detaljer om, men retningen er klar.

«I tillegg til å gjennomføre logistikkoperasjoner kan luftbårne droner også benyttes til inspeksjoner og observasjoner av teknisk tilstand på våre offshore installasjoner og landanlegg. De har svært avansert kamerautstyr og kan brukes i søk- og redningsoperasjoner, for eksempel til å finne folk som har falt på sjøen, eller til tidlig å oppdage forurensing på sjøen. Disse egenskapene ble også testet under flyvingen torsdag.

Skiftet operatør underveis

Droner vil også spille en rolle innenfor nye energiløsninger på norsk sokkel. Droner kan inspisere vindturbiner, utplassere utstyr i forkant av personell ved vedlikehold og reparasjoner, og de kan hurtig kan levere kritiske deler. Ved bruk av droner kan vi også unngå en del løft med fartøy som kan være både dyrere og ha større klimaavtrykk.» heter det.

Den flere timer lange flighten demonstrerte da også dette. I tillegg til å lande med utstyret på plattformen, deltok den i inspeksjons-øvelse utenfor sikkerhetssonen på 500 meter fra plattformen, samt en søk- og redningsøvelse.

Hele tiden underveis hadde dronen kontakt med operatørene, og kunne sende bilder og informasjon. Men avstanden var for lang til at den kunne kontrolleres fra ett sted. På grunn av jordens krumning ble kontrollen overlatt fra land-avdelingen til de som var på plattformen da dronen var halvveis, forteller daglig leder Knut Roar Wiig til Dronemagasinet.

– Ikke test, men begynnelse

– Dette var ikke en test, men en begynnelse på en implementering av bruk av droner på norsk sokkel, sier Wiig fornøyd.

Han er naturlig nok svært fornøyd med å være valgt av Equinor til å gjøre flighten, som har vært planlagt over lang tid, og har krevd tett samarbeid med Avinor og Luftfartstilsynet så vel som østerrikske Schiebel og Equinor.

– Vi har kompetanse og erfaring til å drive med dette, og har tett samarbeid med Schiebel om inspeksjoner for det europeiske sjøsikkerhetsorganet EMSA, sier Wiig.

Han registrerer også at Nordic Unmanned, som et relativt lite selskap i forhold til de store, tradisjonelle helikopterselskapene, er så langt fremme i utviklingen at man kan tilby slike transporter.

– Ingen av helikopterselskapene som opererer her er i stand til å tilby hva vi gjør nå, sier Wiig.

Med Nordic Unmanneds operatørtillatelse, og deres halenummer, fløy piloter fra Østerrike dronen. Wiig understreker egen oppfatning om hvor stort dette er:

– Det er en enorm milepæl, og det er stort og kunne få delta og gjennomføre en slik transport. Det er en del av aviasjonshistorien, et vendepunkt for store industriaktører, sier Wiig.

Han håper på å være med om Equinor går for større kontrakter i fremtiden for stasjonering og ordinær drift.

– Vi håper selvsagt på å kunne tilby en regulær tjeneste, og kunne ha droner tilgjengelig fra en base til bruk i Nordsjøen, til transportoppdrag, inspeksjoner, søk og redning med mer, sier Wiig.

Heliopterselskapene Bristow og CHC holder til i Aberdeen i Skottland. Dronemagasinet kontaktet CHC torsdag, og spurte hvordan det kunne ha seg at det var droneselskaper og ikke helikopterselskaper som gjennomførte torsdagens flyning, og andre spørsmål om deres utvikling av ubemannede luftfartøy.

Selskapet hadde torsdag ikke anledning å svare, opplyste selskapets presseavdeling.

Tillegg til helikopter

Equinor på sin side er svært fornøyd med å kunne få droner som et foreløpig tillegg til å sikre egen drift og leveranser.

«På sikt ser vi for oss en ny infrastruktur for logistikk og støtteoperasjoner, som kan styrke den vi allerede har innenfor fartøy og helikopter, sier Alena Korbovà Pedersen, som leder arbeidet med utvikling av logistikkløsninger i Equinor.» heter det i pressemeldingen fra Equinor, som fortsetter:

«Skal vi utvikle morgendagens logistikkløsninger på norsk sokkel, hvor droner kan få en viktig rolle, må vi samarbeide på tvers av bransjens aktører; operatørselskapene, leverandørene, myndighetene, og forenings- og verneaksene, fortsetter Pedersen.»

Kommunikasjonsansatt Gisle Ledel Johannessen i Equinor sier selskapet på ingen måte er opptatt av å redusere helikoptertjenestene.

– Helikoptertjenester er fortsatt utrolig viktige for oss, i uoverskuelig fremtid. Om spørsmålet er hvorvidt droner skal konkurrere med helikopterne eller være et nytt verktøy i kassen for Equinor, så tror jeg det siste er det beste svaret, sier Johannessen.

Landet 20.41 tilbake på Mongstad etter å ha gjennomført alle oppgaver.
-100 prosent suksess kommenterer en opprømt Knut Roar Wiig.