INNRØMMER FEIL: NRK leide inn dronepilot som forstyrret flytrafikken til og fra Bodø lufthavn i mars. – Det var ikke bra. Sånn skal det ikke være. Vi har kjørt denne tabben internt så det holder, sier NRKs luftfotosjef Reidar Otto Johnsen. TV2 forteller også om egne dronefeil. - Vi må dele for å bli bedre sier Ingebrigt Lunde i TV2 Luftfoto

NRK og TV2 vil advare andre: Snakker ut om egne dronefeil

Da NRKs innleide dronepilot unnlot å fortelle tårnet på Bodø lufthavn at han var ferdig, ble flyene inn omdirigert en time i frykt for dronekrasj. – Det kunne blitt dyrt. Vi gjør feil, og må lære av dem, sier NRKs luftfotosjef Reidar Otto Johnsen.
Ole Dag Kvamme

Oppdatering: denne artikkelen er oppdatert 11 juni 22:22. Presisering fra Reidar Otto Johsen og link til Facebook innlegget til dronefotografen i Bodø, Bjørnar Posse Sandboe (nederst i saken)

I mars leide en NRK-redaksjon i Oslo inn en frilanser for å ta dronebilder. Han reiste til Bodø for å gjøre opptak. Det endte med å forstyrre flytrafikken til og fra Bodø.

Det gikk galt, forteller luftfotosjef Reidar Otto Johnsen.

– Vi må fortelle om våre dronetabber vi også. Det er viktig for å lære hvordan man skal opptre, og hvor viktig det er med rutiner og respekt for regelverket, sier Johnsen.

Også TV 2s luftfotosjef, Ingebrigt Lunde forteller om tabber, for å vise hvor seriøse man er – men mest for at andre skal kunne lære av feilene de har gjort. Åpenhet fremmer sikkerhetsarbeidet mener både TV2 og NRK Luftfoto.

Reportasjer om ulovlig droneflyging

De siste dagene har UAS Norway presentert flere reportasjer om ulovlig droneflyging. 

– Det er helt texas, sa Roy Haugberg fra Levanger. Reaksjonene lot ikke vente på seg og i sosiale medier har det den siste uken vært tydelige meningsutvekslinger rundt temaet. UAS Norway har også fått en rekke henvendelser fra bekymrede droneoperatører som har bekreftet historiene som har vært publisert den siste uken. 

Eiendomsmeglere og filmindustrien ble nevnt som bransjer med stort innslag av antatt ulovlig flyging.

Luftfartstilsynet og politiet har presisert at også den som kjøper inn dronetjenester kan blir stilt til ansvar for medvirkning til ulovlig flygning. 

TV 2 og NRK er opptatt av å bli tatt seriøst, og sier de sjekker opp alle som skal ta bilder for dem.

Skjerpet rutinene 

Men selv om de store tv-kanalene forsøker ha god kontroll, glipper det. Etter at UAS Norway har publisert reportasjene, kommer det frem at begge har gjort tabber, som de nå ønsker å dele, for å vise hvor lett det er å gjøre feil.

Episoden i Bodø er bare noen måneder gammel, og Reidar Otto Johnsen ønsker ikke å fortelle hvilken redaksjon det var.  Men for NRK Luftfoto er det viktig å hendelsen med andre, det er en del av sikkerhetsarbeidet som de har etablert siden oppstarten. Reidar Otto Johsen fikk for øvrig Luftfartstilsynets sikkerhetspris for droner i 2017 for sitt sikkerhetsarbeid. 

– Oslo-redaksjonen involverte ikke oss i NRK luftfoto, sier Johnsen. 

Piloten skulle fly nærmere Bodø Lufthavn enn 5 km, og opprettet kontakt med tårnet, slik man skal.

Derimot fikk ikke piloten sagt fra da han var ferdig, med den følgen at tårnet måtte omdirigere trafikken en time, inntil lufthavnen fikk kontakt med Johnsen, og fikk bekreftet at droneoppdraget var avsluttet. Dette forteller Johnsen selv.

– Det var ikke bra. Sånn skal det ikke være. Vi har kjørt denne tabben internt så det holder. Vi har jobbet lenge for å vise at vi tar droneflyging alvorlig, og vi bruker eksemplene med egne tabber for å vise det til andre, og at de må være våkne nå, sier Johnsen.

Kunne kostet NRK dyrt

UAS Norway har kontaktet Avinor i Bodø lufthavn for kommentar, men ennå ikke mottatt dette.

– Heldigvis har vi bygd opp et godt renommé hos Avinor, for vi frykter at slike episoder skal ødelegge mye for oss. Men de ringte meg opp, vi fikk kontroll, etter at jeg fikk hostet opp identiteten til piloten. Dessuten var flygelederne i Bodø voksne folk som ikke gikk amok. De tok tak og vi fikk ryddet opp. Vi unngikk at det kostet oss store penger og en bot, sier Johnsen.

Johnsen sier de selv dobbeltsjekker kompetansen og rutinene når NRK ellers leier inn folk.

– Trøbbelet oppstår når folk ikke har peiling nok. Episoden i Bodø var ingen krise, men det viser hvor lite RO1-piloter kan om å følge regelverket til punkt og prikke, sier Johnsen.

Det er heller ikke lenge siden NRK ble politianmeldt for å ha fløyet ulovlig i en naturpark, delvis omtalt da NRK publiserte en annen episode her. I følge egne nettsider glemte NRK å søke om tillatelse til å fly i Børgefjell nasjonalpark.

– Undergraver bransjen

– Episoden var ikke så grov som vi først trodde, da vi først oppfattet at dronepiloten overhodet ikke hadde tillatelse. Det viste seg at vi hadde tillatelsen på plass, men flygningen ble gjort på et senere tidspunkt enn perioden tillatelsen først gjaldt for, sier Johnsen.

Men igjen: Være tydelige, melde fra, kjenne kontrollsoner, naturparker, restriksjonsområder, alt er viktig for Johnsen.

– Folk må vite hva det innebærer å fly kommersielt, sier Johnsen.

Han advarer mot en trend hvor piloter med RO2-lisens går ned til den billigere RO1-lisensen for å spare penger. 

– De sier de kan ta de samme bildene som før, og billigere. Men de undergraver resten av bransjen. De virkelig flinke blir torpedert av folk med dårligere lisenser som falbyr tjenester. Vi går ut med våre tabber for å bidra til å sørge for at de lovlige, som tar bryet med ordentlige eksamener, har en sjanse til å overleve, sier Johnsen. 

Les også hva Luftfartstilsynet skriver om rapportering og “just culture” på sine nettsider.

TV 2 slettet opptak

Ansvarlig for Luftfoto i TV 2, Ingebrigt Lunde, forteller om en lignende episode fra en naturpark. Men de oppdaget ulovligheten selv, og rakk å gripe inn før episoden ble kringkastet.

– Vi hadde kjøpt inn en dokumentar med dronebilder blant annet fra en naturpark. Vi redigerte programmet selv. I klipperommet ble vår redigerer oppmerksom på bildene, og begynte å lure på om dette var lovlige opptak, sier Lunde.

Det viste seg at opptakene var gjort uten tillatelse, og TV 2 endte opp med å slette alle disse opptakene fra programmet.

– Vi droppet alle disse bildene. De hadde heller ingen særskilt nyhetsverdi, som kunne forsvart en publisering, sier Lunde.

Som Johnsen går Lunde ut med tabben for å bevisstgjøre egne og andre om reglene.

– Vi bruker episoden internt i TV 2. Det er lett å gjøre feil. Veien til helvete er som kjent brulagt med gode forsetter. Men vi skal sjekke databaser, naturparker og kontrollere skikkelig når vi flyr, sier Lunde.

– Mer i luftfarten enn i journalistikken

Episoden skjedde i 2016. Mye har skjedd i bransjen siden den gang, og i dag er kanalen mye tettere på hver gang dronebilder skal tas.

– Bransjen er mer edruelig nå enn da. Det var klondyke med lite regler. I dag forstår vi at når vi flyr er vi mer i luftfarten enn i journalistikken, og forholder oss til reglene på en bedre måte.

TV 2 kjøper inn svært lite dronemateriale, sier Lunde, og man sikrer seg gjennom kontraktene i dag med setninger om at oppdraget skal løses innenfor norske lover og regelverk.

Lunde sier det også har utviklet seg en stor porsjon selvjustis. Det er ikke kult å bli tatt for ulovlig flygning, sier Lunde.

– Vi bruker mye tid på evaluering, og det blir fort et tema hvis en kollega har opptak med dronebilder man kan stille spørsmål ved. Ulovlige bilder blir fort tatt ned. Konsekvensene om noe skulle gå galt kan være store, sier Lunde. 

Dronefotografen reagerer

UAS Norway anonymiserte fotografen som var involvert i hendelsen i Bodø.

Etter at vi publiserte artikkelen, rykket fotograf Bjørnar Posse Sandboe han likevel ut på sin egen Facebook-side, og oppga seg selv som en omtalte fotografen.

Han er ikke enig i NRKs fremstilling av episoden, og sier han ringte Avinor flere ganger for å melde fra om at oppdraget var ferdig.

RO2 PILOTEN I BODØ: Bjørnar Posse Sandboe mener at historien fra Bodø er viktig å få frem. – Avinor ble gjentatte ganger kontaktet uten at vi fikk kontakt, sier Sandboe om episoden i Bodø.

 

 

– Dette var en kort flyvning. Vi plukket straks opp telefonen for å melde fra da vi var ferdig. Det var imidlertid ingen som tok telefonen etter gjentatte forsøk. Vi ringte derfor Avinor sentralt for å kunne bli satt over videre, men heller ikke der tok noen telefonen etter kl 18, forteller Bjørnar Posse Sandboe blant annet.

Luftfotosjef Reidar Otto Johnsen i NRK presiserer at han ikke oppga navn på piloten eller produksjonen det gjaldt.

– At vi gikk ut med denne saken handlet ikke om piloten i det hele tatt, det handlet om denne problemstillingen: «hva skal man gjøre når slike situasjoner oppstår, hva kan vi lære av dette?». Vi bruker saken som en  påminnelse om at vi må sørge for at tårnet har våre mobilnumre, slik at de kan nå oss om det blir nødvendig, sier Johnsen.