Ny undersøkelse fra Opinion: To av tre nordmenn positive til droner

Nordmenn blir stadig mer positive til droner, viser undersøkelser fra Opinion. Og de fleste er klar på hvilket bruksområde som er viktigst.
Jan Frantzen

– Det er en gjennomgående og stigende positiv holdning til dronebruk i Norge, og stor forståelse for nødvendigheten knyttet til bruk av droner, sier seniorrådgiver Ola Gaute Askheim i markedsanalysebyrået Opinion.

Byrået utfører regelmessig UAS Norway Dronestastikk, på vegne av den norske bransjeorganisasjonen, og en ny måling ble utført i juni. Tallene viser altså at Ola og Karis oppfatning av dronebruk fortatt er i positiv utvikling. Totalt svarer 67% at de er positive til bruk av droner. Dette tallet er det samme som i målingen gjort i november. Antallet som er «svært positive» har imidlertid økt fra 19 til 21 prosent.

Ola Askheim i Opinion.

– Vi har målt den holdningen fra 2016, og det er  interessant er at det har vært en underliggende positiv trend i disse årene. Halvparten av befolkningen uttrykte positiv holdning til droner i 2016. Det var små endringer i 2017 og 2018, men i 2019 så vi et ganske betydelig sprang opp. Det er vanskelig å si eksakt hva det knytter seg til, men det vi vet fra andre tall i de samme undersøkelsene er at publikums egen bruk av droner har økt voldsomt i denne perioden. Det er nærliggende å tro at denne førstehåndserfaringen med dronebruk i store befolkningsgrupper, er med på å skape den positive utviklingen, sier Askheim.

Viktigst i redningsoppdrag

Når det gjelder bruksområder for droner er befolkningen klare i sin tilbakemelding. Når de blir bedt om å rangere ulike situasjoner og bruk av droner, svarer over halvparten av respondentene at bruk i nødsituasjoner og til redningsoppdrag er det aller viktigste forholdet. Deretter følger kartlegging ved naturkatastrofer, inspeksjon av infrastruktur og generelt ved politioppdrag. Nederst kommer bruk av droner i media og til film og tv.

Nordmenn oppgir at nødssituasjoner og redningsarbeid er de viktigste bruksområdene for droner

– Det er kanskje ikke så rart at liv, helse og sikkerhet settes foran nyhetsreportasjer og generell underholdning, men det gir et godt bilde av hvor tydelig publikum velger å prioritere, sier Askheim.

Tallene viser også at menn er vesentlig mer positive enn kvinner, og at yngre noe mer positive enn de over 50. Befolkningen i Oslo er dessuten noe mindre positive enn i resten av landet.

– Det har muligens sammenheng med at det i hovedstaden er generelt mer utbredt bruk av kameraovervåkning. Bevisstheten knyttet til overvåkning er kanskje mer påtrengende og tydelig i hovedstaden enn i andre deler av landet. Men også i hovedstaden er det en massiv overvekt av de som er positive, sammenlignet med det motsatte, sier Askheim.

Opinions undersøkelser baserer seg på et representativt utvalg på over 1100 nordmenn over 20 år. Respondentene befinner seg over hele landet.