Alle droneoperatører må registrere seg hos Luftfartstilsynet 1. januar 2021 - også de som opererer i kategoriene RO2 og RO3.

Nytt droneregleverk kommer fra nyttårDette må RO2- og RO3-operatører gjøre

RO2- og RO3-operatører skal ikke over på nytt regelverk før 1. januar 2022, men må likevel registrere seg samtidig som de andre.
Jan Frantzen

Alle operatører må registrere seg hos Luftfartstilsynet 1. januar 2021. Det bekrefter Line Stensby Bogan i seksjonen for ubemannet luftfart hos Luftfartstilsynet til Dronemagasinet.

– Uavhengig om man har en tillatelse fra før, skal alle registrere seg. Unntaket er hvis du har en drone som veier mindre enn 250 gram og er merket som leketøy, eller som ikke har sensor som kamera. Hvis du har en drone under 250 gram med sensor, som for eksempel Mavic Mini, må du registrere deg. Det er ikke definert som leketøy, sier hun.

Når vil det være mulig å registrere seg hos dere?

– Vi håper å få opp registreringsløsningen til 1. desember, slik at folk kan starte med kurs og eksamen, men kravet til registrering trer først i kraft 1.januar.

Les flere saker om det nye droneregelverket. 

Hva må de som i dag opererer i RO2 og RO3 gjøre nå?

– De må også registrere seg 1. januar, men kan fortsette å fly med sin eksisterende godkjenning.

De skal ikke over på nytt regelverk før 1. januar 2022?

– Det er riktig. Selve tillatelsen har de et år på seg til å skaffe. Men hvilke regler du følger frem til da, avhenger av om du har en tillatelse fra før eller ikke.

Når bør man søke for å tillatelsen i spesifikk kategori?

– Vi anbefaler å søke så fort det er mulig, for vi forventer at vi får mange søknader og det blir lengre saksbehandling enn tidligere. Du risikerer å stå uten tillatelse hvis du søker i siste liten. Start gjerne med å samle dokumentasjon allerede nå, og søk så fort det lar seg gjøre.

SORA er risikoanalyse for spesifikk kategori. Må man bruke denne metodikken, eller kan man bruke en annen?

– EASA har definert SORA som «Acceptable Means of Compliance» altså en akseptabel måte å møte regelverket på. Det er mulig å søke om alternative metoder – «Alternative Means of Compliance». Men det er en lang og omstendelig prosess, så det er ikke å anbefale. Det er lettere å følge SORA-metodikken.

Hva skal man gjøre hvis man havner i sertifisert kategori?

– Da vil man fortsette å operere i RO3 frem til det kommer et regelverk i sertifisert kategori. RO3 videreføres altså etter overgangsperioden under nasjonalt regelverk frem til dette er klart. Arbeidet er påbegynt, men jeg er usikker på når det er ferdig.

Hva kan du si om kostnader og gebyrer. Vil de bli høyere?

– Det vil bli andre gebyrer, siden det er andre tillatelser. Jeg kan ikke si noe om detaljene, for forskriften er fortsatt under utarbeidelse. Gebyrforskriften kommer til høring slik den gjør hvert år. Jeg regner med at det skjer snart.

«Andre gebyrer» betyr vel at det blir dyrere?

– Det avhenger av hva slags godkjenning man har i dag. Gebyrene vil rett og slett bli helt annerledes enn de vi har i dag. Så fort vi har faktiske tall på dette kommer vi til å gå ut med dem.

Hvilke kostnader har dere i seksjonen, som dere må dekke?

– De gjelder blant annet registreringsløsningen som vi er pålagt å ha – utvikling og vedlikehold av den, tilsyn som vi også er pålagt å gjøre, samt saksbehandling og det øvrige vi holder på med i det daglige.

Fakta

Nytt droneregelverk

  • EU har vedtatt et nytt regelverk for droner
  • Regelverket trer i kraft i Norge 1. januar 2021, og innebærer endringer for de fleste norske droneoperatører
  • Les om de ulike regelendringene på Dronemagasinets nettsider