Vil ikke ha droneforbud. Leder av justikomiteen, Per Willy Amundsen (FrP) vil ikke ha et droneforbud. Han ønsker mer fokus på anti-drone kapasitet hos både politi og eiere av kritisk infrastruktur i Norge før eventuelt andre tiltak vurderes i samarbeid med dronebransjen. Her fra et intervju tidligere i uken på Sørenga i Oslo.
Foto:Anders Martinsen

Solid støtte til UASN-forslag Pilotforbund og justiskomiteens leder vil ikke ha droneforbud

UASN jobber mot mulige innstramming av dronereglene. Får støtte både fra piloter og stortingspolitikere som ikke vil ha et droneforbud i Norge.
Hans O. Torgersen

Norsk Flygerforbund er bekymret for sikkerhetssituasjonen og ukontrollert bruk av droner, men argumenterer likevel mot et nasjonalt droneforbud.

– Et forbud vil også ramme den seriøse delen av dronevirksomheten. Det viktige er at regulering og tilsyn av droner har samme standard som resten av luftfarten, og sees som en integrert del av luftfartsindustrien, sier forbundsleder Aleksander Wasland i en pressemelding.

Forbud er ikke løsningen

-Et nasjonalt forbud vil neppe stoppe de som i dag flyr droner ulovlig. Vi har tillit til at myndighetene løpende vurderer sikkerhetssituasjonen, og heller vurderer å innføre utvidelser eller etablering av restriksjonsområder, sier Wasland.

Han viser til at det i den siste tiden har kommet mange meldinger om observasjoner av ukjente droner ved lufthavner, oljeplattformer og kraftanlegg i Norge.

– Dette rapporteres også fra våre medlemmer. Norsk Flygerforbund er bekymret for sikkerhetssituasjonen, og vi følger situasjonen tett. Norsk Flygerforbund organiserer piloter i både bemannet og ubemannet luftfart, sier han.

Forslaget fra UASN er å innføre et nasjonalt droneregister så alle droner som er registrert via portalen flydrone.no blir registrert og benyttet for å registrere flyvninger som utføres. I tillegg mener bransjeorganisasjonen for droner at de bedrifter eller eiere av kritisk infrastruktur som har behov for utvidet luftromskontroll må benytte seg av eksisterende teknologi til å sikre bedre luftromskontroll, også for droner hvis de har det behovet.

Behandles av justiskomiteen

Lederen i justiskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen (FrP) er også engasjert i dronesaken.

– Støtter du forslaget til tiltakspakke fra UAS Norway?

– Ja. I forbindelse med justiskomiteens behandling av denne saken, vil vi i FrP ta med oss forslagene fra UASN.

Les også: UASN med forslag til tiltakspakke for å unngå droneforbud.