Et eksempel fra nettkurset som norske droneoperatører nå må ta. Spørsmål vil bli stilt underveis, for å kontrollere at du har fått med deg det viktigste.
Foto: Skjermbilde fra Dronenytt LIVE

Nytt droneregelverk: Slik tar du nettkurs og droneeksamen

Line Stensby Bogan i seksjon for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet forklarer hvordan løsningen med nettkurs og droneeksamen vil fungere fra nyttår.  
Jan Frantzen

I det nye droneregelverket som gjelder fra nyttår er det krav til nettkurs og eksamen i åpen kategori. Åpen kategori vil favne de fleste som flyr droner eller modellfly som hobby, og også mange operatører som driver kommersielt med relativt enkle operasjoner.

Les mer om hvilken kategori du havner i

For underkategoriene A1 og A3 er alt nettbasert, mens de som opererer i A2 trenger en påbygging av sitt nettkurs, samt eksamen på en trafikkstasjon.

Dette forklarte Line Stensby Bogan i seksjon for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet i Dronenytt LIVE onsdag.

Lettfattelig

Noen grunnleggende regler for norske droneoperatører, presentert av Luftfartstilsynet. Foto: Skjermbilde fra Dronenytt LIVE

Kursene blir tilgjengelig i Luftfartstilsynets portal flydrone.no, som skal åpnes i løpet av desember.

– Når man går inn der kan man enten velge å registrere seg som operatør eller følge løpet som pilot. I portalen viser vi først hva du har lov til uten kurs, og så må du ta nettkurs og netteksamen hvis du skal fly A1 eller A3. Hvis du svarer riktig på 75 prosent av spørsmålene på eksamen har du bestått, forteller Stensby Bogan.

Da får du også mulighet til å ta nettkurs for A2. For å bli godkjent i denne kategorien må du til en trafikkstasjon for å ta eksamen. Også her kreves det 75 prosent riktige svar for å få bestått.

– Nivået på innholdet er litt høyere i A2. Kurset dekker noen flere fagområder enn kurset for A1 og A3, forteller droneeksperten.

Lurer du på noe om de nye reglene? Spør chatboten nederst til høyre på nettsiden.

Egentrening

Kurset til A1 og A3 må tas før man kan ta kurset til A2. Ellers trenger man ingen konkrete forkunnskaper. Det er lagt opp til to eksamener fordi man anser A2 som en mer krevende kategori, med høyere risiko i operasjonene

– For å få utstedt kompetansebeviset i A2 må du også bekrefte at du har gjennomført egentrening på ulike øvelser. Disse er nærmere beskrevet i portalen, forteller Stensby Bogan.

Hun forteller at hvert kurs tar i underkant av en time å gjennomføre, og er gratis.

– For en del av de kommersielle operatørene, og særlig for de som har eksamen i dag, så er nok dette plankekjøring. Men det er mye nytt for de som ikke har vært gjennom opplæring før.

Hovedfokus: sikkerhet

Programleder Anders Martinsen og Line Stensby Bogan fra seksjon for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet. Foto: Skjermbilde fra Dronenytt LIVE

Stensby Bogan forteller at hovedfokus gjennom kursene er hva som er viktig for at alle skal kunne fly sikkert og trygt. Innholdet består av tekst, bilder og video, samt spørsmål for å kontrollere at du har fått med deg det viktigste. Disse kan besvares flere ganger.

Eksamensspørsmålene er standardisert så mye som mulig mellom de ulike europeiske landene, med noen nasjonale tilpasninger. Det er brukt mye tid på at løsningen skal være lettfattelig og brukervennlig. Den er også tilpasset til mobiltelefon. Når det gjelder eksamener ved trafikkstasjoner er det usikkert hvilken pågang som kan forventes, all den tid covid-19 tvinger frem enkelte restriksjoner.

Noen mener at de nye kurs- og eksamenskravene er unødvendig omfattende og byråkratiske. Stensby Bogan sier hun forstår disse reaksjonene, siden mange i Norge har vært vant til lite regulering innen bruk av droner. Samtidig slår hun fast at den nye løsningen ikke krever mye jobb fra operatørene.

– Det vil ta 1-2 timer å komme seg gjennom kurs og eksamen, og det er veldig viktig at vi regulerer og har en oppfølging for å ivareta sikkerheten. Det er vårt hovedmål med dette regelverket.