Arkivbilde av vingen på et SAS-fly i kveldsmørket.
Foto:Erik Johansen / NTB

Politiets etterforskning:Så lysene fra SAS-fly, slo alarm om drone

13. oktober ble det slått full alarm etter observasjon av drone ved gassanlegget på Kårstø i Rogaland. Politiets etterforskning viser at det trolig dreide seg om et SAS-fly.
NTB og Hans O. Torgersen

– Hvis vi ser all tilgjengelig informasjon i sammenheng, ser verden litt annerledes ut i etterkant, sier seksjonsleder Amund Preede Revheim i Nordsjø- og miljøseksjonen ved Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

I det aktuelle tidsrommet hvor droneobservasjonen skal ha funnet sted, fløy det forbi et SAS-fly fra Oslo til Stavanger.

Politiet har etterforsket saken, og en politirapport peker på at de blinkende lysene i mørket kan ha stammet fra dette flyet, ifølge avisen.

– Vi har ikke endelig konkludert i denne etterforskningen, men det er like viktig å avkrefte som å bekrefte informasjon. Mye av informasjonen som Aftenbladet presenterer, blant annet om flyaktiviteten på de samme tidspunktene, er sentrale deler av etterforskningen av akkurat denne observasjonen, sier Revheim.

Det var torsdag kveld 13. oktober at det ble slått full alarm om observasjon av en drone i nærheten av gassanlegget på Kårstø. Væpnet politi rykket ut, og politiet innkalte til pressebrifing dagen etter. Politiet oppfordret også folk til å sende inn tips i saken.

Heimevernet bistår politiet med forsterket vakthold ved petroleumsanlegget Kårstø i Rogaland
Foto: Carina Johansen / NTB

Kårstø er Europas største gassprosessanlegg, og det er viktig i transport og behandling av gass og lettolje fra norsk sokkel.

Observasjonen av det man trodde var en drone ved Kårstø, er bare en av mange lignende observasjoner siden midten av september.

Dronemagasinet har laget en liste over noen av de mange nyhetssakene, se faktaboks under, som har skapt uro og blant annet ført til at Samferdselsdepartementet har bedt Luftfartstilsynet om å vurdere mulige tiltak, slik som droneforbud.

UAS Norway er i tett dialog med myndigheter og politikere for å unngå nasjonalt droneforbud.

Fakta